Home Analiza Forex futures i tradicionalni futures

Forex futures i tradicionalni futures

by Danijel
Forex futures i tradicionalni futures

Forex futures i tradicionalni futures

Nije potrebno biti genij da shvatite da foreks futures i tradicionalni fjučesi nisu sasvim ista stvar. Pošto je foreks tržište jedno od najvećih financijskih tržišta na svijetu, i još uvijek se razvija, ljudi će uskoro početi pišu kako razlikovati druge fjučerse od foreks futures.

Futures su futures, zar ne?

Točno. I netočno. Da, i jedno i drugo uglavnom funkcioniraju na isti način: Vi kupite ugovor da biste kupili ili prodali nešto. Detalji transakcije su ugovoreni unaprijed, i fiksni su. Cijena, datum i količina su definirani i usuglašeni. Samo jedna stvar, međutim, tradicionalnim fjučersima se trguje na centraliziranom tržištu, dok to nije slučaj sa foreks fjučersima. Ovim drugima se trguje na nekoliko burzi koje, iako nisu jedinstvene ili transparentne, još uvijek zadržavaju neke veze između njih i postoje neka generalna pravila koja se primjenjuju za sve njih. To, a foreks futures se samo bave valutama.

Forex futures

Forex futures se prije bave valutama nego li robama i dobrima u njihovom uopštenom značenju. Gorepomenuta pravila kažu da, kada se sklapa fjučers ugovor, Vaš broker ima obvezu da Vam unaprijed pruži detalje transakcije, kao i da se pobrine d aste razumjeli sve posljedice. Čak i da ovo nije slučaj, možda će biti potrebno da se bolje upoznate sa “malim” detaljima kao što su veličina Vašeg ugovora, njegov vremenski period, trgovinski sati, uzorak kvote, otkucaji, točne cijene i njihovi limiti kao i bilo koji drugi detalji koji mogu utjecati na Vaš saldo. Ovo je sve bitno: veličina ugovora određuje iznos koji treba platiti, posljednji trgovinski dan je točan datum kada trgovanje prestaje, limiti pozicije ograničavaju koliko pozicija možete da imate prije nego što se obavežete dati informacije o svojim trgovinskim ciljevima i strategijom (i ne samo Vi, ova pravila se primjenjuju na sve) itd. Neki od ovih elemenata su također prisutni i kod običnih futures, dok drugi nisu.

Zašto ljudi koriste foreks fjučerse?

Forex futures, kao i bilo koji foreks derivativi, se obično koriste u svrhe spekulisanja i hedžinga. Oboje se bave rizicima, ali s različitim namjerama. Špekulanti pozdravljaju rizik, kao način pravljenja profita. Oni si dobro obučeni za iznenadne promjene i većinu novca zarađuju na njima. Sa druge strane, cijela svrha hedžinga je eliminirati sam ovaj rizik. Oni koji se saglase sa trenutnim uvjetima će pokušati ih sačuvaju što je duže moguće. Ovo se također odnosi na tradicionalne fjučerse, iako je mogućnost zloupotrebe veća kod foreks futures.

Zaključak

Bez obzira da li se koriste da potvrde profit ili iskoristiti nestabilnost tržišta, i foreks i tradicionalni futures su česta pojava na današnjim tržištima. Njima se može trgovatina različitim tržištima, pod različitim uvjetima i oni daju različite profite i rezultate, ali činjenica je da su foreks futures tu da ostanu, a sa načinom na koji funkcioniraju tržišta, oni će tu i ostati.

You may also like