Home Giao dịch tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

by admin

Chúng tôi đã nói  rất nhiều về hỗ trợ và mức kháng cự và làm thế nào để xác định chúng. Vâng, giờ là lúc để tìm hiểu làm thế nào để S / R giúp chúng ta kiếm tiền. Sau tất cả, đó là lý do tại sao chúng ta muốn kinh doanh ngoại hối để kiếm tiền.

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một điều đơn giản về một chiến lược lợi nhuận sử dụng S/ R và RSI. Mục đích là để xác định một mức độ hỗ trợ tốt và khi giá chạm vào nó và RSI là vượt bán, bạn có thể nhập vào một vị trí lâu dài với một lệnh dừng lỗ chặt chẽ.

Nhìn vào hình và quan sát thấy rằng khi giá chạm mức hỗ trợ, RSI đã vượt bán nên cả hai điều kiện được đáp ứng tại thời điểm chúng ta gia nhập vào một giao dịch. Trên biểu đồ này, bạn không thể nhìn thấy, nhưng các đường màu đỏ là một thực tế xác nhận ngưỡng hỗ trợ và nó có giá trị ngay cả đối với giao dịch đầu tiên. Dưới đây là hình ảnh phóng to của biểu đồ:

 

 

Vị trí dừng lỗ: 15-20 pips sau ngưỡng hỗ trợ. Bởi vì các mức S/ R là các vùng, chúng ta phải cho phép một số chỗ cho giá di chuyển trước khi đảo chiều. Các ví dụ trong hình này là ví dụ về kịch bản tốt nhất, chúng ta cần chỉ là một lệnh dừng lỗ 5 pip, nhưng những trường hợp này là rất hiếm.

Thực hiện lợi nhuận: 40 pips hoặc duy trì tỉ lệ R:R ít nhất 01:02. Nếu bạn dừng lỗ là 15 pips, lợi nhuận phải có ít nhất là 30 pips

Hãy ghi nhớ rằng các giá trị cho lệnh dừng lỗ và có lợi nhuận sẽ thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang sử dụng.

Điều kiện đầu từ dài hạn: – giá chạm đến một mức hỗ trợ đã xác nhận và một thanh biểu đồ dạng nến đóng cửa ở trên nó

                                           – RSI là vượt bán

Điều kiện đầu tư ngắn hạn: giá chạm mức kháng cự đã xác nhận và một thanh biểu đồ dạng nến đóng cửa ở dưới nó.

                                            – RSI là vượt mua.

Hãy chú ý đến sức mạnh của ngưỡng bạn đang giao dịch và đừng giao dịch theo xu hướng..

Giống như tôi đã nói, hai giao dịch được trình bày ở đây là kịch bản tốt nhất và nó rất có thể rằng giá sẽ không đảo ngược tại ngưỡng hỗ trợ vì vậy luôn luôn chỉ mạo hiểm với tiền trong khả năng của bạn: – giá chạm đến một mức hỗ trợ đã xác nhận và một thanh biểu đồ dạng nến đóng cửa ở trên nó

                                         

Leave a Comment