Home Probijanje opsega

Probijanje opsega

by admin

Za ovo nećemo koristiti bilo koje indikatore i započećemo sa slikom:

Grafikon je uveličan do maksimuma da biste bolje videli opseg. Primetite kako je cena nekoliko puta testirala gornji i donji deo horizontalnog kanala. Ovo najjasnije prikazuje veliki nivo neodlučnosti na tržištu. Na slici ne možete videti, ali nalazili smo se u trendu porasta u vreme kada je slika načinjena. Činjenica da se opseg formira (sivo polje) i da cena ne može da nastavi da se kreće bilo na gore, bilo na dole, daje veliki značaj spoljnim granicama kanala.

U gornjem delu kanala, kupci imaju želju da dođe do porasta cene, ali se to ne događa zato što prodavci pružaju veliki otpor. U donjem delu kanala, prodavci žele da dođe do sniženja cene, ali se to ne dešava zato što kupci podržavaju cenu. Sve ovo se ogleda na grafikonu u vidu nekoliko testiranja gornjeg i donjeg dela kanala. Sada, gornji i donji delovi kanala su veoma jaki i koji se god proboj desi prvi, on će doneti odluku i diktiraće sledeće kretanje tržišta.

U našem primeru su prodavci odneli pobedu i sada im se pridružuje veći broj prodavaca, jer je pravac kretanja tržišta u velikoj meri postao jasan. Signal koji je ukazivao na dobijanje bitke od strane prodavaca bilo je probijanje nivoa podrške od strane jake sveće prodaje. Sada nećemo ulaziti u detalje, ali ova sveća se naziva Marubozu sveća. Njena glavna karakteristika jeste da nema fitilje (ili senke) i ona je jak signal za prodaju (u navedenom slučaju).

Postoje različiti načini ulaska u trgovinu pomoću ove strategije:

  1. Postavite nalog o prekidu kupovine 20-30 pipova iznad opsega i nalog o prekidu prodaje 20-30 pipova ispod opsega. Neophodno je da postavimo naloge 20-30 pipova izvan opsega da bismo izbegli lažni prekid. Kada se aktivira jedan od Vaših naloga, obrišite drugi i postavite prekid gubitka nekoliko pipova iza nivoa proboja. Imajte na umu da se suma pipova menja ukoliko koristite veći vremenski okvir.
  2. Uđite na tržište kada se pojavi jasan znak o proboju. Ovaj način zahteva veće razumevanje i poznavanje stvaranja sveća i aktivnosti cene.

Setite se da sve strategije mogu da podbace i nikada ne rizikujte više od onoga što sebi možete dozvoliti da izgubite.

Leave a Comment