Home Vesti za 12.07.2012. godine

Vesti za 12.07.2012. godine

by admin

Šta se dogodilo juče sa trgovinskim bilansom?

Jučerašnji trgovinski bilans za SAD je bio kao što je i prognozirano -48.7B. Prethodni je bio -50.6B, pa možete primetiti neznatan porast. U Kanadi su objavljene brojke za trgovinski bilans bile gore od očekivanih: trenutne su -0.8B, prethodne -0.6B, a očekivane -0.5B. Ekonomije Kanade i SAD-a su u visokoj korelaciji, sem ostalog i zbog velike količine nafte koja se razmenjuje između dve zemlje. Sem toga, nije bilo važnijih vesti objavljenih juče, sem porasta valutnog para eur/usd koji je u utorak uspeo da probije najnižu vrednost.

 

forex break low

 

Objava monetarne politike i pomoć Banke Japana svojoj valuti?

Danas je valutni par eur/usd bilo uzburkan, bez jasnog pravca i bez obzira što smo u tržištu opadanja, danas ili narednih dana može biti primećen preokret na gore. Japan je objavio svoju Stopu prodaje tokom noći (Overnight Call Rate), koja je ostala nepromenjena, <10%. Takođe su objavili svoju monetarnu politiku i Banka Japana je održala konferenciju za novinare u 8:30 GMT. Najvažniji brojevi koje očekujemo danas jeste objava isplaćenih socijalnih pomoći za SAD u 13.30 GMT. Očekuje se određeni porast, ali ne u većoj meri: prethodni je bio 374K, a prognoziran 376K. Međutim, ukoliko se broj isplata smanji, možemo primetiti određenu nestalnost u opadanju eur/usd paru. Sve u svemu, ovo je bila spora nedelja, vezano za objavljene vesti i podataka. Međutim, budite oprezni, jer može doći do proboja tržišta u bilo kom pravcu.

Leave a Comment