Home Hỗ trợ và kháng cự động

Hỗ trợ và kháng cự động

by admin

               Hỗ trợ và kháng cự động được vẽ bởi đường trung bình di chuyển (MA) và nó được gọi theo cách này bởi vì nó liên tục thay đổi, do những thay đổi trong giá cả. Nếu bạn còn nhớ, khi chúng tôi nói về đường trung bình di chuyển, tôi đã nói với bạn rằng chúng được tính bằng trung bình giá cho thời kỳ “X”. Một đường MA ngắn sẽ sát với giá cả hơn, trong khi một MA dài hạn hơn sẽ xa giá cả hơn, cho nó nhiều khoảng cách hơn.

                Giá sẽ nhiều khả năng đi qua một đường MA ngắn hạn, nhưng một đường MA dài hơn sẽ chứa nó thường xuyên hơn. Nhìn vào hình ảnh dưới đây để xem giá đã đi qua đường EMA 50 màu vàng như thế nào, nhưng không tìm thấy hỗ trợ tốt  tại EMA 150 màu đỏ.

 

 

Khi chúng ta sử dụng các đường MA như đường hỗ trợ hoặc kháng cự, chúng ta loại bỏ một phần chủ quan trong việc vẽ mức S / R, nhưng bởi vì có rất nhiều lựa chọn cho các loại đường MA ​​và chu kì, nên nó khó để lựa chọn một đường hoàn hảo. Loại khác nhau của thị trường đòi hỏi một kiểu khác nhau của đường MA. Cách tốt nhất để xem là bạn là cố gắng tạo các thiết lập khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhiều hơn một đường MA trên một biểu đồ duy nhất, đem lại cho bạn mức độ khác nhau của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động. Nói chung, Đường MA ngắn hạn là hữu ích hơn trong khung thời gian dài hơn trong khi đường MA dài hơn phù hợp với khung thời gian nhỏ hơn

            Góc của MA dốc hơn, xu hướng là mạnh mẽ hơn và khi nó bằng phẳng, chúng ta bước vào một giai đoạn khác. Nếu bạn sử dụng hai đường MA trên biểu đồ, khi đường MA nhanh hơn ở trên đường MA chậm hơn, thị trường là tăng giá và khi MA chậm hơn ở trên MA nhanh hơn, chúng ta đang ở trong một thị trường xu hướng giảm.

           Cũng giống như trong trường hợp hỗ trợ và kháng cự chéo, trong  một xu hướng tăng, mua khi giá chạm vào đường S / R động (MA) ở trên và trong một xu hướng giảm, bán khi giá chạm MA từ bên dưới, nhưng phải cẩn thận về sự lựa chọn các đường MA; hãy nhớ rằng một MA nhanh hơn có thể bị phá vỡ trong khi một đường MA chậm hơn vẫn còn duy trì.

 

 

 

Leave a Comment