Oznake:,

Valute – kako izbjeći rizike

Valute – kako izbjeći rizike

Na forex tržištima nikada nije dosadno; rizici valute, događanja, propisi i trgovinske mogućnosti su apsolutno zajamčene. Ponekad, cijena jedne valute se mijenja ovisno o cijeni druge valute. Šansa da se ovo dogodi se zove rizik valute, i zadaje glavobolje forex […]

Continue Reading

Foreks algoritmičko trgovanje

Mi dugujemo kompjuterima i njihovim algoritmima naš novi način života. Na primjer, postojalo je vrijeme kada su foreks trgovci morali da se oslanjaju na telefone, novine i nepotvrđene glasine kako bi poslovali. Čak i tada, foreks tržišta su smatrana među […]

Continue Reading

Foreks hedž fondovi

Foreks hedž fondovi

Uopćeno gledano, hedž fondovi nisu ništa novo na financijskim tržištima. Hedž fondovi su nastali četrdesetih godina prošlog vijeka kao strategija izbegavanja rizika na financijskim tržištima. Čak i sam termin hedž (eng. „hedge“) se odnosi na smanjivanje rizika neželjenih pomjeranja cijena […]

Continue Reading

Kako izabrati prvog brokera

Kako izabrati prvog brokera

Broker je osoba ili tvtka koja za odijeđenu nadoknadu implementira izvršenja kupovine i prodaje u ime investitora. Kako bi to uradio, potreban je brokerski nalog. Brokerski nalog je dogovor između brokera ili brokerske tvrtke i investitora u kome je prvi […]

Continue Reading

Psihologija i disciplina trgovanja na foreks tržištima

Psihologija i disciplina trgovanja na foreks tržištima

Nemoguće je potcjeniti važnost discipline za uspešno foreks trgovanje. Nije tajna da je jedna od najvećih grešaka koje foreks trgovac može da napravi jeste da trguje impulsivno, na osnovu svojih emocija. Pazite, instinkti mogu i igraju važnu ulogu za bilo […]

Continue Reading

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Dok je foreks trgovanje sve osim sheme za lako bogaćenje, prilika da zaradite veliku sumu novca za relativno kratak vrijemenski period je ono što je najprivlačnije većini investitora. Ovo i ludilo za novim financijskim tržištima koje je omogućio internet su […]

Continue Reading

Zašto neki foreks trgovci propadaju?

Zašto neki foreks trgovci propadaju?

Sudbina bilo kog tržišta je neraskidivo povjezana sa sudbinom ljudi koju u njemu učestvuju. Jedna od glavnih prodavajućih točki foreks trgovine je ta da postoji mnoštvo foreks tržišta u svijetu, tako da manjak trgovinskih mogućnosti nikada nije problem. Iako je […]

Continue Reading

Analitičari tehničke analize

Analitičari tehničke analize

Analitičari tehničke analize su danas neodvojivi dio foreks tržišta. Tehnička analiza tržišta, kojom se oni bave, je bazirana na predpostavci da se historijska kretanja cijena mogu iskoristiti da se predvide buduće akcije, a sa dozom relativne sigurnosti. Druga pretpostavka je […]

Continue Reading