Home Социална търговия

Социална търговия

by admin

                 Нова форма на търговия напълно покорява света: социалната търговия или огледалната търговия. Много е лесно да се обясни и да се разбере: финансовите институции (обичайно брокерите) предлагат възможността да се наблюдава, какво правят другите търговци и да копират техните сделки. По-голямата част от  инвеститорите на дребно претърпяват загуби  на  Forex пазара, но има някои, за които може да донесе последователни и постоянни приходи.  Те са онези, които са се научили да преодоляват страха си, алчността и всички настроения, които могат да навредят на успешната търговия, такива, които могат да управляват риска правилно и да правят пари. 

               Всеки нов търговец може да прецени тези професионални търговци, да избере един или повече от тях и с помощта на определени компании за финансови услуги или брокери, могат да свържат  техният акаунт с този на професионалния търговец. Сега всичко става лесно, защото сделките взети от успешния търговец  автоматично се копират във Вашия акаунт. Някои компании за финансови услуги или брокери просто предлагат възможността за ръчно копиране на сделките и с другите, дори  можете да изключите Вашия компютър, защото всичко се изпълнява автоматично. Сега  ще обърнем внимание на някои от компаниите за финансови услуги или брокери, които предлагат услуги, свързани със социална търговия/ огледалната търговия.

                Currensee. Компанията е основана през  2008 от софтуерния разработчик Асаф Игал и Forex търговецът  Ави Левентал. Тяхната цел е била да допринесат за ново ниво на прозрачност в търговията на дребно и да дадат възможност на  търговците да наблюдават в реално време, какво правят другите и да си споделят търговски стратегии. 

Търговците свързват техните съществуващи  акаунти с Currensee Trade Leader.  Всички търговски лидери са прецизно тествани от Currensee въз основа на предишно представяне, както и и на представянето им в реално време.  Вие можете да разпределите средства към всеки търговски лидер, който следвате и впоследствие можете да промените разпределената сума, ако забележите, че представянето на търговския лидер се влошава.  Можете също така да добавяте или да спрете да следвате търговските лидери в реално време. Разбира се можете да наблюдавате сделките, които се сключват в реално време, а  Currensee ви предоставя пълния контрол при управление на риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                      

Ayondo също предлага  огледална търговия, подобна на Currensee. Преди всичко трябва да изберете най-добрият  търговец. Можете да откриете всички видове ранглисти в списъците на  Ayondo: най-добрият търговец за определена валута в последния избран период или най-добрият търговец, койтo затваря сделките си в рамките на 15  минути и т.н.  След което Вие можете да добавите избраният търговец към Вашия списък за наблюдение и от този момент можете да наблюдавате неговите реални нива на Stop Loss (стоп-загуба) и Take Profit (вземи-печалба).  Известията в реално време Ви уведомявт, кога избраният търговец навлиза в нова позиция или променя вече съществуващата. Можете да добавите до пет  търговеци към Вашия списък за наблюдение и можете да ги премахнете когато пожелаете.  

Ако желаете да копирате автоматично Вашия избран търговец, то Вие се нуждаете от брокерски акаунт  и един от техните партньори брокери. След като акаунтът е вече създаден Вие го свързвате към  Ayondo и можете да започнете копирането на избраните търговци. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                    Измежду брокерите, които предлагат социална търговия, заслужава да се обърне внимание на  eToro. Тяхната платформа OpenBook Ви позволява да наблюдавате всички реални сделки, сключени от реални хора в реално време и да ги копирате. Приемете я като голяма мрежа, където търговците постоянно получават съществуващи емисии за решенията на другите търговци. По този начин можете да си набавите повече информация за Вашите търговски решения и сте свободен да инициирате търговски дискусии с другите търговци. Със свойствата на CopyTrader, автоматично можете да следвате избраният от Вас търговец, но запазвате пълен контрол върху Вашия акаунт и можете да излезнете от сделка по всяко време или да спрете да копирате избраният от Вас търговец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като нов инвеститор на дребно, Вие се нуждаете от толкова много информация и помощ, колкото можете да получите, а социалната търговия Ви предлага повече от една опция, за да Ви помогне да вземете най-доброто, по-информирано търговско решение. 

 

Leave a Comment