Home MACD & STOCH

MACD & STOCH

by admin

Chiến lược này rất dễ dàng để làm theo và tôi sẽ cung cấp cho bạn các quy tắc:

Các chỉ số được sử dụng: MACD thiết lập: 30, 40, 25                                                  Chỉ báo giao động Stochastic thiết lập: 45, 1, 30

Điều kiện để giao dịch dài hạn: Stochastic là vượt bán, và chúng ta một giao điểm giá tăng của đường MACDĐiều kiện để giao dịch ngắn hạn: Stochastic là vượt  mua chúng ta một giao điểm giá giảm của đường MACDDừng lỗ:  sau giao động gần nhất cao / thấp, phụ thuộc vào các giao dịch


Thực hiện lợi nhuận: Đối với một giao dịch ngắn hạn, thoát khi Stochastic trở thành vượt bán.

                                        Đối với một giao dịch dài hạn, thoát khi Stochastic trở nên vượt mua.Giao dịch mẫu:      

 

                                                                                                    

Bạn cần cả hai điều kiện đáp ứng cho một giao dịch tốt. Hãy ghi nhớ rằng các ví dụ trong tất cả các chiến lược là kịch bản tốt nhất  tất cả các chiến lược đó sẽ thiệt hại. Đừng mạo hiểm với tiền mà bạn không đủ khả năng để mất.

 

Leave a Comment