Home Các điểm trục (Pivots)

Các điểm trục (Pivots)

by admin

Khi chúng tôi nói về hỗ trợ và kháng cự ngang, tôi nói với bạn nó là giống như một khu vực, không phải là một đường chính xác và các nhà đầu tư khác nhau có thể nhìn thấy mức độ khác nhau của hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này cũng đúng đối với các hỗ trợ và kháng cự chéo. Vâng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu bạn một phương pháp mới để xác định mức độ S / R – một trong những tính toán toán học khách quan, sử dụng mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước. Tôi sẽ không đi vào giải thích công thức tính điểm Pivot, bởi vì bạn sẽ tìm thấy các chỉ số vẽ mức độ trên biểu đồ.

                  Một khi bạn đã vẽ các điểm Pivot trên biểu đồ, bạn sẽ thấy một điểm Pivot chính, một số mức hỗ trợ (bao nhiêu, phụ thuộc vào chỉ số mà bạn sử dụng) và một số mức kháng cự.

                   Rất nhiều nhà đầu tư sử dụng điểm Pivot hàng ngày để tìm các mức độ quan trọng của hỗ trợ và kháng cự và lý do họ làm việc này là vì người khác cũng nhìn thấy điều tương tự, không có tính chủ quan tham gia. Không áp dụng ngôn ngữ của tôi cho nó, hãy đặt các điểm Pivot trên các biểu đồ của bạn và hãy xem giá phản ứng với chúng như thế nào.

                  Nếu tất cả các nhà kinh doanh thấy cùng một mức độ, những mức độ này trở nên mạnh mẽ hơn. Giá sẽ phản ứng ở mức độ thường xuyên hơn, cho bạn cơ hội kinh doanh tốt hơn. Nếu bạn đang ở trong một giao dịch cho thấy một lợi nhuận nổi nhưng giá đang tiếp cận điểm Pivot hàng ngày, sẽ là khôn ngoan để bạn chốt số lợi nhuận đó, vì sẽ không bao giờ biết chắc chắn giá cả sẽ phản ứng thế nào đối với điểm Pivot – nó có thể đảo ngược, tiêu diệt một phần hoặc tất cả lợi nhuận.

                 Cách dễ nhất để sử dụng các điểm Pivot là như mức S / R bình thường. Giá sẽ thử nghiệm nhiều lần trước khi cuối cùng cũng bị phá vỡ. Hãy nhớ rằng, giống như tất cả mọi thứ trong ngoại hối, các điểm Pivot có thể thất bại, có nghĩa rằng giá sẽ không trả lại khi chạm vào chúng.

                Phạm vi nhà kinh doanh sẽ mua ở một mức hỗ trợ và bán tại một mức kháng cự, làm cho các điểm Pivot là một công cụ rất hữu ích. Xu hướng các nhà kinh doanh sẽ xem mức điểm Pivot, cố gắng để dự đoán một sự giảm giá sẽ kết thúc hoặc vị trí đặt lệnh dừng lỗ.

                Nếu một mức S / R ngang là giống như một mức Pivot sẽ cung cấp cho nó thêm sức mạnh và bạn có thể gần như chắc chắn rằng giá cả sẽ phản ứng. Điều này được gọi là Ngã ba sông, nhưng chúng tôi sẽ nói về nó ở một thời điểm khác

Leave a Comment