Home Опорни точки

Опорни точки

by admin

                 Спомняте ли си, че когато говорихме за хоризонтална подкрепа и съпротива Ви казах, че това е по-скоро зона, а не точно линия, при която различните търговци могат да видят различни нива на подкрепа и съпротива. Същото се отнася и за диагоналната подкрепа и съпротива. Сега ще Ви запозная с нов начин на определяне на нивата на подкрепа и съпротива – един от тях е използването на обективни математически изчисления, които използват върхът, дъното и приключването от предходния ден. Няма да навлизам в обяснения относно формулата за калкулиране на опорните точки (Pivot Points), защото ще намерите индикатори, които да определят нивата върху графиките. 

                  След като определите опорните точки върху графиката Вие ще забележите една основна опорна точка,  няколко нива на подкрепа (колко, зависи от индикатора, който използвате) и няколко нива на съпротива.                    

                 Много от търговците използват дневни опорни точки (Daily Pivot Points), за да открият ключовите нива на подкрепа и съпротива и причината, поради която те работят така е, че всички виждат едно и също и няма субективно влияние. Имайте ми доверие, позиционирайте опорните точки върху Вашите графики и вижте как реагира цената спрямо тях. 

                 Ако всички търговци виждат еднакви нива, тези нива стават по-силни. Цената ще реагира на тези нива много по-често, като Ви предоставя добри възможности за търговия. Ако сте в сделка, която показва текуща печалба, но цената доближава дневните опорни точки, ще бъде разумно да заключите част от тази печалба, тъй като никога няма да знаете със сигурност, как ще реагира цената на опорната точка–възможно е да се обърне, да ликвидира част или цялата печалба. 

                Най-лесният начин да използвате опорни точки е точно както нормалните нива на подкрепа и съпротива. Цената ще ги тества няколко пъти преди окончателно да пробие. Имайте предвид, че както всичко във Forex, така и опорните точки могат да се провалят, това означава, че цената няма да отскочи, когато ги докосне. 

                Редица търговци ще купят при ниво на подкрепа и ще продадат при ниво на съпротива, като по този начин опорните точки се превръщат в много използван инструмент. Търговците, които предпочитат трендовете ще наблюдават нивата на опорните точки, опитвайки се да предвидят, къде ще приключи корекцията или за позициониране на stop loss (стоп-загуба).

               Ако хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са еднакви, както опорното ниво, това ще допринесе за по-голяма сила и ще можете да бъдете напълно сигурни, че цената ще реагира там. Това се нарича конфлуенция, но ние ще говорим за нея някой друг път. 

Leave a Comment