Home Từ chối

Từ chối

by admin

Tại Choose- Forex- chúng tôi tin bạn hiểu rằng kinh doanh ngoại hối là một loại kinh doanh tốc độ cao, cần độ chính xác và chính xác để đạt được xung lực và lợi nhuận từ đó. Chúng tôi cũng tin rằng một giao dịch đó là dựa trên suy đoán cho dù đó là ngoại hối, hàng hóa hoặc cổ phiếu- các sản phẩm tiếp cận với một mức độ rủi ro có liên quan. Những chỉ số kinh tế có thể minh chứng mang lại lợi ích và lợi nhuận & lỗ khả thi tương đối lớn tương ứng kịp thời với thời điểm mua và bán. Do bản chất sinh lợi của kỹ thuật đầu tư này không có gì là thuyết phục, thay vì nó được dựa trên những tác động.
 
Những ảnh hưởng trên thị trường ngoại hối có thể mang lại lợi ích là bằng nhau cho tất cả mọi người tùy thuộc vào quá trình mua / bán mà cá nhân và các công ty môi giới áp dụng. Nhưng cũng giống như chúng tôi đã nói trước đó các tác động này là ngoài tầm kiểm soát đối với bất cứ ai do chúng phụ thuộc lẫn nhau vào các yếu tố thương mại toàn cầu, đó là vượt ra khỏi phạm vi của bất kỳ cơ quan kiểm soát nào.
 
Vì vậy giữ cái nhìn trong xu hướng ngắn và dài hạn- tại Choose-Forex chúng tôi phải làm loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi dựa vào kết quả của các động thái giao dịch đại diện bởi các cá nhân hoặc các công ty. Chúng tôi nhấn mạnh rằng những hệ tư tưởng và quan điểm chỉ có thể được sử dụng như những tham khảo và do đó không thể được áp dụng trực tiếp để thu về lợi nhuận ngoại hối.
 
Ngoại hối là một kết quả trực tiếp của nghiên cứu trong quá khứ, trực giác của hiện tại và dự báo của tương lai. Điều này có thể là  chủ quan và khách quan tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó với lý do của riêng bạn.
 
Vì vậy, Choose-Forex loại trừ bất cứ trách nhiệm nào trên kết quả có thể xảy ra như là một hệ quả trực tiếp đến giao dịch của bạn được thực hiện dựa trên các thông tin dự và chia sẻ trên trang web này. Choose-Forex tạo ra một thời gian và nỗ lực đáng khen ngợi là đại diện để sàng lọc tất cả các thông tin có liên quan, nhưng chúng tôi vẫn muốn sắp xếp thông tin mà được tạo nên bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và nhưng không được sử dụng như là những lời khuyên hoặc hướng dẫn trực tiếp liên quan đến bất kỳ kết quả nhất định nào.
 
Quyền từ chối này đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho các kết quả mà bạn có thể có như là một hệ quả của thông tin mà bạn tìm thấy trên trang web của chúng tôi, điều này hoàn toàn phục vụ cho nghiên cứu và mục đích nghiên cứu và chúng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào thay mặt bởi chúng tôi. Bạn có trách nhiệm cho tất cả các giao dịch ngoại hối mà bạn thực hiện trong bối cảnh của các dữ liệu được cung cấp
trên trang web này.

Leave a Comment