Home Новини 05.07.2012

Новини 05.07.2012

by admin

Днес  данните за индекса на услуги (Services PMI) за GBP бяха малко по-ниски от очакваните (текущи – 51.3; прогнозни – 52.9). Анализаторите очакваха по-ниски стойности от предходните  (53.3).

Данните за продажбите на дребно в Австралия бяха малко по-добри от очакваните: предходни 0.1%,прогнозни 0.3%, текущи 0.5% и това генерира известно движение при двойката AUD/USD. 

Еврото повтори вчерашното преместване и беше в низходящо движение в по-голямата част от деня. Изключително спокоен ден до момента, понеже в САЩ банките празнуват Денят на Независимостта. 

forex euro chart

Утре е голям ден за Еврото, понеже ЕЦБ  ще обяви Минималният Лихвен Процент в 12:45 ч. GMT, след което ЕЦБ ще открие прес конференция в 13.30 ч. GMT.  Президентът на ЕЦБ  Марио Драги ще държи реч и след това ще отговаря на въпроси. 

Преди обявяването на Лихвения процент, ние трябва да проследим Испанския Аукцион за Ценни Книжа с 10-годишен матуритет и Официалният Лихвен Процент на Банката за GBP. Банката на Англия (Bank of England) ще го обяви в 12:00 ч. GMT, но не се очаква промяна; предходно равнище 0.50%, прогноза 0.50%

По-късно през деня, в 13:15 ч. GMT, ADP ще обяви Промяната в заетостта в не-аграрния сектор за САЩ, което изпреварва с два дни данните, които се обявяват от Правителството, но в миналото е оказало добро влияние върху пазарите. Очаква се намаление в данните: предходни 133K, прогноза 103K. Това ще бъде последвано от Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ и Не-производствения мениджърски индекс (Non Manufacturing PMI) в Съединените Щати, който се обявява от ISM.

Така, че утре ще бъде динамичен ден, изпълнен с много важни данни, които ще се обявят. Бъдете внимателни при Вашата търговия. 

Leave a Comment