Home Условия за ползване

Условия за ползване

by admin

 

Условия за ползване
 
Правила и условия за ползване на страницата
 
1. Пoтвърждение на потребителя и съгласие с условията
 
Stoffhandel GmbH (“Нас” или “Ние”) предоставя сайта choose-forex.com и различни свързани
услуги (общо назовани “сайт”) на Вас-потребителят, предмет на съгласието Ви с всички условия,
правила и забележки, които се съдържат или се споменават тук (“Условия за Ползване”),
както и всяко друго писмено споразумение между нас и Вас. В допълнение при използване
на отделни услуги или материали на този сайт, потребителите ще бъдат предмет на всички
публикувани правила, приложими към услугите или материалите, които могат да съдържат
допълненителни условия и правила към тези в настоящите Условия за Ползване. Всички такива
указания или правила са обединени чрез препратки към настоящите Условия за Ползване.
 
Тези Условия за Ползване са в сила от 1.5.2012. Изрично си запазваме правото да извършваме
периодични промени на настоящите Условия за Ползване без да Ви уведомяваме. Вие
приемате и се съгласявате, че е Ваша отговорност да преглеждате периодично този сайт и
настоящите Условия за Ползване, за да сте информирани с всяко изменение. Вашето ползване
на сайта след тези изменения ще се счита за приемане на изменените Условия за ползване и
ще представлява съгласие от Ваша страна да ги спазвате и да бъдете обвързан от тях.
 
Използваните в настоящите Условия за Ползване, препратки към нашите “Съдружници”
включват нашите собственици, филиали, дъщерни компании, служители, директори,
доставчици, партньори, спонсори и рекламодатели, и включват (без ограничение) всички
страни, участващи в създаването, производството и/или предоставянето на този сайт и/или
неговото съдържание.
 
2. Описание на услугите
 
Ние осигуряваме достъп до различни услуги в този сайт, включително, но без да се
ограничават до, описание, сравнение и информация от различни компании за онлайн търговия
и други подобни услуги. Вие имате отговорността да осигурите, за Ваша сметка, цялостното
оборудване необходимо за използване на услугите, включително компютър, модем и
интернет достъп (включително заплащането на всички такси, които са свързани с този достъп).
 
Ние си запазваме правото да променяме или преустановяваме сайта, включително всяка
функция в сайта, по всяко време със или без да Ви уведомяваме за това. Ние няма да носим
отговорност пред Вас или трета страна, когато упражняваме това право. Всяка нова функция,
която подобрява или увеличава актуалните в момента услуги в този сайт също ще бъде
предмет на настоящите Условия за Ползване.
 
3. Управление на сайт
 
Използването на сайта е предмет на всички приложими закони и разпоредби и Вие
сте отговорен за съдържанието на Вашите съобщения през сайта. При публикуване на
информация във или използването по друг начин на услугата за съобщения, чат стая, форум,
дискусионна група, софтуерна библиотека или друга интерактивна услуга, която може да бъде
достъпна за Вас на този или чрез този сайт, Вие се съгласявате, че няма да качвате, споделяте,
публикувате или да разпространявате по друг начин или да улеснявате разпространението на
всякакво съдържание – включително текст, съобщения, софтуер, изображения, звук, данни или
друга информация –която:
 
a. е незаконна, заплашителна, обидна, дразнеща, клеветническа, подвеждаща, измамлива,
която нарушава личното пространство на други лица, престъпна, съдържа явни или графични
описания на сексуални актове (включително, но без да се ограничават до, непристоен език с
насилствен или заплашителен характер насочен към друго лице или група от лица) или по друг
начин нарушава нашите правила и политики;
 
b. тормози, безпокои, унижава или заплашва отделно лице или група от лица въз основа на
религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане;
 
c. нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или
друго право на собственост на някоя от страните;
 
d. представлява непозволена или нежелана реклама, джънк или бълк електронно съобщение
(известен също и като “спам”), верижни писма или всяка друга форма на непозволено
склоняване или каквато и да е форма на лотария или хазарт;
 
e. съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, които
са създадени или предназначени да разрушат, повредят или ограничат функционирането на
всеки софтуер, хардуер или телекомуникационно средство или да повреди или да получи
непозволен достъп до всякакви данни или друга информация от която и да е трета страна; или
 
f. представя всяко физическо или юридическо лице, включително някои от нашите служители
или представители.
 
Ние нито одобряваме, нито поемаме някаква отговорност за съдържанието на всеки материал,
качен или предоставен от потребители, които са трети страни на сайта. Ние обикновено
не преглеждаме, контролираме и редактираме предварително съдържанието, което се
публикува от потребители на услугите за съобщения, чат стаи, форуми, дискусионни групи,
софтуерни библиотеки или други интерактивни услуги, които могат да бъдат достъпни на тази
страница или чрез нея. И все пак, ние и нашите агенти имаме правото по свое усмотрение да
премахваме всяко съдържание, което по наша преценка не съответства на настоящите Условия
за Ползване, както и на всяко друго правило относно поведениетo на потребителя в нашия
сайт, или по някакъв начин е вредно, нежелателно или неточно. Ние не носим отговорност за
неизпълнението или забавянето при премахването на такова съдържание. С настоящето Вие
се съгласявате с това премахване и се отказвате от предявяване на всякакъв иск срещу нас,
произтичащ от такова отстраняване на съдържанието. Вижте “Ползване на Вашите материали”
по-долу за описание на процедурите, които трябва да се следвате в случай, че някоя от
страните счита, че съдържанието публикувано на този сайт нарушава патент, търговска марка,
 
търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на собственост на някоя
от страните.
 
В допълнение, Вие не трябва да ползвате акаунта си за да нарушаване сигурността на друг
акаунт или да се опитвате да получите неоторизиран достъп до друга мрежа или сървър. Не
всички области на сайта могат да бъдат достъпни за Вас или други оторизирани потребители на
този сайт. Вие не трябва да се намесвате в употребата и ползването на сайта от други лица или
други подобни услуги. Потребителите, които нарушават сигурността на системата или мрежата
могат да понесат наказателна или гражданска отговорност.
 
Вие се съгласявате, че ние можем по всяко време и по наше собствено усмотрение да
прекратим Вашето членство, акаунт или друг вид сдружение с нашия сайт без предварително
да Ви уведомим за нарушаването на всяка от горните разпоредби. В допълнение, Вие се
съгласявате, че ние напълно ще си сътрудничим при разследването на нарушения върху
сигурността на системите или мрежата от други страни, включително сътрудничество с
правоприлагащите органи при разследването на предполагаеми престъпни посегателства.
 
4. Сайтове на трети страни и информация
 
Този сайт може да Ви свързва с други сайтове в интернет или по друг начин да включва
препратки към информация, документи, софтуер, материали и/или услуги предоставени от
други страни. Тези сайтове може да съдържат информация или материал, които отделни лица
могат да сметнат за неподходящи или обидни. Тези други сайтове и страни не са под наш
контрол и Вие приемате, че ние не носим отговорност за точността, спазването на авторското
право, законността, благоприличието или всеки друг аспект от съдържанието на подобни
страници, както и не носим отговорност за грешки или пропуски във всички препратки към
други страни или техните продукти и услуги. Включването на такава връзка или препратка се
предоставя единствено като удобство и не предполага потвърждение на, или асоциация със,
със сайта или страна от нас, или каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид, независимо дали
изрични или подразбиращи се.
 
5. Информация за интелектуалната собственост
 
Copyright (c) 1.5.2012 Stoffhandel GmbH Всички права запазени.
 
За целите на настоящите Условия за Ползване, “съдържание” се определя като всяка
информация, данни, съобщения, софтуер, снимки, видео материали, графики, музика, звуци
или друг материал и услуги, които могат да бъдат видени от потребителите на нашия сайт. Това
включва форуми, чат и друго оригинално съдържание.
 
С приемането на настоящите Условията за ползване, Вие приемате и се съгласявате, че цялото
съдържание, което е представено на този сайт е защитено от авторски права, търговски марки,
марки на услуги, патенти или други права на собственост и закони, и е изцяло собственост
на Stoffhandel GmbH и/или неговите съдружници. На Вас е позволено да използвате
съдържанието ако сте изрично упълномощени от нас или от определеният доставчик на
съдържание. С изключение на едно единствено копие, което да послужи само за лична
употреба, Вие не трябва да копирате, възпроизвеждате, модифицирате, публикувате повторно,
качвате, публикувате, предавате или разпространявате всякакви документи или информация от
 
този сайт под никаква форма или по какъвто и да е начин без предварително писмено съгласие
от наша страна или от определения доставчик на съдържание и Вие сте изцяло отговорни за
получаването на разрешение преди повторното използване на всеки материал с авторски
права, който е достъпен в този сайт. Всяко неоторизирано използване на материали , които са
представени на този сайт може да наруши авторско право, търговска марка и други приложими
закони и може да доведе до наказателни и граждански санкции.
 
Нито ние или нашите Съдружници не гарантираме или декларираме, че използването на
материалите от Ваша страна, които са представени на, или до които има достъп чрез този сайт,
няма да наруши правата на трети страни. Вижте “Материали на потребители” по-долу за да
определите процедурите, които трябва да бъдат следвани в случай, че някоя от страните счита,
че публикуваното съдържание на този сайт нарушава патент, търговска марка, търговска тайна,
авторско право, право на публичност или друго право на собственост от някоя от страните.
 
Всички персонализирани графики, икони, лога и имена на услуги са регистрирани търговски
марки, търговски марки или марки на услуги на Stoffhandel GmbH или неговите Съдружници.
Всички останали търговски марки или марки на услуги са собственост на съответните им
собственици. Нищо в настоящите Условия за Ползване не Ви дава право да използвате
търговска марка, марка на услуга, лого и/ или име на Stoffhandel GmbH или негoвите
Съдружници.
 
6. Неоторизирано използване на материалите
 
В съответствие с нашата Декларация за поверителност, всяко съобщение или материал,
насочени към този сайт или към нас, независимо дали е по електронна или обикновена поща
или по друг начин, по каквато и да е причина, няма да бъдат третирани като конфиденциални
или с право собственост. Докато Вие запазвате всички права върху това съобщение или
материал, Вие ни давате на нас и нашите служители и съдружници неограничено, безплатно,
пожизнено право в световен мащаб да копираме, разпространяваме, показваме, представяме,
публикуваме, превеждаме, адаптираме, модифицираме и използваме този материал по
какъвто и да е начин, за каквато и да е цел, независимо от формата или средствата (познати
или все още не) с които е използвано.
 
Моля не предоставяйте поверителна информация или защитена информация за нас освен ако
това не било предварително договорено в писмен вид или по друг начин с нас. Ние също така
нямаме възможност да приемем Вашите доброволни идеи или предложения, така че моля не
ни ги предоставяйте при никакви обстоятелства.
 
Ние зачитаме интелектуалната собственост на другите и Ви молим да направите същото.
Ако Вие или някой друг потребител на този сайт счита, че авторско право, търговска марка
или други права на собственост са нарушени при публикуването им на този сайт, Вие
или потребителят трябва незабавно да изпратите уведомление към определения от нас
представител (както е определено по-долу). За да бъдем ефективни, уведомлението трябва да
включва:
 
1. Посочете с достатъчни подробности защитеното с авторски права произведение, за което
смятате, че е обект на нарушение.
 
2. Посочете материалът, за който твърдите, че нарушава защитеното с авторски права
произведение, посочено в точка #1 по-горе.
 
3. Осигурите достатъчно информация, за да можем да се свържем с Вас (за предпочитане е
адрес на електронната поща).
 
4. Осигурете, ако е възможно, достатъчно информация, за да ни позволи да уведомим
собственикът / администраторът на уеб страницата, която евентуално съдържа неправомерно
съдържание (за предпочитане е адрес на електронната поща).
 
5. Включете следната декларация: “Имам достатъчно основания да смятам, че ползването на
защитените с авторски права материали, описани по-горе не е разрешено от собственика на
авторските права, от негов представител или закона. “
 
6. Включете следната декларация: “Заклевам се под заплаха от наказание за
лъжесвидетелстване, че информацията в уведомлението е точна и, че аз съм притежателят
на авторските права или съм упълномощен да действам от името на притежателя на
изключителното право, за което се твърди, че евентуално се нарушава.”
 
7. Подпишете документа.
 
8. Изпратете писменото уведомление на следния адрес:
 
Агент за заявления относно нарушения:
 
Контакт: stoffhandel
 
Адрес: salzgries 3, 1010 vienna, Austria
 
Телефонен номер:
 
Вие приемате и се съгласявате, че след получаване на уведомлението за нарушение на
авторските права , ние можем незабавно да премахнем материалите от нашия сайт без да
носим отговорност към Вас или всяка друга страна, и че претенциите на ищеца и страната,
която е публикувала материалите ще бъдат отнесени към Службата за авторското право на
САЩ (United States Copyright Office) за решение, както е предвидено от Закона за авторските
права в цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act).
 
7. Отказ от гаранции
 
ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА “КАКТО Е”
И “КАТО СА ДОСТЪПНИ” БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА
СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИПСА НА
НАРУШЕНИЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ЧЕ (A) УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,
(Б) УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, БЕЗОПАСНИ
ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ, (В) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ, ТОЧНИ ИЛИ
 
+4317152164
 
НАДЕЖДНИ ИЛИ (Г) КАЧЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО
СТЕ ЗАКУПИЛИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ОТ НАС ИЛИ НАШИТЕ СЪДРУЖНИЦИ ЩЕ ОТГОВОРИ
НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ, ГРЕШКИ ИЛИ ДЕФЕКТИ.
 
ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ
ГРЕШКИ. НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРОМЕНИ НА МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТОЗИ САЙТ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНИТЕ И ОПИСАНИЕТО НА ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО Е РЕГИСТРИРАН ТУК, ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ УВЕДОМЯВАНЕ. МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТАЗИ СТРАНИЦА МОЖЕ
ДА НЕ СА АКТУАЛНИ И НИЕ НЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ
УСЛУГИ.
 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕТО ИЛИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ
МАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И РИСК И С ВАШЕТО
СЪГЛАСИЕ, ЧЕ ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗЦЯЛО ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКА ЩЕТА НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА
СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОЕТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ ТАКИВА ДЕЙНОСТИ.
 
Чрез използването на сайта можете да имате възможността да участвате в търговски сделки
с други потребители и продавачи. Вие се съгласявате, че всички сделки, които са свързани с
всяка стоки или услуги, предлагани от дадена страна, включително, но без да се ограничават
до, условия на продажба, плащане, гаранции, застраховка, поддръжка и доставка, свързани
с подобни сделки се договарят единствено между Вас и продавача или купувача на такива
стоки и услуги. НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ
ЧРЕЗ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ САЙТ, И ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОДОБНИ СДЕЛКИ СЕ
ИЗВЪРШВАТ ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗКА
С ВСЕКИ ПРОДУКТ, УСЛУГА, МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ НАШИЯ
САЙТ ОТ ТРЕТА СТРАНА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ТРЕТАТА СТРАНА, А НЕ ОТ НАС ИЛИ
НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ СЪДРУЖНИЦИ.
 
Съдържанието, което е достъпно чрез този сайт често представя мнението и преценката на
доставчика на информация, на потребителя на сайта или друго физическо или юридическо
лице, което не е свързано с нас. Ние нито одобряваме, нито поемаме отговорността за
точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изказване, направено от всеки друг
освен оторизираният от Stoffhandel GmbH представител, който е официално упълномощен.
За повече информация, моля обърнете се към специфичната политика в уводната статия,
публикувани в различни раздели на този сайт. Тази политика се счита за неразделна част от
настоящите Условия на ползване.
 
Вие разбирате и приемате, че при нормални условия могат да възникнат временни
прекъсвания на услугите, достъпни чрез този сайт. Освен това, Вие разбирате и приемате, че
ние нямаме контрол върху мрежите на трети страни, до които Вие можете да осъществявате
достъп докато използвате този сайт, и поради тази причина всяко забавяне и прекъсване на
връзката с други мрежи са изцяло извън нашия контрол.
 
Вие разбирате и приемате, че услугите, които са достъпни на тази страница се
предоставят “КАКТО Е”, и че ние не поемаме никаква отговорност за навременността,
заличаването, погрешните доставки или неуспеха при съхраняването на потребителските
съобщения и персонализирани настройки.
 
НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ
ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
 
8. Ограничение на отговорността
 
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ ИЛИ НАШИТЕ СЪДРУЖНИЦИ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ
КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ,
НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВА ДО ОНЕЗИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, И ПРИ
НИКАКВО СХВАЩАНЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ОТ ВСЕКИ ДРУГ УЕБ САЙТ, КОЙТО Е С ВКЛЮЧЕНА ПРЕПРАТКА ИЛИ ВРЪЗКА
КЪМ ИЛИ ОТ ТОЗИ САЙТ.
 
В ДОПЪЛНЕНИЕ, НИЕ НЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ НА
ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЗА ПОМОЩТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ
НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИ
ОБРАБОТВАНЕТО НА ПОРЪЧКИ.
 
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАБРАНЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА
ОТГОВОРНОСТТА ПРИ ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
 
9. Обезщетение
 
При запитване от Ваша страна, Вие се съгласявате да защитавате, предпазвате и да ни държите
невредими нас и нашите съдружници от всякаква отговорност, претенции и разноски,
включително съдебни такси, които могат да възникнат при употреба или злоупотреба с този
сайт. Ние си запазваме правото, със свои собствени средства да поемем изключителната
защита и контрол по всички въпроси, в противен случай подлежат на обезщетение от Ваша
страна, в който случай ще ни съдействате при отстояването на всяка възможна защита.
 
10. Сигурност и парола
 
Вие сте изцяло отговорни за поверителността на Вашата парола и акаунт и за всички направени
изказвания, действия или бездействия, които настъпват при използването на Вашата парола и
акаунт. Поради тази причина, Вие трябва да предприемете стъпки, за да се гарантира, че други
лица няма да получат достъп до Вашата парола и акаунт. Нашите служители никога няма да Ви
питат за Вашата парола. Вие не трябва да прехвърляте или споделяте Вашият акаунт с други
лица и ние си запазваме правото незабавно да закрием Вашият акаунт ако сте го прехвърлили
или споделили.
 
11. Участие в промоции
 
Понякога този сайт може да включва реклами предлагани от трети страни. Вие можете да се
свържете със или да участвате в промоциите на рекламодателите, които представят продуктите
си на този сайт. Тази кореспонденция или промоции, включително доставката и заплащането
на стоките и услугите и всички останали условия, правила, гаранции или представителство,
 
свързани с тази кореспонденция или промоции са изцяло между Вас и рекламодателя. Ние не
поемаме никаква отговорност или задължение към всяка една част от тази кореспонденция
или промоция.
 
12. Услуги свързани с електронната поща, съобщенията, блога и чата
 
Ние предоставяме услугите свързани с електронната поща, съобщенията, блога или чата
(общо назовани, “Съобщения”) достъпни за потребителите на нашата страница, както
директно, така и чрез доставка от трета страна. Ние осигуряваме допълнителни споразумения,
които характеризират връзката между Вас и нас, така че с изключение на случаите, при които е
изрично посочено или има противоречие, включват настоящите Условия.
 
Ние няма да проверяваме или оповестяваме съдържанието на личните Съобщения без
съгласието на подателя и получателя, или в някои точно определени ситуации предвидени в
Закона за поверителност на електронните съобщения (Electronic Communications Privacy Act)
или други случаи определени от закон, съд или правителствени разпоредби. Допълнителна
информация е достъпна в нашата Декларация за поверителност.
 
Ние може да използваме автоматизирани устройства за мониторинг или техники, които
защитават нашите потребители от нежелани съобщения (известни също и като “спам”) и/или
други видове електронни съобщения, за които смятаме, че са в противоречие с нашите бизнес
цели. И все пак тези устройства или техники не са съвършени и ние не носим отговорност за
всяко легитимно съобщение, което е блокирано или за всяко нежелано съобщение, което не е
блокирано.
 
Пощенските кутии могат да имат ограничен капацитет за съхранение. Ако надхвърлите
максимално допустимото пространство за съхранение, ние можем да използваме
автоматизирани устройства, които изтриват или блокират електронните съобщения,
които надхвърлят този лимит. Ние не носим отговорност за такива изтрити или блокирани
съобщения.
 
13. Международна употреба
 
Въпреки, че този сайт може да бъде достъпен от целия свят, ние не твърдим, че материалите
на този сайт са подходящи или достъпни за ползване в места извън САЩ, и че достъпът до тях
от територии, където тяхното съдържанието им е нелегално е забранен. Тези, които извършат
достъп до този сайт от други локации го правят по тяхна собствена инициатива и са отговорни
за спазването на местните закони. Всяка оферта за всеки продукт, услуга и/ или информация
направени във връзка с този сайт е невалидна, там където е забранена.
 
14. Прекратяване на употребата
 
Вие се съгласявате, че ние можем, по наше собствено усмотрение, да прекратим или
отложим Вашият достъп до всички раздели на нашия сайт със или без уведомление и по всяка
причина, включително , без да се ограничават до, при нарушение на настоящите Условия
за ползване. Всяко съмнение за измама, злоупотреба или нелегална дейност може да бъде
основание за прекратяване на нашето партньорство и може да бъде отнесена към съответните
правораздаващи органи.
 
При прекратяването или отлагането, независимо от причините, Вашето право да използвате
услугите, които са предоставени в този сайт незабавно се преустановява и Вие приемате и
се съгласявате, че ние можем незабавно да деактивираме или изтрием Вашият акаунт и
цялата информация, която е свързана с него, както и файловете във Вашия акаунт и/или да
забраним всеки бъдещ достъп до тези файлове или този сайт. Ние няма да носим отговорност
към Вас или всяка трета страна за всички претенции или вреди, които възникват при всяко
прекратяване или отлагане или всяко друго действие, което е предприето от наша страна във
връзка с това прекратяване или отлагане.
 
15. Приложим закон
 
Този сайт (изключва всички свързани страници) се контролира от нас и от нашите офиси,
намиращи се в Австрия и Съединените Американски Щати. Сайтът е достъпен от всичките 50
щата, както и от останалите страни по света. Всяко от тези места има закони, които могат да се
различават от тези в Австрия и при достъп до тази страница двете страни даваме съгласието си,
че уставът и законите на държавата Австрия, без оглед на конфликти на правни разпоредби,
както и Конвенцията на Обединените Нации за международната продажба на стоки, ще се
прилагат към всички въпроси, които са свързани с използването на този сайт и покупката на
продукти и услуги, които са достъпни чрез този сайт. Всеки от нас е съгласен с настоящето и
предоставя изключително персонално юрисдикция и място всеки компетентен съд в държавата
Австрия по отношение на тези въпроси.
 
16. Известия
 
Всички известия трябва да бъдат в писмен вид и трябва да се извършат чрез електронна
или обикновена поща. Известията към нас трябва да бъдат адресирани към вниманието
на Клиентски услуги на affiliates4affiliates (at) gmail.com, ако е по електронната поща или на
Stoffhandel GmbH Salzgries 3, 1010 Vienna, Austria ако се използва обикновена поща. Ние
може да публикуваме известия и съобщения на сайта, за да Ви информираме за промени по
страницата или други важни въпроси. Тази публикация представлява известие към Вас във
времето, в което е публикувана.
 
17. Цялостно споразумение
 
Тези условия и правила представляват цялостно споразумение и разбирателство между нас
относно предмета на настоящето споразумение и замества всички предишни споразумения и
договорености на страните по отношение на този предмет. Настоящите Условия за ползване не
могат да бъдат променени, допълнени или поправени чрез използване на друг документ(и).
Всеки опит за промяна, допълване или поправка на този документ или опит да се въведе
поръчка за продукти или услуги, които са предмет на допълнителните или променени условия
и правила се счита за нищожен и невалиден, освен ако не е договорено друго в писмено
споразумение, подписано от Вас и нас. В случай, че нещо във или свързано с този сайт е
в конфликт или противоречие с настоящите Условия за ползване, последните Условия за
ползване се ползват с предимство.
 
При всеки съдебен процес относно прилагането на настоящите Условия на ползване,
 
спечелилата страна има права върху всички разходи и съдебни такси. Всеки иск заведен от
Вас срещу нас или нашите съдружници трябва да се внесе до една година след възникване на
събитията довели до този иск, в противен случай ще се счита с изтекла давност.
 
Вие не трябва да прехвърляте Вашите права и задължения в настоящите Условия за ползване
към никаква страна и всеки предполагаем опит да го напрaвите ще се счита за нищожен и
невалиден. Ние можем свободно да прехвърляме нашите права и задължения в настоящите
Условия за ползване.
 
Вие се съгласявате да не продавате, препродавате, възпроизвеждате, дублирате, копирате или
да използвате за търговски цели всяка част от този сайт, както и използването и достъпът до
този сайт.
 
В допълнение към всяко освобождаване, предвидено в приложения закон, ние се
освобождаваме от отговорност за пропуснати или забавени доставки на продукти и услуги,
достъпни чрез нашия сайт, които са възникнали от събития извън нашия разумен контрол,
независимо дали са предвидими от двете страни, включително, но без да се ограничават
до, нарушение в трудовия процес, война, пожар, злополука, неблагоприятни атмосферни
условия, невъзможност да се осигури транспортиране, действие от страна на правителство или
регулация, и други причини или събития, които са извън нашия разумен контрол, независимо
дали са подобни или не на тези, които са изброени по-горе.
 
Ако някоя част от тези Условия за ползване е невалидна или неприложима, тази част трябва да
се тълкува по начин, който съответства на приложимия закон, за да отрази колкото е възможно
повече, първоначалните намерения на страните, а останалите части остават валидни с пълна
сила и действие.
 
Всеки неуспех от наша страна да се приложи или да се упражни някоя от разпоредбите на
настоящите Условия за ползване или съответните права не представлява отказ от това право
или разпоредба.
 
19. Информация за контакт
 
Освен ако не е изрично посочено в този сайт, услугите, които са достъпни чрез този сайт
се предоставят от Stoffhandel GmbH, базиран на Salzgries 3, 1010 Виена, Австрия. Нашият
телефонен номер е
+43 1 715 21 64. Ако забележите, че някой потребител нарушава
настоящите Условия за ползване, моля да се свържете с нас на адрес affiliates4affiliates (at)
gmail.com.
 
Условия за ползване на блога и форума
 
Stoffhandel GmbH (“Ние” или “Нас” или “Наше”) предоставя за ползване услугите блог и форум
(заедно със съдържанието публикуваното в него, “Услуги”), които са предмет на условията
и правилата за ползване (“Условия”) съдържащи се тук. Всички препратки “Ние” “Нас”
или “Наше” включват Stoffhandel GmbH и всички останали дъщерни компании. Чрез достъпа,
създаването или участието във всички блогове или съобщения, които се предоставят от нас
(“Блог”), и в замяна на Услугите, които Ви предоставяме, Вие се съгласявате да приемете
настоящите Условия. Моля прочетете ги внимателно преди да направите публикация в блога
 
или да създадете блог. Ние си запазваме правото да извършваме промени, по всяко време
и по наше собствено усмотрение, на Условията, при които се предлагат тези Услуги. Вие сте
отговорен за редовното преглеждане на тези Условия за извършени промени. Ако продължите
да използвате тези Услугите, това ще бъде считано за приемане на всички Условия. Ако не сте
съгласни с настоящите Условия, моля не използвайте Услугите.
 
1. Отказ от корпоративна отговорност за съдържанието на блога
 
Вие разбирате, че цялото съдържание, което е публикувано в Блога (“Съдържание”) е
отговорност единствено на лицето, което първоначално е публикувало съдържанието. Вие
разбирате също така, че всички мнения, които са изразени от потребителите на този сайт са
изцяло лични, а не в ролята на Наши представители или от Нашите спонсори или партньори.
Мненията, които Вие или други потребители публикувате в Блога не отразяват непременно
нашите становища.
 
2. Публикуване
 
(a) При публикуване на Ваше Съдържание, използвайки Услугите, Вие ни предоставяте
свободно, окончателно, неограничено, безвъзмездно, пожизнено право в световен мащаб
и пълното право за прехвърляне, преписване и сублицензиране и лиценз да използваме,
копираме, възпроизвеждаме, модифицираме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да
създаваме събирателни или производни произведения, да разпространяваме, представяме и
показваме Вашето Съдържание изцяло или частично и да го включваме в други произведения,
в каквато и да е форма, медия или технология позната сега или разработена на по-късен етап. В
допълнение Вие гарантирате, че се отказвате от т.нар. морални права в съдържанието.
 
(b) При публикуване на съдържание в Блога, Вие гарантирате и декларирате, че от една страна
притежавате, а от друга контролирате всички права върху това съдържание, включително,
без да се ограничават до, всички права, които са Ви необходими да предоставяте,
публикувате, качвате, въвеждате или представяте съдържанието, или че Вашето използване
на съдържанието е защитено, но е безплатно за ползване. Вие се съгласявате, че няма
съзнателно да предоставяте материална и заблуждаваща фалшива информация. Вие също така
декларирате и гарантирате, че това съдържание, което поддържате не нарушава настоящите
Условия. Изцяло Ваша е отговорността да гарантирате, че публикациите Ви не разкриват
поверителна информация и/или информация, която се отнася за собственост, включително
лична финансова информация, информация, която касае споразумения за поверителност и
информация, за която нямате разрешение да я разпространявате. Ние Ви предупреждаваме
да не разкривате лична информация за Вас или Вашите деца, като номер на социалните
осигуровки, номера на кредитни карти и т.н.
 
(c) Вие се съгласявате да ни предпазвате и да ни държите невредими Нас и Нашите дъщерни
компании и техните директори, длъжностни лица и служители, от всякакви претенции или
искания, включително разумни съдебни такси, които възникват от или по някакъв начин са
свързани с Вашето използване на Блога, всяко съдържание, което поддържате в Блога или
Вашето нарушение на настоящите Условия или права на други лица.
 
(a) Вие се съгласявате, че Ние не носим отговорност, при никакви обстоятелства и по никакъв
начин, за грешки или пропуски, загуба или повреда от всякакъв вид, които са възникнали в
резултат от използването на съдържание, което е публикувано на този сайт. Вие се съгласявате,
че трябва да оцените и да поемете всички рискове, които са свързани с използването на всяко
съдържание, включително всяко упование върху точността, завършеността или приложимостта
на такова съдържание. Вие се съгласявате да не събирате информация за други лица,
включително адреси на електронната поща или да използвате информация получена от
Услугите, за да изпращате на останалите потребители какъвто и да е вид нежелателна
електронна поща.
 
(b) Блогът се предоставя единствено с информативна цел; ние не сме отговорни за точността
или достъпността на всяка информация, която се появява или е налична в Блога.
 
(c) Блог постовете могат да предоставят връзки към други уеб сайтове в интернет. Ние не
носим отговорност за такова съдържание и ние не даваме изрична или подразбираща се
гаранция относно точността, спазването на авторското право, законността, продаваемостта
или всеки друг аспект от съдържанието на такива публикации. Ние не носим отговорност за
никакви реклами, продукти или други материали, които са налични във или от такива уеб
сайтове или източници. Включването на връзки не предполага потвържение на Уеб сайтовете
от Нас или всякаква асоциация с техните оператори.
 
(d) Ние може да Ви дадем право да откриете акаунт с потребителско име и парола за
достъп, за да използвате Услугите. В този случай, Вие сте отговорен за запазването на строга
конфиденциалност относно Вашата парола и Вие сте отговорни за всяка дейност, която
възниква при използване на Вашия акаунт и парола. Вие се съгласявате незабавно да ни
уведомите за всяко неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт или всяко
нарушаване на сигурността и да гарантирате, че излизате от Вашия акаунт при приключване
на всяка сесия. Ние не носим отговорност за загуба или повреда, които са възникнали при
неспазване на тези разпоредби.
 
Събирането на лична информация на деца на възраст под 18 години (“непълнолетни деца”)
чрез Услугите или Блога е забранено. Никакво съдържание не трябва да се насочва към
непълнолетните деца. Непълнолетните деца не се допускат да използват сайта и ние не
изискваме те да ни предоставят всякаква лична информация.
 
5. Декларация за поверителност
 
Моля уверете се, че сте прочели нашата Декларация за поверителност, която е на
разположение на този уеб сайт и е включена тук чрез препратка.
 
6. Неоторизирано използване на материали
 
Вижте Условия за ползване на Уеб сайта
 
7. Прекратяване на достъпа/премахване на съдържание
 
Ние имаме правото по Наше собствено усмотрение да прекратим Вашият достъп до и
 
използването на Услугите и/ или да премахнем всяко Ваше Съдържание. Ние смятаме,
че Вашите изказвания или поведение не трябва да бъдат неточни, нелегални, незаконни,
нецензурирани, клеветнически, заплашителни, да нарушават правата върху интелектуалната
собственост, да нарушават личното пространство, да са оскърбителни, неприятни или по друг
начин да нарушава настоящите Условия или приложимия закон.
 
8. Отказ от гаранции
 
Вижте Условията за ползване на Уеб Сайта
 
9. Ограничение на отговорността
 
Вижте Условията за ползване на Уеб Сайта
 
10. Потвърждение и съгласие с условията
 
Използването на този уеб сайт представлява потвърждение на настоящите Условия. Вие
приемате , че сте прочели и сте обвързан с Условията, както и всяко друго Наше използвано
споразумение, включително Условията за ползване на Уеб Сайта, които могат да определят
Вашето поведение. Благодарим Ви за участието в Блога. Моля не се колебайте да се свържете с
нас на адрес affiliates4affiliates (at) gmail.com, ако имате въпроси.

Leave a Comment