Home Видове пазарни анализи

Видове пазарни анализи

by admin

               Когато търгувате Forex, начинът  за правене на пари е да се прогнозира с висока точност в каква посока ще се движи цената и да се търгува съобразно с това. Цената може да направи само три неща: да се покачи, да падне или да се движи странично. При прогнозирането на посоката на цената  търговците използват три вида анализи: технически анализ, фундаментален  анализ  и пазарен сентимънт. 

                Технически анализ:

                Основният принцип залегнал в техническия анализ  е, че историята се повтаря, като по този начин търговецът може да анализира историческото развитие на цената и да вземе търговски решения въз основа на това, какво се е случило в миналото при подобна ситуация. Ако подкрепящото ниво се е задържало в миналото, когато цената се доближава или го докосва, търговецът ще го наблюдава по-внимателно и ще базира търговските си решения въз основа на реакцията на цената при докосване на подкрепящо ниво.

                Един ден ще чуете терминът технически анализ и ще се стите за графика, защото графиките  са най-добрият начин да се представи движението на цената. Най-използваният вид графика е кендъл графиката или бар графиката.  Върху графиката Вие можете да нанасяте тренд линии, подкрепящи нива и нива на съпротива, канали и можете да използвате индикатори. 

                 Техническият анализ е много важен инструмент за търговеца, но може да отнеме години, за да се овладее и да се открие точната степен на анализиране, което трябва да се извърши. Това, което се опитвам да кажа е, че някои търговци имат склонност  към  прекомерно анализиране на графиките и ги запълват с всичките индикатори, които могат да открият. В този случай, повече  не е непременно да бъде по-доброто решение, няма да получите по-добри резултати просто при добавяне на друг индикатор, за да филтрирате лошите сигнали от предходния. Когато използвате техннически анализ се опитайте да не го усложнявате. 

                Техническият анализ използва, хоризонтални и диагонални подкрепящи и съпротивителни нива и тези, както казах в предходната статия, са засегнати от субективност. Двама търговци могат да нанесат тренд линията по различен начин, да видят хоризонталното ниво и няколко пипса по-високо или по-ниско, или да използват различен период при движеща средна. Понеже  всички тези инструменти са част от него, то и техническият анализ е субективен, тъй като различните търговци ще имат различно мнение за това, в каква посока ще се движи цената. 

                Фундаментален анализ:

                Фундаменталният анализ ни помага да прогнозираме движението на цената при наблюдаване на връзката между валутата и икономическата и политическата ситуация в нейната държава. С други думи, ако страната се представя като слаба, нейната валута евентуално ще се понижи в графиката. Предстоящите политическите, икономически и социални новини могат силно да повлияят върху движението на валутна двойка.

                При използване на фундаментален анализ  Вие трябва да наблюдавате и двете валути, защото във Forex Вие търгувате с валутна двойка. Ако една от валутите в двойката стане по-силна поради публикуване на добри новини, Вие трябва да анализирате състоянието и на другата валута. Ако и при нея има добри новини, балансът между двете няма да се промени много, така че може би Вие няма да забележите голямо движение върхy графиките. От друга страна, ако една от валутите е с добри новини, а другата с лоши, вероятно ще забележете голямо движение в графиката в полза на първата.

               Бъдете много внимателни, когато използвате  фундаментален анализ,  защото когато добрите новини се публикуват, не е задължително валутата да се покачи. Понякога, дори ако новините са добри, няма сила която да движи цената, защото общото състояние на държавата е лошо. Трябва да се вземат под внимание няколко фактора, когато вземате търговско решение, не само новините. 

               Пазарен сентимънт:

               Това е основният начин, чрез който търговците наблюдават пазара. Всеки търговец има собствено мнение за пазара и тази гледна точка е изразена и представена чрез позицията, която те държат. Всички търговци по света моделират състоянието на пазара като държат къса или дълга позиция. 

                Като търговец Вие трябва да вземете под внимание техническият и фундаменталният анализ, както и пазарният сентимънт и не можете да разчитате само на един вид анализ. Ако имате силни технически сигнали, че тази цена ще се покачи, но общото настроение е песимистично и предстоящите новини са с лоши очаквания за тази валута, може би е уместно да преразгледате Вашата позиция. 

Leave a Comment