Fibonači i Forex trgovina

Fibonači i Forex trgovina

Fibonačijev niz kao i formula zasnovana na njemu predstavljaju okosnicu strategije mnogih forex trgovaca širom sveta. Nazivaju ga mnogim imenima: Fibonačijev broj, Fibonačijeva spirala pa čak i Fibonačijev niz u prirodi. I mada Fibonačijev niz i formula bazirana na njemu […]

Pročitajte više

4 Tipične Forex Greške za Izbegavanje

4 Tipične Forex Greške za Izbegavanje

Kada su Forex greške u pitanju, najčešće se dešavaju kao posledica niza faktora. Nedostatak Forex iskustva, nedovoljna Forex edukacija ili jedna od Forex prevara. Za sve one koji misle da reči Forex i Srbija ne ostavljaju mesta jedna drugoj u […]

Pročitajte više