Home Divergencija i sastavljanje

Divergencija i sastavljanje

by admin

Jedan od najmoćnijih alata za trejdera jeste Divergencija. Nećete moći da započnete Vaše putovanje u trgovanju ukoliko ne znate kako da uočite i primenite Divergenciju. Ali, najpre je morate razumeti.

Divergenciju možete uočiti ukoliko uporedite aktivnost cene sa indikatorom. On može biti RSI, MACD, Stohastik ili bilo koji drugi odgovarajući indikator (uglavnom su to oscilatori). Cena i indikatori se uglavnom kreću zajedno – cena raste, a isto možete primetiti i kod indikatora; cena opada, a opada i indikator. Ali ponekad se indikator ne poklapa sa kretanjem cene. Cena dostiže najviši vrh, ali indikator ne dostiže nove vrhove; umesto toga, on formira nešto niži vrh. Ova pojava se naziva Divergencija i ona je znak da će verovatno uslediti opadanje cene.

Divergencija se identifikuje upoređivanjem dve najviše ili dve najniže tačke kretanja cene sa odgovarajućim tačkama indikatora. Postoje dve vrste divergencije: redovna i sakrivena. Sada ćemo govoriti o svakoj od njih:

  • Redovna divergencija tokom rasta dešava se kada cena pravi manje najniže tačke, a indikatori veće najniže tačke. Ovo označava moguće dno ili promenu trenda.
  • Redovna divergencija tokom opadanja se dešava kada cena pravi veće najviše tačke, a indikator manje najviše tačke. Ovo označava mogući vrh ili promenu trenda.
  • Sakrivena divergencija tokom rasta dešava se kada cena pravi veće najniže tačke, a indikator pravi manje najniže tačke. Ovo pokazuje mogućnost nastavljanja trenda.
  • Sakrivena divergencija tokom opadanja dešava se kada cena pravi manje najviše vrhove, a indikator veće najviše vrhove. Ovo je pokazatelj mogućeg nastavljanja trenda.

Pokušajte da uočite divergencije na grafikonima korišćenjem gorenavedene podele. Na početku će biti teško, ali ćete se uskoro navići i primetićete da divergencije mogu biti od velike pomoći.

Bez obzira na to koliko je dobar indikator, obrazac ili bilo koje oruđe za trgovinu, nemojte ga samostalno koristiti, već svoje signale pokušajte da potvrdite nekom drugom vrstom analize. Ovo možete uraditi koristeći sastavljanje.  Sastavljanje formira tačku u kojoj imate više od jednog pokazatelja budućeg kretanja cene. Na primer, sastavljanje se javlja na mestu gde cena dostigne potvrđeni horizontalni nivo podrške ili otpora i potvrđenu liniju trenda. Ovo je primer sastavljanja u dve tačke. Ukoliko na tom mestu uočite formiranje divergencije, koja potvrđuje Vaš pravac, imaćete jači signal i veću verovatnoću kretanja cene u tom pravcu.  Evo primera:

Divergencija i sastavljanje

Kada je cena dodirnula liniju trenda, takođe je dodirnula nivo podrške. Ako tome dodate i sakrivenu divergenciju tokom opadanja na RSI-ju i činjenicu da RSI uskoro dostiže teritoriju preterane kupovine, imaćete dobru kratkoročnu trgovinu. Morate razumeti da su ovo samo primeri i da se cena ponekad ne kreće u Vašem pravcu, bez obzira na to koliko sastavljanja imate prilikom ulaska u kupovinu.

Nikada nije na odmet da imate dodatnu potvrdu kada ulazite u trgovinu i najbolje je uvek donositi odluke na osnovu više faktora.

Leave a Comment