Home Analiza Analitičari tehničke analize

Analitičari tehničke analize

by Danijel
Technical Market Analysts

Technical market analysts: only the trends are relevant

Analitičari tehničke analize su danas neodvojivi dio foreks tržišta. Tehnička analiza tržišta, kojom se oni bave, je bazirana na predpostavci da se historijska kretanja cijena mogu iskoristiti da se predvide buduće akcije, a sa dozom relativne sigurnosti. Druga pretpostavka je da inkonzistentnost akcije cijena minimalna – traje nekoliko sekundi, a čak i tokom nekoliko sekundi se može napraviti bogatstvo; ovo je posebice tačno za velike trgovce koji mogu da priušte kompjuterski monitoring svega. Zbog ovoga, ljudi generalno pretpostavljaju da je svaka moguća stvar već proizvedena, i oni ne griješe – ne puno, u svakom slučaju. Činjenica je da nešto uvijek može da fali, omaškom. Analitičarima tehničke analize, samo su trendovi zaista važni, više nego pojedinačne promene cijena.

U osnovi, analitičari tehničke analize (uključujući i one specijalizovane za foreks tržišta) pišu komentare tržišta u ime brokera koji su ih zaposlili. Ovi komentari foreks tržišta su generalno bazirani na tržištima valuta i sve što može da utiče na njih; to su uglavnom politički, socijalno-ekonomski i drugi faktori. analitičari tehničke analize identifikuju pojedinačne trendove analiziranjem historijskih osobina dionica.
Jedno od glavnih zaduženja analitičara tehničke analize je odrijeđivanje pravca određenih trendova (nakon što su odrijeđeni, naravno) ili, tzv. „reindž-baund“ trgovanja, da li su na vrhu ili dnu kanala i gdje su njih dvoje zapravo. Kako bi se dobio željeni rezultat, analitičari tehničke analize se okreću takozvanim „trend linijama.“ Trend linije mogu da ukažu na pravac i brzinu cijene, kao i na obrasce kontrakcija cijena.

BullBear

Trendlines are the best friends of technical market analysts

Analitičari tehničke analize takođe puno koriste indikatore kao što su „MACD,“ „Stochastic,“ Fibonači vraćanje, pomjeranje srednjih vrijednosti, i tako trasirati put za tri bazične analize koje obavljaju:

U tehničkoj analizi tržišta, analitičari tehničke analize koriste historijska kretanja dionica da identifikuju trendove.

U fundamentalnoj analizi, analitičari tehničke analize istražuju ekonomske aspekte valuta i njihovih zemalja kako bi odredili sveukupnu ekonomsku stabilnost i izglede rasta. Analitičari tehničke analize predviđaju da li će ekonomija date zemlje prosperirati ili ne u bliskoj budućnosti. Ono što analitičari tehničke analize zovu osnovama su svi faktori vezani za poslovanje, ali mali dug i izobilje sredstava se smatraju idealnom osovinskom pozadinom.

U kvalitativna analizi, analitičari tehničke analize istražuju promjenljive, daju im numeričke vrijednosti i koriste matematiku da shvate i rekonstruišu buduće modele. Smanjeni protok novca i opcije cijena su glavne mete kvantitativne analize foreks tržišta. Međutim, uz sve njihove vještine i tehničku stručnost, jedina stvar koju analitičari tehničke analize ne mogu analizirati je ljudski faktor. Kompanijsko upravljanje i njegova slika u javnosti podpadaju pod kvalitativnom analizom koja, iako nije stvarna nauka sama po sebi, takođe igra ulogu u planovima investitora. Nažalost, kvalitativna analiza je više slučaj uvida nego stvarnih empirijskih podataka, a to je kvalitet samo najuspješnijih investitora koji postoje.

You may also like