Home Новини 03.07.2012

Новини 03.07.2012

by admin

          След като Еврото се засили в Петък, като пряк резултат от решенията на Европейската среща на Върха, днес Доларът си възвърна  обратно част от загубите, въпреки че Производствения мениджърски индекс  (ISM Manufacturing PMI) беше по-нисък от прогнозирания: текущо равнище – 49.7, прогноза – 52.1.

       Сега двойката Eur/Usd се колебае около  Нивото на Фибоначи от 38.2 и показва известно отхвърляне от 200 SMA, така че е възможно да наблюдаваме възходящо движение, когато Нюйоркската сесия наближи своя край. 

 

forex chart

 

          Няма важни новини, които да бъдат изнесени по време на Азиатската сесия, така че ние не очакваме голямо движение при тази сесия, с изключение на някакви неочаквани събития.

           Утре сутрин, Резервната Банка на Австралия (Reserve bank of Australia) ще обяви Лихвеният Процент (Cash Rate-предходно равнище – 3.50%, очаквано – 3.50%) и ще изнесе Изявление за Лихвения Процент. До декември 2007, Изявлението се изнасяше само, ако Лихвата се променя, но оттогава се изнася дори, когато тя остава същата. Понеже не очакваме Лихвата да се променя, ние не смятаме, че ще има силни движения при нейното обявяване. 

           Трябва да наблюдаваме и индекса GBP Construction PMI, които се очаква да бъде малко по-нисък от предходното равнище. 9.30 ч. GMT е времето, в което се обявява индексът и това е същото време, по което се обявява и Нетното Кредитиране на физически лица (Net Lending to Individuals). И все пак Нетното Кредитиране има ограничено влияние върху пазарите. 

По-късно през седмицата, ЕЦБ ще обяви Минималният Лихвен Процент. Ако настъпи очакваната промяна, ние ще имаме динамичен ден, понеже се очаква да се оповестят още важни новини. 

Leave a Comment