Home Дивергенция и конфлуенция

Дивергенция и конфлуенция

by admin

            Един от най-мощните  инструменти на търговеца е дивергенцията. Не можете да стартирате Вашето пътешествие в търговията без да знаете как да определите и да използвате дивергенциите. Но преди всичко трябва да се разберат. 

                Дивергенцията се определя при сравнение на движението на цената към индикатор.  Може да бъде RSI, MACD, Stochastic или всеки друг подходящ индикатор (обикновено осцилатори). Цената и индикаторите обикновено се движат заедно – при повишаване на цената се наблюдава същото и при индикатора; при падане на цената и индикатора се понижава. Но понякога  индикаторът не съвпада с движението на цената. Цената достига по-високи равнища, но индикаторът  не може да достигне до новите нива; вместо това просто образува по-нисък връх. Това е дивергенция и знак, че цената евентуално ще падне. 

                Дивергенцията се определя при сравнение на два върха или дъна на цената със съответният индикатор. Съществуват два вида дивергенции: нормални и скрити. Сега ще обърнем внимание и на двата вида:

Нормална бича дивергенция се формира, когато цената образува по-ниско дъно, но индикаторът образува по-високо дъно. Този сигнал е за възможно дъно и обръщане на тренда. 

Нормална меча дивергенция се формира, когато цената образува по-висок връх, но индикаторът образува по-нисък връх. Този сигнал е за възможен връх и обръщане на тренда. 

Скрита бича дивергенция се формира, когато цената образува по-високо дъно, но индикаторът образува по-ниско дъно. Това е показателно за възможно продължаване на тренда. 

Скрита меча дивергенция се формира, когато цената образува по-нисък връх, но индикаторът образува по-висок връх. Това е показателно за възможно продължаване на тренда. 

 

Опитайте се да определите дивергенциите в графиката, като използвате класификацията по-горе. В началото ще бъде трудно, но в крайна сметка ще свикнете с него и ще се уверите, че дивергенцията може да бъде от голяма полза. 

                Няма значение колко е добър един индикатор, модел или всеки инструмент за търговия, не го използвайте сам по себе си и се опитайте да потвърдите вашите сигнали с друг тип анализ.  Това можете да го направите като използвате конфлуенция. Конфлуенция се образува в точката, където имате повече от една индикации къде ще достигне цената. Например, конфлуенция настъпва там където цената достигне утвърдено хоризонтално ниво на подкрепа или съпротива и утвърдена линия на тренда. Това е конфлуенция с два момента. Ако в този момент забележете образуване на дивергенция, потвърждавайки Вашата посока, Вие ще имате по-силен сигнал и по-висока вероятност цената да се движи във Вашата посока. Ето и пример:

               Когато цената достигне тренд линията, се достига също и съпротивителното ниво.  Добавете към това и скритата меча дивергация при RSI и фактът, че RSI почти е достигнал зоната на свръхпокупки и Вие имате добра краткосрочна търговия. Трябва да се има предвид, че това са просто примери и тази цена понякога не се движи във Вашата посока без значение колко конфлуенция имате при влизане в сделка.

              Няма да Ви навреди ако имате допълнително потвърждение, когато влизате в сделка и винаги трябва вземате решения базирани на няколко фaктора.  

Leave a Comment