Home Chọn một nhà môi giới

Chọn một nhà môi giới

by admin

Chọn một nhà môi giới là một nhiệm vụ đặc biệt rắc rối và có được lợi nhuận liên tục nếu được tiến hành thông qua một phương pháp chính thức. Bây giờ, những điều mà một người phải xem xét trước khi lựa chọn một nhà môi giới đáng tin cậy là  gì? Mọi người đều biết rằng giao dịch ngoại hối là một mối quan tâm kinh doanh với lợi nhuận đáng kể. Nó có phạm vi vô biên và nếu xây dựng được xử lý sẽ là một tiềm năng để tạo ra một tài sản cho bất cứ ai. Tuy nhiên, họ phải làm giảm được những thách thức ở phía trước trong tiến trình đầu tư này.

 Tại Choose-Forex: chúng tôi nhấn mạnh rằng trước khi bước vào thị trường ngoại hối, chúng ta phải hiểu rằng đây là những tác động dựa trên kinh doanh. Và do đó
không có vấn đề gì về phương pháp tiếp cận có thể được thông qua, một số lượng lớn các giao dịch được tiến hành trên cơ sở các tài liệu tham khảo và những ảnh hưởng. Với tài liệu tham khảo chúng tôi muốn nói rằng sự chuyển động qua các chu kỳ của các cặp tiền tệ và với những tác động có nghĩa là không thể tiên đoán kết quả mà thường dựa trên một phổ rộng các yếu tố kinh tế và xã hội nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Vì vậy, nó là một vấn đề về sự tin tưởng vào bản năng và cảm giác của bạn.

 
Khi ngoại hối đem lại một nguồn doanh thu rất cao và là loại hình kinh doanh nhạy cảm,  không chỉ làm bạn cần một chuyên gia chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm mà bạn cũng cần một đối tác rất đáng tin cậy dưới hình thức của một nhà môi giới.

 
Lý do rất đơn giản bạn đang phó thác tất cả các nguồn lực tài chính của bạn dựa trên
phán xét của người khác, người mà mặc dù có để giúp bạn, nhưng cũng có
tính một lệ phí cho mỗi giao dịch bất kể kết quả là gì. Đôi khi những kết quả biến đổi với tốc độ của ánh sáng trên thị trường được và mất nhưng vẫn còn đó là một chi phí mà bạn phải trả tiền cho từng hoạt động bạn thực hiện trong thị trường ngoại hối. Vì vậy, sau đây là danh sách kiểm tra mà bạn phải áp dụng để chiếu một đối tác môi giới đáng tin cậy.

 • Hoa hồng môi giới, minh bạch, phí cố định/ phí thay đổi: Trước khi bạn lựa chọn nhà môi giới của bạn, bạn cần phải chia thành hai loại giao dịch mà phải bị tính phí cho bạn. Những gì họ sẽ tính phí phải được thông qua. Ngoài ra bạn nên biết là họ sẽ tính phí cố định cho một giao dịch hoặc phí biến đổi tùy thuộc vào thị trường khi được hay mất.

 
• Thực hiện- kiểm tra các tài khoản dùng thử và xem các nhà môi giới được tôn trọng giá mà anh ta đang công bố không, điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng công bằng về dịch vụ của họ. Chủ động thời gian đặt lệnh của bạn và xem cách thức nó hoạt động.

 
• Nền tảng- Nghiên cứu các nền tảng giao dịch. Đây là giao diện giữa bạn và nhà môi giới để điều khiển xung quanh thị trường ngoại hối. Xem cách nó hoạt động và những gì bạn mong đợi trong thời gian thực.

 
• Kiểm tra lý lịch- hãy kiểm tra lý lịch của công ty quản lý người môi giới của bạn. Xem tất cả mọi thứ mà anh ta bộc lộ là minh bạch như anh ta tuyên bố hay không. Xem xét các tùy chọn của các sao lưu tài chính và liệu anh ta có thể trả lại bạn vào thời gian mà thị trường gặp rủi ro không.

• Trung thực là chính sách ngắn hạn hay chiến lược dài hạn; phải tìm một nhà môi giới trung thực để tạo cốt lõi. Bạn sẽ cảm thấy nó trong cách thức, thái độ cá nhân xây dựng mô tả về thị trường ngoại hối. Bất kể sự chuyển động của thị trường, sự trung thực sẽ giành được lâu dài.

 

Leave a Comment