Home Analiza Zašto neki foreks trgovci propadaju?

Zašto neki foreks trgovci propadaju?

by Danijel
forex traders

Coping with market volatility can be stressful

Sudbina bilo kog tržišta je neraskidivo povjezana sa sudbinom ljudi koju u njemu učestvuju. Jedna od glavnih prodavajućih točki foreks trgovine je ta da postoji mnoštvo foreks tržišta u svijetu, tako da manjak trgovinskih mogućnosti nikada nije problem. Iako je točno da uspjeh pojdinačnih trgovaca doprinosi samom foreks tržištu, njihovi gubici takođe imaju kumulativni efekat. Postoje dvije strane medalje, a foreks tržište je savršeni primjer.

Foreks tržišta pružaju mnoge prijednosti: mnoštvo trgovinskih mogućnosti, veliki iznos maksimiziranja izvora sredstava, i kupovanje na maržama, da navedemo samo neke. Međutim, svaka pojedinačna pogodnost koju foreks tržišta nude pronicljivom trgovcu mogu da se pokažu kao velika šteta profitnoj marži ukoliko je on nevješt. I to se dešava. Na primjer, sam broj prilika otežava razaznavanje onih stvarno profitabilnih koje su vrijedne rizika. Kupovanje maržama može ogromno da poveća profit, ali se takođe povijećavaju i gubici. A čak i ako je rizik mali, postoji toliko grešaka koje trgovac može da napravi prije no što poradne… Profiti, čak i kada su ostvareni, nisu uvijek konzistentni – nešto što mnogi foreks trgovci prekasno shvate. Ljudi pretpostavljaju da, pošto rade valutama, foreks tržišta nude veći izvor stalnih prihoda nego druga tržišta i sa mnogo manjim rizikom; istina je da je potencijal za profit veća, a da rizik pada na leđa pojedinačnih trovaca i treba se njime upravljati.

Kada već govorimo o pojedinačnim foreks trgovcima, svaki od njih ima sopstvenu ličnost sa svim crtama koje ona nosi. One negativne mogu znatno da utiču na uspjeh. Na primjer, pohlepni trgovci teže ograničavaju rizika na koje naiđu ili skraćuju gubitke dok se oni bojažljivi susreću sa svim drugim setom poteškoća: oni će oklijevati čak i kada su prilike sa malim rizikom ili će ih čak propustiti jer se stalno povlače prerano i tako će samo zapravo još više povjećati svoje gubitke jer će propustiti šansu da se financijski oporave. Njihovo samopouzdanje, manjak istog, takođe igra ulogu, ali da li je ovo ili nije dobra stvar još uvijek nije potpuno i dovoljno jasno sve do samog kraja.

Mudar foreks trgovac se nikada neće upustiti u trgovinu prije nego što pravilno procijeni situaciju. On, ili ona, zna da su tržišta promijenljiva stvar i da se stvari mogu promijeniti u minuti. Najgora i najveća greška koju neki foreks trgovac može da napravi jeste da nema prilagodljivi plan koji može da se prilagodi tržištu. Naravno, pored toga što ne uspeva da uči iz grešaka. Od krucijalne je važnosti da su ove greške o kojima pričamo tuđe, jer Foreks tržišta, kao i sva druga mogu da ne oproste greške posebno malim ili novim trgovcima. Iskustvo pravi najbitniju razliku, i što je pre stečeno, utoliko je bolje.

You may also like