Home Analiza Suradnici u foreks operacijama

Suradnici u foreks operacijama

by Danijel

Nagrade foreks tržišta nisu samo rezervirane za investitore i trgovce koji su voljni da oprobaju sebe i svoje vještine u novom, uzbudljivom poslovnom pothvatu. Čak i oni sa manje glamroznijim ciljevima mogu to da rade i da ispune svoja očekivanja u ovom novom rastućem financijskom polju. Naposlijetku, foreks tržišta su prepuna sa mogućnostima i sve one transakcije i operacije moraju biti izvedene od strane armije obučenih profesionalaca – ovo je trenutak kada esperti za foreks tržišta uskaču.

new-zealand-dollar-forecast-2014Zapravo, profesionalci foreks trgovanja su počeli kao skromni suradnici u foreks operacijama. Izgleda da je postajanje suradnika u foreks operacijama kamen sa koga se ide prema bogatoj karijeri u foreks tržištima. Početni zadaci foreks suradnika uključuju osnovne foreks transakcije.  Oni su zaduženi za stvaranje i upravljanje foreks računima, i oni se brinu za to da se ispoštuju regulative i pravni zahtjevi, pružaju podršku mušterijama itd. Na kraju, nakon što su se dokazali kao dovoljno pouzdani i sposobni da se pozabave sa bilo čime što ih zadesi na foreks tržištu, suradnici u foreks operacijama bivaju unaprijeđeni u menadžere foreks operacija. Oni se smatraju senior stručnjacima, koji pružaju timsku ili tehničku podršku i superviziju. Oni su zaduženi za izvršenje, financiranje i izmirenje osnovnih foreks transakcija. A kako je to vezano sa pojedinačnim foreks trgovacima.

Pa u slučaju da se pitate šta se dešava kada otvorite novi foreks račun, odgovor je jednostavan: prvo i najbitnije, suradnik u foreks operacijama obrađuju Vaš nalog kao nalog nove mušterije; potom, Vaš identitet mora biti postavljen i potvrđen u skladu sa postojećim odredbama. Kada nastavite ka foreks trgovanju, sva Vaša povlačenja novca, tranferi i depoziti se obrađuju u stvarnom vrijemenu od strane suradnika u foreks operacijama ukoliko Vam je potreban savjet, ili imate pitanje, pružanje korisničke podrške (posebno vjezane za foreks trgovanje i trgovinske platforme) je takođe u okviru delokruga suradnika u foreks operacijama. Ukoliko želite da se nešto dogodi na foreks tržištu, to obično može biti urađeno kroz interakciju sa suradnikom u foreks operacijama. Potrebno je da oni imaju univerzitetsku diplomu iz biznisa, ekonomije, financija ili računovodstva, koja omogućava suradnicima u foreks operacijama da riješe probleme, razumiju, objasne i djeluju na svim foreks tržištima i zato su profesionalni trgovci u bilo čemu, od deonica do foreksa – posebno foreksa.

Ponekad, kako napreduju po pitanju iskustva i zrelosti, suradnici u foreks operacijama rade i kao revizori, preuzimajući uloge rješavanja sporova u foreks trgovini i provjeravajući točnost izveštaja u foreks računima, transakcijama itd. Sva financijska potraživanja moraju biti precizna i nakon svega, točna. To je mjesto gdje foreks revizori upadaju.

Onda kada postanu potpuni menadžeri foreks operacija, oni su pravi veterani foreks tržišta. Menadžeri foreks operacija mogu da odobre izvršenje ili dogovor oko foreks transakcije sa relativnom samostalnošću. Omogućavanje sredstava za foreks transakcije se smatra previše bitnim za osnovne suradnike, tako da ovaj zadatak pada na menadžere. I dok sjradnici u foreks operacijama i menadžeri foreks operacija mogu biti skromni zupčanici  u većoj foreks mašini, setite se: bez njih, sve bi stalo.

You may also like