Home Analiza Foreks algoritmičko trgovanje

Foreks algoritmičko trgovanje

by Danijel
Forex Trading

Forex Trading

Mi dugujemo kompjuterima i njihovim algoritmima naš novi način života. Na primjer, postojalo je vrijeme kada su foreks trgovci morali da se oslanjaju na telefone, novine i nepotvrđene glasine kako bi poslovali. Čak i tada, foreks tržišta su smatrana među najlikvidnijim financijskim tržištima koja postoje i nepohodnom potrebom ukoliko treba da trgujete valutama kada bi dobili stranu robu i usluge. Ova potreba je bila pokretačka snaga iza foreks tržišta od uzmi-idi. Pošto ono što se dešava na foreks tržištima može da utiče na cijele ekonomije različitih zemalja, foreks tržišta su uvijek privlačila pažnju vlada i jakih „igrača“ na svjetskoj scjeni. Tada, razlika između brokera i klijenata je bila ogromna. Srećom, razlika se do sada znatno smanjila (ili je skroz nestala u nekim slučajevima). Na modernim foreks tržištima, skoro sve se radi pomoću kompjutera.

Kada je u pitanju foreks trgovanje, jedna od najvažnijih promena koja je nastala u doba kompjutera je mogućnost algoritmičkog trgovanja. Foreks algoritmi su u osnovi set pravila koja su napravljena da postignu određeni cilj automatski i po najnižoj ceni. Foreks trgovci unose parametre kao cijenu, količinu i vrijeme, a kompjuteri rade ostalo.

Tipovi

Postoji pet tipova algoritmičkog trgovanja na foreks tržištima: statističko algoritmičko trgovanje, auto-„hedžing“, strategije algoritmičkog izvršenja, direktan pristup tržištu i, na kraju, trgovanje velike učestalosti. Statističko algoritmičko trgovanje je tip algoritmičkog trgovanja gdje kompjuteri pretražuju trgovinske mogućnosti koje su definirali njihovi korisnici foreks trgovina. Kompjuteri identifikuju potencijalne trgovinske mogućnosti na osnovu statističke analize dostupnih podataka u stvarnom vrijemenu. Auto-„hedžing“ je tip algoritmičkog trgovanja čiji je cilj smanjivanje rizika monetarnog gubitka koliko je to moguće, bez smanjenja potencijala za zarađivanje novca. Ovo se postiže smanjivanjem iznosa koji možete izgubiti ukoliko se ostvari najgori mogući scenarij. Direktan pristup tržištu se odnosi na brzinu i trošak po kome foreks trgovci mogu da iskoriste višestruke trgovinske platforme. Glavna karakteristika trgovanja velike učestalosti je visoka stopa izvršenja trgovisnkih naloga. Ovo omogućava trgovcima da postave naloge bez brige da li će se cijene mijenjati u vrijeme kada se njihovi nalozi izvršavaju, ali žurba nije uvijek dobra stvar. Ona zaista pruža mogućnost za eksploataciju minijaturnih promena cijena po relativno malom riziku, iako brzina po kojoj se ovo radi sama po sebi nosi potencijal za greške.

Međutim, trgovinski algoritmi su privukli određenu kritiku. Neki ih smatraju nepravednim jer bogati mogu da priušte super algoritme, i dobijaju tako krucijalnu prednost u brzini. Štaviše, oni ne mogu da se samostalno prilagode iznenadnim promenama tržišta i treba ih stalno kontrolirati, mada se ovo može promjeniti jednog dana.

Zaključak

Bez obzira koji su njihovi nedostaci, trgovinski algoritmi su postali nerazdvojivi dio foreks tržišta. Oni su jedan od razloga zašto su se foreks tržišta toliko razvila tokom poslednjih decenija. Ako se uzme u obzir priroda foreks tržišta, trgovinski algoritmi će ostati bitan faktor i u nadolazećim godinama.

You may also like