Home Sistemi za automatsko trejdovanje

Sistemi za automatsko trejdovanje

by admin

Automatsko trejdovanje je strategija investiranja gde se nalozi za kupovinu i prodaju automatski izvršavaju pomoću programa koji se nalazi u njihovoj osnovi. Ovaj pronalazak ima za cilj olakšavanje tereta investitoru u neprestanom praćenju napredovanja aktivnosti. Međutim, on ne može u potpunosti da zameni osobu koja prati napredovanje trgovine. Sistemi za automatsko trejdovanje razvijaju se tokom dugog niza godina i posebno se testiraju od strane investitora na njurškoj berzi (NYSE).

Sistem automatskog trejdovanja se bavi svim Vašim računima i investiranjima. Većina sistema je prilagođena korisnicima i aktivira se od strane krajnjeg korisnika. Oni Vam preporučuju najpogodnije najmanje i najveće sume koje treba da investirate, ali Vam oni ne diktiraju izbor deonica ili poluge. Ovo Vam ostavlja mogućnost pravljenja dobrog izbora na kraju dana.

Ovi sistemi takođe ne prave razliku između manjih i većih investitora kapitala. Ono što je važno jeste ugovor koji ste sklopili sa brokerima. Programeri većine sistema za automatsku trgovinu takođe rade sa različitim kompanijama pri čemu pojedinačno uključuju sistem u trejdovanje. Ovo znači zagarantovani uspeh baziran na njihovom posmatranju i ličnim iskustvima.

Ispod su navedeni neki od sistema automatske trgovine koje preporučujemo:

CoreDuo S – preporučuje se minimum od $10,000. On nudi promenljivi (kratkoročni) sistem za trgovinu fjučersima.

Tri-Phase ES – takođe nudi promenjivi sistem za trejdovanje fjučersima i preporučeni minimum od $10,000.

Countertrend ES i Eurorun EC takođe poseduju gorenavedene karakteristike.

U slučaju da koristite sistem automatske trgovine po prvi put, onda nema potrebe da žurite, jer je potrebno da naučite dosta toga. Riskantne oblasti uključuju trejdovanje u realnom vremenu nasuprot back testiranju. Potrebno je da razumete funkionisanje ova dva sistema pre nego što samopouzdano započnete sa trejdovanjem.

Dole navodimo listu glavnih prednosti sistema za automatsku trgovinu u donošenju odluka za investiranje:

·         Kontinuitet – sistem za automatsko trejdovanje Vam omogućava da nastavite da radite na tržištu dok spavate ili se bavite drugim stvarima zbog toga što je reč o robotu. Time Vam je zagarantovano da nećete propustiti neke važne mogućnosti za trgovinu dok ste odsutni.

·         Eliminiše emocije – u većini slučaja, investiranja vršimo na osnovu emocija i željom za ostvarivanjem dobiti. Automatsko trejdovanje, s obzirom da je reč o robotu bez centara za emocije, eliminiše mogućnost da emocije preuzmu kontrolu nad odlukom o investiranju.

·         Ujednačavanje raspodele rizika – u očima investitora—koji je dovoljno telesan, deluje teško raspoređivanje rizika među svim deonicama i portfolijima na odgovarajući način. Sistem za automatsko trejdovanje ovo radi umesto Vas pomoću automatske procene svih fakotra, na osnovu koje vrši odgovarajuću raspodelu Vaših investicija.

·         Pouzdanost – sistem za automatsko trejdovanje, za razliku od drugog komplikovanog softvera u svetu informacionih tehnologija, jednostavan je za upotrebu. Veoma je kompatibilan sa forex parovima i na taj način ispunjava sva očekivanja investitora.

·         Drugi alati (oruđa) – sistem za automatsko trejdovanje takođe ima i druge alate za trejdovanje, kao što su neograničen izbor poluge, neograničenu platformu za demo račune, oruđa za naprednu tehničku analizu itd..

·         Online pristup računu – svom računu možete pristupiti preko obaveštenja putem elektronske pošte ili fizičkim proveravanjem da li postoji neka nova odlika. Jednostavno, u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta možete pratiti napredak Vašeg investiranja, potreban Vam je samo pristup internetu.

Leave a Comment