Home Analiza Forex derivativi

Forex derivativi

by Danijel
Forex znanje

Forex znanje

Forex derivativi su ugovori čija je vrijednost određena cijenom valutnih parova na koje su upućeni. Najčešći derivativi su forward-i, futures-i, swaps i opcije. Ovaj članak je uvod u sve njih.

Forward-i

Valutni forward-i su pravno obvezujući ugovori koji određuju devizni tečaj valute na budući datum bez plaćanja unaprijed. Strane ugovaraju trgovinu koja se treba izvršiti na neki kasniji dan; ovo može biti vrlo profitabilno za neke, posebno ukoliko se uvjeti promene do vremena kada se dogovor realizira. Valutni forward-i su dostupni samo velikim igračima na forex tržištima, što ih čini vrlo neobičnim, tako da nema potrebe za regulatornim tijelom. Jer se ovaj tip ugovora smatra privatnim (iako su strane obično banke i korporacije), svi sporovi se rješavaju privatno. Razlog zašto ih glavna tijela nastavljaju koristiti je taj što oni nude mnogo povoljnije uvjete nego li na bilo kojim tržištima i činjenica da samo oni koji su sposobni da ispune te uvjete redovito su slična tijela. Rezultat je vrlo uzak krug malih naknada, povoljni uvjeti trgovanja i pouzadni partneri.

Futures-i

Futures-i su ugovori koji uključuju trgovanje fiksnim iznosima valuta po unaprijed određenim uvjetima. Njihova jednostavnost, razine marži, i dobra reputacija ih čine čestim na forex tržištima. Ovo su u osnovi valutni forward-i ali u manjoj i standardiziranom omjeru, namijenjenom manjim igračima. Nasuprot forward-ima, kod njih je potrebno plaćanje unaprijed kao „dokaz namera,“ i bilo kakvi nesporazumi se rješavaju od strane nadležnog tijela – klirinškog zavoda. Forex futures-i su obvezujući za ove strane, ali uvijek postoji izlaz. Ukoliko ispunjavanje ugovora nije moguće, trgovina može biti otkazana, pod uvjetima određenim ugovorom.

Opcije

Valutne opcije su ugovori između dvije strane: izdavača i vlasnika. Za malu naknadu, vlasnik dobiva pravo trgujovati valutom po fiksnoj stopi  tijekom određenog vremenskog perioda, ukoliko to želi. Ukoliko ne, opcije ističu kao bezvrijedne. Ovisno o tipu opcije, izdavač se obvezuje na kupnju ili prodaju fiksnog iznosa valute nakon zahtjeva vlasnika, po cijeni navedenoj u ugovoru, bez obrzira na prmomptni kurs.

Swaps

Swaps su dogovori kojima jedna strana zamjenjuje tijek novca drugim. Swaps su sličniji forward-ima nego bilo kom derivativu: oni su otvoreni dogovori između velikih igrača a glavna poenta je da se iskoristi prednost različitih uvjeta poslovanja radi zajedničke koristi, ili da se zadovolje njihove komercijalne potrebe. Dvije strane se slažu razmijeniti različite valute, zajedno sa kamatnom stopom, Liborom, i bilo kojim drugim uvjetima. U slučaju nužde, svop može biti otkazan kao i bilo koji drugi derivativ: ili se njime trguje dalje ili se kompenzira pod uvjetima iz ugovora. Ili samo jedna strana ne izvrši svoje obaveze, što nije preporučljivo.

U svakom slučaju, forex derivativi će svakako dobiti svoju pozornost, ali drugom prilikom.

You may also like