Home Analiza Foreks hedž fondovi

Foreks hedž fondovi

by Danijel

Swiss frank-CHF-EURUopćeno gledano, hedž fondovi nisu ništa novo na financijskim tržištima. Hedž fondovi su nastali četrdesetih godina prošlog vijeka kao strategija izbegavanja rizika na financijskim tržištima. Čak i sam termin hedž (eng. „hedge“) se odnosi na smanjivanje rizika neželjenih pomjeranja cijena kroz terminsko tžište. Međutim, u modernom dobu, čini se da je njihova glavna svrha maksimiziranje profita. Bitno je napomenuti da su hedž fondovi veoma različiti kada su u pitanju dobra  i tržišta, i veoma malo se baziraju samo na foreks tržištima, posebice nakon 2008. Međutim, hedž fondovi su se vratili na foreks tržištima već neko vrijeme.

Foreks hedž fondovi koriste objedinjene resurse velikog broja investitora kao i broja financijskih strategija da ih zauzvrat zarade. Hedž fondovi su otvoreni određenom broju investitora a početna investicija je relativno velika; „lok-ap (eng. lock-up) period je jedna godina, sa ograničenim mogućnostima uzastopnih povlačenja novca u regularnim intervalima koji mogu biti razdvojeni do dvije godine, tako da je ovo definitivno dugoročna investicija. Njih kontrolišu profesionalni menadžeri koji dobijaju procenat od zarade uz dodatak njihove takse da izvrše podsticanje njihovih dobrih perfomransi i inovativnog pristupa strategijama.

Tržišno-neutralne strategije su najželjenije strategije za mnoge hedž fondove, jer se one posmatraju kao da su u stanju da profitiraju pod bilo kojim uvjetima. Sposobnost da se iskoristi momenat bilo kog tržišta ne treba biti precjenjena. Sigurno je prednost ukoliko ste u stanju da pribavite podcjenjenu valutu ili da se oslobodite precjenjene vrlo brzo, dok kombinacija dugih i kratkih pozicija pomaže u upravljanju rizikom i čuvanju „bete“ što je bliže moguće 0. Treba reći da je generalno teže osloboditi se precjenjene valute nego li nabaviti potcjenjenu, uslijed prirode tržišta.

Globalne makro strategije koriste prijednosti promjena velikih razmjera na financijskom tržištu. Glavna karakteristika globalnih makro strategija je oslanjanje na glavne trendove kao i njihovo obilato korišćenje roba ili opcija. Foreks hedž fondovi koji koriste globalnu makro strategiju drže svoje kratkoročne i dugoročne pozicije bazirane na makroekonomskim principima, uključujući stanje ekonomije i ekonomske poglede cijelih zemalja – i na osnovi toga zasnivaju svoje akcije. Na primjer, ukoliko hedž fond menadžer misli da će britanska ekonomija ući u recesiju, on/ona će uraditi sve što može da proda svoje pozicije u britanskim funtama. Ili ukoliko vjeruju da će švicarska ekonomija prosperirati u bliskoj budućnosti, oni mogu da zauzmu dugu poziciju prema švicarskim francima.

Kada su u pitanju investicije, hedž fondovi su postali spostvena kategorija. U svakom slučaju, oni koji planiraju da investiraju u hedž fondovima treba da se upoznaju sa svim njegovim rizicima, aspektima i strategijama prije nego što mu se posvjete. Uvijek imajte na umu da se potencijal hedž fonda za profit poklapa sa rizikom koji uključuje.

You may also like