Home 1. Phân tích

1. Phân tích

by admin

 

Nói chung, phân tích thị trường ngoại hối là cập nhật thường xuyên để giúp bạn hoặc bất cứ ai trong quyết định kinh doanh ngoại hối. Bất cứ ai quan tâm đến ngoại hối có thể sử dụng các chỉ số hoạt động hiện tại để tăng lợi nhuận trong thị trường ngoại hối. Một nhà kinh doanh mới hoặc chuyên gia dày kinh nghiệm-  phân tích này là cập nhật chủ yếu về các xu hướng mới nhất trên cơ sở đó các hoạt động tổng thể trong giao dịch ngoại hối được thực hiện.

Trong các mục phân tích tại Choose- Forex, bạn sẽ tìm thấy hai loại mô hình kinh doanh. Một số người sử dụng phân tích là những nhà kinh doanh thường xuyên trong khi những người khác là những nhà kinh doanh định kỳ và phần còn lại là những người giao dịch ngẫu nhiên trên cơ sở các dấu hiệu quan trọng họ giải mã. Không có vấn đề gì trong phong cách kinh doanh của bạn hoặc bất cứ điều gì đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho bạn, có hai hình thức phân tích kinh doanh mà bạn sẽ tìm thấy rộng rãi, đó là:

Giao dịch dài hạn: phân tích kỹ thuật dài hạn về cơ bản sẽ cho biết sự dịch chuyển của cặp tiền tệ chính trong một khoảng thời gian. Sẽ là khôn ngoan khi ưu tiên phân tích này, bạn cũng phải hiểu làm thế nào để giải mã đầy đủ những chỉ số này cho lợi thế lợi nhuận của bạn. Trong mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy tất cả các thuật ngữ kỹ thuật và bảng chú giải thuật ngữ xuất hiện trên các biểu đồ của thị trường ngoại hối. Bạn cũng có thể tham gia vào nhiều diễn đàn và blog của chúng tôi để nhận được những tin tức cập nhật ngay lập tức trên các bảng này. Nó luôn luôn là mang lại lợi ích để đọc thông qua các biểu đồ giao dịch dài hạn bởi vì đó là nơi mà lợi nhuận nằm liên tục. Bạn cũng có thể phát triển một ý thức trực giác thông qua chúng để xác định ý nghĩa liên quan đến trong một giai đoạn của chu kỳ chiến lược.

Giao dịch ngắn hạn:  biểu đồ ngoại hối chính nó mặt khác mang lại lợi ích trong giao dịch ngắn hạn. Chiến thuật và giao dịch ngắn hạn có thể rút ra rất nhiều lợi nhuận trong những ngày kết thúc trong khi sử dụng phân tích này. Hầu như luôn luôn có một số loại biến động xảy ra trong thị trường ngoại hối, điều này đôi khi dự đoán được và nếu xây dựng được vốn thì có thể đem lại kết quả và lợi nhuận đáng kể. Giao dịch ngắn hạn dường như được giới thiệu cho nhiều người nhưng nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận gối lợi nhuận thì lướt sóng là con đường để đi. Có thể ban đầu nó là rất khó để cảm thấy sự dịch chuyển và xoay nó sẽ theo hướng của hoàn cảnh kinh tế và chính trị quốc tế, nhưng nếu thực hiện thường xuyên hơn sau đó nó sẽ dạy bạn rất nhiều trong hướng của chu kỳ khác nhau mà nếu suy luận chính xác có thể thu về rất nhiều lợi nhuận. Một khi bạn đăng ký với Choose-Forex, chúng tôi sẽ gửi cho bạn biểu đồ ngoại hối 4 giờ hàng ngày của sáu cặp tiền tệ chính, các bản cập nhật tức thì này chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của bạn và có thể mang lại lợi nhuận theo cách của bạn. Cuối cùng nó là sự kết hợp tuyệt đối trong dài hạn và ngắn hạn để làm cho bạn trở thành một nhà kinh doanh dày dạn kinh nghiệm và thực sự giỏi hơn trong thế giới ngoại hối.

Leave a Comment