Home Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

by admin

 
Mục đích chính của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là để dàn trải bớt các rủi ro. Đầu tiên, một danh mục đầu tư cân bằng cũng như đảm bảo rằng bạn không bị quá đau khổ khi mất mát gõ cửa bởi vì có những cổ phiếu khác trong cùng một danh mục đầu tư mà cần phải thực hiện tốt. Nhưng giảm nhẹ mất mát không nhất thiết là mục tiêu chính ở đây bởi vì lợi nhuận tích cực mới là những gì bạn muốn vào cuối ngày. Như vậy, bạn sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch phân bổ tài sản hoàn hảo để bạn gặt hái lợi ích tối đa. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn:

• Dàn trải tiền: hầu hết mọi người có một sở thích chung đối với cổ phần và cổ phiếu của chính phủ. Tuy nhiên, bạn cần phải dàn trải ra tất cả của cải của bạn một cách cẩn thận trong các đấu trường đầu tư chính xác để cân bằng. Hãy nhớ rằng rủi ro cao hơn, lợi nhuận dự kiến cũng cao hơn.

• Quỹ trái phiếu còn được gọi là quỹ thu nhập cố định. Hãy xem xét thêm một vài loại trong số chúng vì điều này có thể tạo thành một danh mục đầu tư dài hạn. Điều này sẽ bảo vệ bạn từ bất kỳ thiệt hại nào. Bạn cũng tự bảo hiểm các khoản đầu tư của bạn từ những bất ổn và biến động có thể chứng minh rằng chúng nguy hiểm cho kế hoạch đầu tư tổng thể của bạn.

• Xây dựng thường xuyên, một khi bạn đã thực hiện đầu tư chính, bạn cần tiếp tục xây dựng nó. Nếu bạn bắt đầu với 5.000 đô la sau đó bạn có thể lập kế hoạch thêm một số tiền là 2.000 đô la sau một thời gian nhất định. Áp dụng kỹ thuật trung bình chi phí cho phép bạn san bằng bất kỳ thung lũng hay đỉnh núi nào để giành kết quả từ các biến động. Qua một thời gian dài, bạn sẽ có sự chú ý đến một số cổ phiếu và trái phiếu thú vị trong một danh mục đầu tư mà bạn cần phải tiếp tục xây dựng thường xuyên.

• Chiến lược lối thoát – một danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu nhất định không thể tốt mãi. Điều này có nghĩa là bạn có thể cần phải nhận ra tại một số thời điểm. Bạn nên luôn luôn nghiên cứu thị trường và rất cẩn thận về các xu hướng hiện tại để bạn biết khi nào bạn cần phải thoát ra. Các chiến lược phổ biến nhất là bình quân chi phí, mua và nắm giữ. Hãy cảnh giác đặc biệt là đối với bất cứ điều gì đang xảy ra với các công ty mà bạn đã đầu tư. Như vậy, bạn sẽ có thể đọc các dấu hiệu về một công ty trên bờ vực của việc giảm giá cổ phiếu hay trái phiếu.
• Xem xét mức hoa hồng môi giới, trong trường hợp bạn không phải là người giao dịch thường xuyên thì hãy chắc rằng bạn sẽ bị tính phí cho bất cứ điều gì bạn đang trả tiền cho công ty đầu tư. Có công ty đầu tư có tính phí một khoản phí hàng tháng trong khi những người khác tính phí giao dịch. Do đó bạn phải chắc chắn rằng bạn đang nhận được lợi ích cho bất cứ điều gì bạn đang trả tiền

 

Cổ phiểu

Lần giao dịch trước

Phí

Số lượng

Mua

Vị trí

Lãi/Lỗ

Phần trăm Lãi/lỗ

Đánh giá

A

41.08

10

29.25

1848.2500

1547.10

10.26

*****

B

18.46

25

38.65

987.0000

-2119.00

-11.58

**

C

24.45

125

8.35

1499.5500

876.94

29.45

****

D

115.58

75

17.60

125.4500

1364.70

17.30

***

E

11.98

100

15.25

406.7500

-456.35

-5.78

*****

 

Học hỏi, một nhà đầu tư tốt là một sinh viên của thị trường. Bạn cần phải hiểu thị trường khá tốt trước khi bạn có thể đầu tư trong tất cả các cổ phiếu với một số bảo đảm. Điều này mất rất nhiều thời gian nhưng phải tích cực tìm hiểu thị trường, tất cả các công ty và các lĩnh vực khác nhau về rủi ro và lợi nhuận

Leave a Comment