Home Analiza Forex valutni “Forwards-i”

Forex valutni “Forwards-i”

by Danijel
Forex valutni "Forwards-i"

Forex valutni “Forwards-i”

Unatoč tom što se ne smatraju najbitnijima, većina stvarno foreks trgovanja na forex tržištima se događa u formi falutnih “forwards-a”. Iako se čini nemogućim da će prosječan trgovac stvarno učestvovati u valutnim “forwards-ima” u svome životu, bilo koji mudar trgovac treba težiti savršenstvu, a kada su u pitanju moderna financijska tržišta, “forwards-i” su znak prave veličine.

Definicija valutnih “forwards-a”

Striktno govoreći, “forwards-i” su ugovori između dvije ili više strana koje efektivno odlučuju o načinu na koji će se dogovor ispoštovati nekog datuma u budućnosti, kao i generalna pravila pod kojima će se dati ugovor odvijati. Forex terminologijom, valutni “forwards” će popraviti tečaj za neki produženi vremenski period, obično bez bilo kakvog vida plaćanja unaprijed. Stvarni razmjena se ugovara unaprijed, ali se ne izvršava dok ne prođe određeno vrijeme. Pošto je valutni “forwards” legalno obvezujući dokument, može biti teško povući se bez posljedica, a često se pokazuje vrlo profitabilnim makar za jednu od strana. Ovo je posebno točno u slučaju velikih promjena na tržištu u usporedbi s ulaskom u ugovor. Dok je njihov valutni razinu veoma visok, postoji relativno malo valutnih “forwards-a” na tržištu. Ovo, zajedno sa činjenicom da postoji samo malo velikih igrača koji su ušli u ovu vrstu dogovora čini bilo koji formu nadzora potpuno suvišnom. Ovi ugovori su veom bliski originalnom foreks tržištu. Bilo koji nesporazm se rješava privatno, između banaka, korporacija, tajkuna i drugih financijskih tijela. Ovo je ekskluzivni klub, a pošto se stvari ovdje samo i odvijaju, njegovi članovi dobivaju mnogo povlastica. Ova tijela čine uzak krug gdje su trgovinski uvjeti mnogo bolji nego li na bilo kojem tržištu. Njihove akcije mogu biti koordinirane i one obično imaju tendenciju da liče jedna na drugu, što ima daje presudnu prednost a povrh svega imaju je i u smislu financija i utjecaja. Ovo je brak iz koristi, jer sama veličina i opseg ovih ugovora mogu samo biti ispunjeni od strane nekolicine igrača, tako da im može odgovarati da stvari drže između sebe.

Kakve sve ovo veze ima sa mnom?

Valutni “forwards-i” su osnovni tip derivativa na tržištu, kao i osnova za većinu spomenutih derivativa. Kao takvi, potredno je znati što su oni i kako se oni koriste da bi se natjecali s bankama, agencijama, korporacijama i upravljačima fondova koji ih obično koriste. Osim toga, mngo drugi tipovi derivaiva, oni koje ćete koristiti, kao što su valutni “futures-i”, “swaps-ovi” i opcije u osnovi rade na istim principima kao i “forwards-i” ali pod malo različitim uvjetima. “Forwards-i” su namjanje regulirani od svih derivativa, oni nude najviše diskrecije kao i dovoljn raznovrsnosti da ugoste najizbirljivije klijente, sve dok ih mogu priuštiti, naravno. Sa druge strane, “forwards-i” su također i primjer kako sve može poći po zlu.

You may also like