Home Diverzifikacija sveukupnog investiranja

Diverzifikacija sveukupnog investiranja

by admin

 

Glavni cilj diverzifikacije sveukupnog investiranja jeste smanjenje rizika. Na prvom mestu, dobro izbalansiran portfolio obezbeđuje manje bolnu patnju kada se gubitak pojavi na Vašim vratima, jer postoje i druge akcije u okviru iste investicije koje bi trebalo da imaju dobar ishod. Ali smanjenje gubitka ne bi trebalo da bude glavni cilj, jer je ostvarenje zarade zapravo ono što Vi kao investitor očekujete. S obzirom da je tako, morate da smislite savršeni plan raspodele sredstava tako da ostvarite maksimalni dobitak. Ispod se nalazi nekoliko saveta koji Vam mogu pomoći da postignete raznovrsnost sveukupnog investiranja:

  •   Raspodelite Vaš novac – većina ljudi opšte preferencije za raspodelu i upravljanje akcijama. Međutim, da biste izbalansirali i pravilno rasporedili investicije, potrebno je da pažljivo raspodelite Vaše bogatstvo na različita tržišta. Setite se da što je veći rizik, to je veća i zarada.
  •  Fondovi obaveznica nazivaju se i fiksirani prihod sredstava. Razmotrite da dodate i nekoliko njih u investiranje, jer oni pripadaju oblasti dugoročnog sveukupnog investiranja. Ovo će Vas zaštititi od gubitaka. Takođe hedžujte svoja investiranja zbog neizvesnosti i nestalnosti za koje je dokazano da mogu biti opasne za Vaš sveukupni plan investiranja.
  •  Stalna nadogradnja jednom kada izvršite primarno investiranje, neophodno je da ga dopunjujete (nadograđujete). Ukoliko ste započeli sa $5,000 onda je dobro da imate u planu dodavanje sume od na primer $2,000 nakon određenog vremenskog perioda. Primenjivanjem tehnike uprosečavanja cene dolara omogućava Vam da poravnjate sve skokove i padove koji mogu proisteći usled nestalnosti. Tokom dužeg vremenskog perioda, primetićete neke zanimljive akcije i obaveznice u okviru date investicije koje je potrebno stalno nadograđivati.
  •  Strategija izlaska određeno sveukupno investiranje u akcije i obaveznice možda neće dati velika ostvarenja tokom njegovog trajanja. To znači da ćete možda morati da ga okončate u nekom trenutku. Trebalo bi da stalno proučavate tržište i da pratite postojeći trend da biste znali kada je najbolji trenutak da napustite tržište. Najopštije strategije su uprosečavanje cene dolara i “kupi i zadrži”. Budite na oprezu naročito za ono što se događa kompanijama u koje ste investirali. Zato bi trebalo da budete u mogućnosti da čitate signale kompanije koja je na ivici padanja cena akcija ili obaveznica.
  •   Pratite provizije – u slučaju da niste tip koji stalno trejduje, uverite se da dobijate proviziju za sve što ste platili investicionoj firmi. Postoje investicione firme koje naplaćuju mesečnu proviziju i one koje naplaćuju proviziju po transakcijama. Zbog toga treba da budete sigurni da ćete dobiti nešto zauzvrat za sve što ste uplatili.

Akcija

Poslednje vreme

Promena

Količina

Ulaz

Pozicija

Dobitak/Gubitak

Procenat dobitka/gubitka

Ukupna ocena

A

41.08

10

29.25

1848.2500

1547.10

10.26

*****

B

18.46

25

38.65

987.0000

-2119.00

-11.58

**

C

24.45

125

8.35

1499.5500

876.94

29.45

****

D

115.58

75

17.60

125.4500

1364.70

17.30

***

E

11.98

100

15.25

406.7500

-456.35

-5.78

*****

 

  •   Učenje – dobar investitor jeste učenik na tržištu. Potrebno je da veoma dobro poznajete tržište pre nego što investirate sa izvesnom sigurnošću. Ovo iziskuje mnogo vremena, ali budite uporni u proučavanju tržišta, svih kompanija i različitih sektora u pogledu rizika i zarade. 

Leave a Comment