Home Индикатори

Индикатори

by admin

               В този раздел ние ще обърнем вниамание на някои от най-често използваните индикатори във Forex.

               Част от по-опитните търговци просто наблюдават чисти графики, по които няма индикатори, използвайки ценовото действие (Price Action), за да предвидят бъдещите движения на валутната двойка. Става въпрос за „разчитане на графика“. За съжаление не всички търговци могат да направят това с висока точност, така че е необходима малко помощ. Тази помощ може да дойде от индикаторите. 

                Всеки търговец трябва добре да разбира индикаторите, как работят и как могат да ни помогнат при постигането на нашата цел, така че нека да се захващаме за работа.

Класификация на индикаторите:

              Индикаторите могат да бъдат разделени в две големи категории: изоставащи индикатори и изпреварващи индикатори. Сега ние ще говорим за всяка категория.

Изпреварващи индикатори (осцилатори):

               Наричат се изпреварващи индикатори, защото могат да ни дадат ранно предупреждение за връщане на цената при използване на нива на свръхпокупка и свръхпродажба. 

               Някои от най-широко използваните осцилатори са Индекс на относителната сила (RSI) и стохастичният осцилатор.         

Индекс на относителната сила (RSI):

                RSI варира от 0 до 100 в опит да се установят нивата на свръхпокупка и свръхпродажба. 

                Растящите стойности на RSI е индикатор, че тези цени се покачват и купувачите са в контрол на пазара. И все пак, стойност на RSI по-голяма от  70 е показател, че валутната двойка е достигнала територията на свръхпокупки и вероятно ще последва ритрейсмънт, консолидация или дори обръщане на тренда. 

                Понижаването на стойности на RSI е индикатор, че цените падат и продавачите са в контрол на пазара.  И все пак, стойност на RSI по-ниска от 30 е показател, че валутната двойка е достигнала територията на свръхпродажби и вероятно ще последва ритрейсмънт, консолидация или дори обръщане на тренда. 

                Най-добрата позиция за продажба на валутна двойка е, когато RSI пресича ниво 70 отдолу-нагоре , риткато така достига територията на свръхпокупка, след което го пресича отгоре-надолу в посока към по-ниски цени. 

Снимката долу ще Ви помогне да разберете по-добре:

Обратното се прилага при покупка на валута, но трябва да се вземе предвид ниво 30 (свръхпродажба).

                Стойността от  50 на RSI може да се използва, за да помогне при определяне на тренд.  Ако търговецът смята, въз основа на други фактори, че трендът започва, RSI може да бъде използван за потвърждение, когато прекоси стойността от 50.

                Едно от най-мощните приложения на RSI е при показване на дивергенция. Това е характерно за  всички осцилатори.

                Като се има предвид, че дивергенцията е толкова мощен инструмент, ние ще и посветим отделен раздел, за да я обясним подробно. 

                Периодът по подразбиране на RSI е 14. По-малката стойност ще Ви даде по-бърз RSI (но е по-вероятно да се появят фалшиви сигнали), докато при по-голяма стойност ще се забави, давайки Ви по-малко сигнали. Всеки търговец трябва да намери настройките, които са най-подходящи за него.

                Нашата препоръка е да използвате стойността по подразбиране докато свикнете повече с него и докато почувствате необходимостта да промените периодът му. 

                Като всички осцилатори, RSI дава по-добри сигнали при пазари в корекция, но при силен тренд лесно може да се провали, така че той никога не трябва сам по себе си да бъде използван като сигнал за сделка, а по скоро във връзка с други фактори, за да помогне на търговеца да определи посоката на неговата следваща сделка. 

Стохастичният:

                Подобно на RSI и стохастичният варира от 0 до 100 и определя нивата на свръхпокупка и свръхпродажба. Също се използват две нива, но тези са 20 (за свръхпродажба) и 80 (за свръхпокупка). Също както в случая на RSI, трябва да се извърши покупка в територията на свръхпродажба и да се извърши продажба в територията на свръхпокупка. 

                Стохастичният се състои от две линии. Едната е по-бърза, а другата е по-бавна. Това подава на търговеца нов сигнал – Стохастичното пресичане. Когато стохастичният е в територията на свръхпокупки (над ниво 80) и по-бързата линия пресича по-бавната линия надолу и двете линии напускат територията на свръхпокупки, то ние имаме добра позиция за извършване на продажба. Сниката долу ще Ви помогне да разберете по-добре:

Обратното се прилага и при покупка на валута, но трябва да се вземе предвид  ниво 20 (свръхпродажба).

                 Настройките на стохастичният се различават от търговец  до търговец. Точно както в случая на RSI, по-малката стойност ще Ви даде по-бърз стохастичен (но е по-вероятно да се появят фалшиви сигнали), докато по-голямата стойност ще се забави, давайки Ви по-малко сигнали. Всеки търговец трябва да намери настройките, които най-много му подхождат. В случай, че не сте сигурен какви настройки трябва да използвате, просто използвайте тези, които са по подразбиране. 

               Като всички осцилатори, стохастичният дава по-добри сигнали при пазари в корекция, но при силен тренд може лесно да се провали, така че никога не трябва сам по себе си да бъде използван като сигнал за сделка, а по-скоро във връзка с други фактори, за да помогне на търговеца да определи посоката на неговата  следващата сделка. 

Изоставащи индикатори (моментум или индикатори, които следват тренда):

                Както всички знаем „Трендът е наш приятел”. Но как да го намерим  и най-вече, как да го открием преди вече да е изчезнал? За съжаление нямам точен отговор на този важен въпрос, но мога да Ви предоставя няколко помощника: MACD и движещите средни (Moving Averages). Сега ние ще обсъдим основите на тези два индикатора. 

MACD (Конвергенция и дивергенция на движеща средна):

                Понеже не е осцилатор  MACD не варира от 0 до 100 като RSI и стохастичният и се състои от две движещи средни (по-бърза движеща средна и една по-бавна) и хистограм.

                Хистограмът  показва разликата между две движещи средни. Той ще стане по-голям, когато двете линии се отдалечат и по-малък, когато се приближат. 

                MACD е добър моментум индикатор и предоставя на търговеца поглед върху силата на движението: когато две линии се отдалечат (и логично хистограмът става по-голям), това е показател, че движението при цената е силно. В края на краищата двете линии ще започнат да се приближават (конвергенция) отново и хистограмът  ще стане по-малък, показвайки, че движението е близко до приключване, предстои ритрейсмънт или скоро ще започне обратно движение.

                Точно както в случая със стохастичният, двете линии могат да бъдат използвани като сигнал за извършване на покупка или продажба, когато се пресичат. Сигнал за покупка възниква, когато по-бързата линия пресича по-бавната отгоре, а сигнал за продажба възниква, когато по-бързата линия пресича по-бавната отдолу. Когато MACD е над нула, индикира бичи пазар. Когато е под нула, индикира мечи пазар. 

Снимката по-долу ще Ви помогне да разберете по-добре:

Настройката по подразбиране за MACD е 12, 26, 9, но тези могат да бъдат корегирани, за да Ви дадат по-бърз  MACD или по-бавен, по-плавен. 

               Големият недостатък на MACD е това, че изостава от цената поради факта, че се формира от две движещи средни, които са изоставащи по своята същност. Въпреки това е добър инструмент, използван от много търговци. 

                Можете да използвате MACD като самостоятелен индикатор, но не е препоръчително да имате само една причина за влизане в сделка или да разчитате само на един индикатор. 

Движещи средни:

                Движещи средни (MA)се изчисляват от усреднената стойност на цената за “X” периоди от време. Например, MA 50 ще се нанесе върху графиката при изчисляване на средната цена от 50 бара. Ако използвате 1H графика, MA 50 ще изчисли средната цена от последните 50 часа. Ако използвате дневна графика, MA 50 ще изчисли средната цена от последните 50 дни. 

                Най-честата им употреба е да покажат на търговеца основната посока на цената, като му помогне да прогнозира бъдещето движение на цената и да предложи динамична подкрепа и съпротива. 

                Колкото по-малък период е използван при изчисленията им с толкова по-малки колебания ще бъде MA. Например  5 MA ще следва движението на цената по-близо, отколкото 100 MA, като винаги ще бъде (или през по-голямата част от времето) вътре в ценовите бара и няма да бъде от голяма полза. От друга страна, MA 100 по-добре ще покаже посоката на цената и ще предложи динамична подкрепа и съпротива. 

                Съществуват различни видове движещи средни MA’s, всяка една от които с различни изчисления за изглаждане движението на цената. Ето и две от най-важните: Проста движеща средна (SMA) и Експоненциална движеща средна (EMA). Съществуват и някои много по-интересни MA’s, но няма нужда да навлизаме в тези територии сега, така че нека първо да обсъдим основните неща.

Проста движеща средна (SMA):

               SMA е изчислена чрез използване на цена при затваряне. Формулата е проста, но на този етап  няма значение, защото всички графични платформи  ще я изчислят автоматично и ще я нанесат върху графиката. 

Експоненциална движеща средна (EMA):

                EMA ще отдаде по-голямо значение на последните барове в изчисленията (най-актуалните), това ще ни даде по-добра представа за това, накъде се движи цената, защото по-добре можем да видим какво са направили търговците наскоро, отколкото в началото на MA периода, който е бил използван за изчисление. 

Разлики между двата вида движещи средни of MA’s:

При изчислението на SMA, цената от всички барове се третира еднакво. 

При изчислението на EMA, по-голямо значение се отдава на цените от последните барове. 

На снимката по-долу можете да видите разликата между двата вида движещи средни (Mas):

Червената линия е SMA, а бялата линия е EMA. Двете използват период 50 за изчисление, но както можем да видим EMA е по-близо до цената отколкото SMA. Ако цената падне EMA ще се обръща надолу с цената по-бързо отколкото SMA, което по-бързо ни предупреждава, че цената се понижава. 

                И все пак, ако движението надолу се окаже подвеждащо и цената ще започне да се покачва бързо, то SMA ще бъде по-добрият избор за нас, защото ще бъде по-малко засегната от подвеждащото движение. 

                Както можете да забележите, всяка движеща средна (MA) има своите предимства и недостатъци и това е причината, поради която всеки търговец трябва да открие своят тип движеща средна (MA) и да състави период за нея. По-принцип по-късият период на движещи средни (Mas) е много по-полезен при по-високи таймфреймове, докато по-дългият период на движещи средни (Mas) е по-добър за по-малки таймфреймове. Не трябва да разбирате от това последно твърдение, че късият период на движеща средна (MA) не може да бъде използван при малки таймфреймове като M15, просто при дневна графика цената ще я уважи повече и по-често ще намира подкрепа и съпротива в близост до нея. 

               Съществуват различни стратегии, за това къде движещите средни (Mas) играят важна роля, но това ще бъде обсъдено по-късно, защото трябва да се научим да вървим преди да можем да тичаме. 

Leave a Comment