Oznake:,

Dugoročna/Kratkoročna akcija

Dugoročna/Kratkoročna akcija

Većina hedž fondova se oslanja na na tržišno-neutralne strategije. Razlika je ta što su kod tržišno-neutralne strategije i kratke i duge pozicije otprilike jednake, sa tim da se rizik pozicija kratkih akcija ublažava kroz pozicije kratkih akcija u sličnim tržišnim sektorima; […]

Continue Reading

Foreks hedž fondovi

Foreks hedž fondovi

Uopćeno gledano, hedž fondovi nisu ništa novo na financijskim tržištima. Hedž fondovi su nastali četrdesetih godina prošlog vijeka kao strategija izbegavanja rizika na financijskim tržištima. Čak i sam termin hedž (eng. „hedge“) se odnosi na smanjivanje rizika neželjenih pomjeranja cijena […]

Continue Reading