Home Терминологичен речник

Терминологичен речник

by admin

 

A

Asset Актив. Елемент с определена стойност.

AussieАвстралиец. Търговски жаргон за валутната двойка AUD/USD.

 

B

Base currencyБазова валута. Първата валута в една валутна двойка. Пример: при EUR/USD, Еврото е базовата валута, а доларът е котируемата  валута.

BearМечка. Търговец, който смята, че цената ще се понижи.

Bear marketМечи пазар. Пазар, при който има понижение за продължителен период  от време. 

Brokerage firmБрокерска фирма. Известна по-скоро като “Брокер”, е компания, която предлага търговски услуги на отделни лица и професионални търговци.

Bull Бик. Търговец, който смята, че цената ще се повиши.

Bull marketБичи пазар. Пазар, при който има повишение за продължителен период от време.

Buy Limit Лимит купува. Поръчка за покупка на валута при по-ниско ниво.

Buy StopСтоп купува. Поръчка за покупка на валута при по-високо ниво.

 

C

Chartist – Лице, което анализира движението на цената и се опитва да предвиди бъдещето движение чрез изследване на минали движения, записани върху графиката. 

CorrelationКорелация. Връзката, която съществува между две валути. Например, EUR е в положителна корелация от GBP. Ако EUR/USD се покачва е възможно GBP/USD също да се покачи. 

 

D

Day traderДей-трейдър. Търговец, който обичайно затваря всичките си транзакции в рамките на деня и който печели от краткосрочни движения.

 

F

Foreign Exchange – Обмяна на валута. Покупка или продажба на валута срещу друга. “Forex” е акроним от Foreign Exchange.

FundamentalistФундаменталист. Tърговец, който основава решенията си върху  фундаменталния анализ. 

Fundamental analysisФундаментален анализ. Вид анализ, който изследва икономическата обстановка и начинът, по който икономическите фактори оказват влияние върху движението на валутите. 

 

G

Going LongВлизане в дълга позиция. Покупка на валутна двойка.

Going ShortВлизане в къса позиция. Продажба на валутна двойка. 

 

I

Introducing Broker – Лице или фирма, които представят клиенти на брокерската компания срещу комисионна.                                                           

                                                          

M

MarginМарджин/ Гаранционна сума. Размерът на парите, които се изискват, за обезпечаване на открита позиция. 

Margin callМарджин Кол. Известие от Вашата брокерска фирма, че е необходимо да  депозирате повече пари, понеже стойността на сметката е под изисквания марджин за отворените Ви  позиции.

Market OrderПазарна поръчка. Поръчка да отворите транзакция незабавно, на най-добрата текуща цена. 

MartingaleМартингейл. Често наричана системата Мартингейл, тази хазартна  стратегия изисква страстният играч да удвоява стойността  след всяка загуба. Печалбата се образува от предходните загуби и би Ви донесла малка печалба, но количеството на парите, които са необходими при търговия с тази стратегия могат да бъдат значителни поради геометричната прогресия при размера на позицията. 

Moving AverageДвижеща  средна. Обикновено изобразявана като линия върху графиката, Движещата Средна представлява цената, която е изчислена при усреднени цени за даден период. Съществуват различни формули за различни видове Движещи средни. 

 

N

News Trader Новинарски търговец. Търговец, който взема търговските си решения въз основа на непосредтсвеното  влияние на новините върху финансовия пазар.

O

OscillatorsОсцилатори. Технически индикатори, които се характеризират с  това, че показват условията на свръхпокупка  и  свръхпродажба на пазара. 

 

P

PipПип. Най-малкото изменение в една котировка на Forex. Например, ако котировката  EUR/USD  е 1.2020 и се измени на 1.2021, това означава, че изменението е 1 пип.

 

Q

Quote CurrencyКотирана валута. Втората валута във валутна двойка. При EUR/USD, USD е Котираната Валута; при USD/JPY, JPY е Котираната Валута.

 

R

Rally Рали. Период, при който цената се покачва. 

Ranging marketПазар в корекция/ Вариращ пазар. Период, при който цената се движи в хоризонтален канал. 

ResistanceСъпротива/ Ниво на съпротива. Ниво на цената, при което можем да наблюдаваме силен натиск при продажба. 

Risk Management – Риск мениджмънт/ Управление на риска. Използването на подходящи стратегии за контролиране и намаляване на риска .

S

ScalpingСкалпиране. Бърз начин на търгуване с малки печалби и бързо напускане на пазара. 

Sell LimitЛимит продава. Поръчка за продажба на валутна двойка при по-високо ниво.

Sell StopСтоп продава. Поръчка за продажба на валута при по-ниско ниво. 

SlippageСлипидж. Когато сделката не се е отворила или затворила на определената цена. Това може да се случи поради висока волатилност на пазара или ниска ликвидност. Друга причина може да бъде липсата на интерес от Вашия брокер. 

SpreadСпред. Разликата между курс купува и курс продава при валутна двойка.

Stop Loss OrderПоръчка  стоп-загуба. Поръчка за затваряне на транзакция на предварително определено ниво. Този вид поръчка се използва за ограничаване на риска до определена сума. Ако търговецът купи валутна двойка, поръчката за стоп-загуба се поставя под началната цена. Ако търговецът продава валутна двойка, поръчката за стоп-загуба се поставя над началната цена.

Support Подкрепа/ Ниво на подкрепа. Нивото, при което можем да наблюдаваме силен натиск при покупка. 

T

Take profit orderПоръчка вземи-печалба. Поръчка, която се поставя от търговеца, за да защити печалбите си и в същото време да намали излагането си на пазара чрез частично или цялостно затваряне на позиция. 

Technical AnalysisТехнически анализ. Метод, чрез който се опитвате да предвидите бъдещето движение на цената чрез анализиране на минали данни, графики, индикатори, движещи средни и други технически инструменти. 

Technical traderТехнически търговец. Търговец, който използва технически анализ.

Trailing Stop LossПлаваща стоп-загуба. Подобна на стоп-загубата, но плаващата стоп-загуба се движи след цената, следва я и заключва все повече и повече печалби, ако цената се движи в посоката на Вашата сделка. Ако цената се движи срещу сделката, плаващата стоп-загуба няма да се отдалечи  от цената.

TransactionТранзакция. Покупка или продажба на валутна двойка. 

TrendТренд. Текущата посока на пазара. 

 

U

Unrealized profit – Нереализирана печалба. Печалбата, която търговецът би осъществил, ако сделката се е затворила в текущия  момент и цена.

Leave a Comment