Home Fibonacci Sorozat a Forex Technikai Elemzésben

Fibonacci Sorozat a Forex Technikai Elemzésben

by admin

A Fibonacci sorozat egy elterjedt és népszerű technikai elemzési eszköz. Könnyen és egyszerűen használható, nem igényel különösebb erőfeszítést elsajátításuk. Segítségével világosan vizualizálhatók a támasz és ellenállási szintek egy devizapár grafikonján. A következőkben megismerkedünk a Fibonacci sorozat történetével, írunk a Fibonacci retracement és extension horizontális szintekről és azok devizapiaci alkalmazásáról.

Fibonacci – a házinyulak párzásának matematikus mestere

A Fibo számsorozat története évezredekben mérhető. Habár a nyugati-európai értelmiség Leonardo Bonacci (alias, Fibonacci, élt c. 1170 – 1250) közbenjárásban értesült első kézből a számsorozat létezéséről, a valóságban az indiai szubkontinensen már a Kr. u. VI. századtól használatban volt (ha nem korábbról), legalábbis, az első írott feljegyzések akkorra datálódnak. Indiában főképp a szanszkrit prozódia, avagy, verstanban használták. Az olasz tudós az 1202 -es Liber Abaci c. könyvében írt róla először, ahol példaként egy házinyúl pár éves gyarapodását (2 -ből 377 egy év leforgása alatt) Fibonacci számsorozat szerinti növekedését hozta fel.

A Liber Abaci volt az első nyugati könyv, amely mélyrehatóbban foglalkozott az arab-hindu számrendszerrel, amit mi arab számrendszerként ismerünk. A könyvnek gyakorlati kereskedelmi és matematikai alkalmazhatósága is volt és nagyban hozzájárult a tágabb értelemben vett európai értelmiség meggyőzéséhez az arab számok hasznosságáról. A Fibonacci számsorozat mellett a híres matematikus tárgyalta a kínai maradéktételt, a tökéletes számokat és a Mersenne-prímeket is.

Fibonacci Sorozat Képzése

A Fibonacci sorozat képzése felettébb egyszerű, és ugyanakkor felettébb érdekes mennyire jelen van a természetben. Az első tagot 1-nek vesszük (manapság 0-val kezdik a sorozatot), majd ezt követően a Fibonacci sorozat következő tagját, az azt megelőző két szám összegeként kapjuk. Tehát a Fibonacci sorozat így néz ki:

Fibonacci

A táblázatból látható, hogy minden szám, az azt megelőző két szám összege. Tehát az egyenlet felírható a következő formában: Fn= (Fn-1)+(Fn+1)

Ha elosztjuk a számokat a Fibonacci sorozat következő elemével, akkor a hányados egy állandó érték 0.618 felé konvergál. Ez igaz az ellenkezőjére is, ha elosztjuk a nagyobb számot a Fibonacci sorozat kisebbik elemével, akkor az érték 1.1618 szám irányába tendál. (A két szám a technikai elemzésben használt Fibonacci szintek tárgyalásakor még visszaköszön.)

Ezt a számot arany arány, avagy isteni arány néven emlegetik. Már az ókori görögök is ismerték és a köztudatban aranymetszés néven szerepel. Bármilyen hihetetlenül is hangzik, de az aranymetszés aránya mind a természetben, mind az emberi alkotásokban folyton-folyvást visszaköszön:

 • a virágszirmok száma következetesen a Fibonacci számsorozatot követi (3 – liliom, írisz, 5 – boglárka, vadrózsa, 8 – szarkalábak, 13 – aggófű, cinerária, 21 – őszirózsa, 34 – útifű)
 • növények magtermése szintén az aranymetszés matematikai modelljét követi
 • fák gyümölcsének belső elrendezése
 • pompás csigáspolip héja logaritmikus spirált ad
 • az emberi test felépítése
 • festmények, mint Leonardo Mona Lisája, Michelangelo: Szent Család, Salvador Dalí: Léda és a hattyú, Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek
 • építmények: Parthenon, Athéna Parthenosz, a szűz Pallasz Athéné temploma az athéni Akropoliszon (Pheidiasz műve), Le Corbusier, ENSZ székház

Aranymetszés arányossága akkor áll fenn, ha két szakasz közötti arány megegyezik az egyenes és a hosszabb szakasz arányával.

Sokak szerint a Fibonacci számok segítségével számos dolgot lehet előre jelezni, különösen a tőzsde és a devizakereskedelem területén.

A Fibonacci számok használata a Forex piacokon

A Fibonacci számokkal kapcsolatban négy eltérő alkalmazást ismerünk a pénzügyi piacokon. Alapjában véve csak ábrázolás szempontjából térnek el egymástól. A Fibonacci számsorozat népszerű a Forex technikai elemzők repertoárjában ugyanis:

 • A Fibonacci szintek geometrikus számok eredői és így a retracement és extension szintek könnyen követhetők a szemnek
 • A Fibonacci szintek objektív hivatkozási pontot nyújtanak a kereskedőknek, így csökkentve az érzelmi tényező hatását kereskedéskor
 • A retracement és extension szintek egyértelműen jelölik a támasz és ellenállás szinteket

Mi a különbség a Fibonacci sorozat retracement és extension szintje között?

Fibonacci retracement szintek azok az árszínvonalak, amelyek a 100% ármozgásnál alacsonyabbak, míg az extension a 100% ármozgásnál magasabb szinteket jelölik. A Fibonacci szinteket támasz és ellenállás szintek meghatározására és profitcélok számszerűsítésére használják.

fibonacci sorozat

Hogyan ismerhetők fel a Fibonacci szintek egy charton

Mára az összes kereskedési platform eszközkínálatában fellelhetők a Fibonacci szintek, magyarán, nem kell papírral-ceruzával számolgatnunk. A kereskedőnek nincs más dolga, mint az adott charton meg kell keresnie az adott nap/hét/hónap stb. legmagasabb árfolyamát és a legalacsonyabb árfolyamát, majd az egyik extrémtől (pl. a legmagasabb árszinttől a legalacsonyabb irányába, vagy ellenkezőleg) el kell húzni az eszközt és automatikusan megkapjuk a Fibonacci sorozat szinteket. Nagyon fontos, hogy a gyertya grafikonon az adott gyertyák kanócát, más szóval árnyékát vegyük kiindulási pontnak gyertyatest helyett, mivel így pontosabb szinteket kapunk. Minden esetben balról jobbra vesszük fel a szinteket:

 • egy emelkedő árfolyamot mutató grafikonon a minimumtól húzzuk a maximum felé
 • lefelé mutató piacokon a maximum árfolyamtól húzzuk a minimum felé

Miután kijelöltük az extrém árfolyamokat és elkezdtük húzni a megfelelő irányba, a kereskedési platform automatikusan jelölni fogja a retracement és extension szinteket. Az eszköz testre szabható: az alapértelmezésként beállított Fibonacci szintek (pl. 161.8%, 61.8% stb.) módosíthatók.

fibonacci sorozat

A fenti grafikonokból kivehető, hogy az 1 órás idősávban az arany árfolyama esett. Könnyen kiszúrható a legalacsonyabb és a legmagasabb árfolyam is. Tehát, mivel lefelé mutató piacról van szó, ezért a Fibonacci szinteket fentről lefelé húzzuk. A retracement szinteket a kereskedési platform automatikusan jelöli, ahogy a 4. ábrán kivehető. A charton jól látszik, hogy az arany árfolyama pillanatnyi ellenállásba ütközött a 38.2% Fibonacci szintnél mielőtt kilőtt volna a hangsúlyosabb 61.8%-os retracement szint felé. A 61.8% szint karcolása után többségbe kerültek az eladók a piacon és az arany mélyrepülésbe kezdett, amit se a 38.2% Fibo retracement szint, se az előzőleg kijelölt legalacsonyabb árfolyam se tudott felfogni.

Az 5. ábrán két különálló extension szintet látunk. Töröltük a retracement szinteket, hogy egyszerűbb legyen a grafikon követése. Ebben a példában a 127.2% Fibo szint kétszer is támaszként szolgált. Mivel csökkenő árfolyam trendről van szó, az extension szinteket a kereskedő profitcélként tudja használni, piacra lépési pont helyett. Ugyanakkor a piacok gyakran lényeges végleteket (legmagasabb és legalacsonyabb árfolyam az adott idősávban) produkálnak e Fibonacci szintek körül, mivel effektíve, úgynevezett kifulladási pontok (mikor a piaci vételi illetve eladási hullám kifullad és az árfolyam nagy valószínűséggel megfordul). Szignálként szolgálhat ilyenkor az árfolyam hamis kitörése. Lásd az 5. ábrán kettő ilyen esetet, a 261.8% és a 127.2% extension szintek körül. Hamis kitörés során gyakran ugrásszerű, az alapul szolgáló trenddel (ebben az esetben csökkenővel) ellentétes árfolyam mozgás zajlik le. Az ilyen folyamatok felismeréséhez fontos a kifulladási pontok és a legfontosabb maximum és minimum árak helyes felismerése több idősávon.

fibonacci sorozat

Fibonacci szintek használata más technikai eszközökkel

Kereskedés a valószínűségek játéka. Kereskedőként és elemzőként az a dolgunk, hogy olyan lehetőségeket találjunk a piacokon, amelyeknek nagy a valószínűsége a sikerre. A Fibonacci szintek használata felettébb kifizetődő, de önmagában nem garantálja a következetes kereskedést, és ez igaz minden technikai elemzés során használt eszközre. A sikeres kereskedés és technikai elemzés alapja az egyszerűségre való törekvés. Keressünk olyan Fibonacci szinteket, ahol a szint konvergál (különösen a 61.8% és 78.6% retracement szinteknél valamint a161.8% és 216.8% extension szinteknél) támasz és ellenállás pontokkal, trendvonalakkal, fontosabb árfolyamokkal, 50 vagy 200 napos napi mozgóátlagokkal. Ha több technikai elemzési eszköz konvergál az adott árfolyam irányába, annál biztosabb, hogy az ár vissza fog térni arra a szintre. Fej-váll alakzat (Head and Shoulders) során, amely egy lényeges trendváltó alakzat, a jobb váll a 61.8 és 78.6 százalékos Fibonacci szintek felé konvergál, így nyújtva ideális piacra lépési pontokat. Momentum kereskedők gyakran veszik megerősítésként a Fibonacci támasz és ellenállás szintek és a MACD vagy RSI indikátorok keresztezését. Az alábbiakban felvázolunk néhány forgatókönyvet, amely segítheti a kereskedőket hasonló piaci alakzatok jelzésében és kihasználásában.

fibonacci sorozat

A 6. ábrán két nyilvánvaló kereskedési lehetőséget is kivehetünk, amit a Fibonacci szintek valamint a támasz és ellenállás együttes használatával lehet azonosítani. A piaci rali a B és C szakasz között kifulladt a C pontnál, ami az AB kilengés 38.2% -os retracement szintje. Miután az árfolyam áttörte a régi támasz szintet 0.7870 körül, ez a momentum egyértelműen indukálja az árfolyam további várható csökkenését az enyhe emelkedés (egészen a 38.2% retracement szintig) kifulladása után. Ilyenkor a kereskedő nagy valószínűséggel szignifikáns árfolyam zuhanást fog tapasztalni az AUDUSD árfolyamában és érdemes profitcélt felvenni a BC kilengés 161.8% (0.7750) extension szintjénél. Ha a kereskedő elmulasztotta kihasználni a lehetőséget, akkor azt megteheti újra, mikor az árfolyam visszatér a régi 0.7870 támasz szinthez. Az alakzat magától értetődően kínálja a kereskedési lehetőséget még az árfolyam Fibonacci szintek felé való konvergálása nélkül is. De a tény, hogy a 61.8% retracement szint (a CD kilengésnél) is szépen azonosítható, megnöveli a valószínűségét, hogy az árfolyam emelkedés újra csökkenésbe fordulás az eredeti áttört támasz szint körül. A stop lossnak ebben az esetben bőven elég lett volna a 15 pip a 0.7870 ár felett.

fibonacci sorozat

Miután az Európai Központi Bank bejelentette a QE (quantitative easing) eszközvásárlási programját, az EUR árfolyama drámaian zuhant. A piacra lépési pont valahol a trendvonal alatt lehetett volna, míg a S/L az A pont felett. Látható, hogy az árfolyam könnyedén áttörte az előző legalacsonyabb árat (X = 1.14595) és még a 127.2% Fibo szint se tudta útját állni. Ugyanakkor a 161.8% megfogta fél napra. Ha ezt a szintet is áttöri, akkor a következő profitcél a 261.8% extension szintnél van. Miután az árfolyam megütötte a 261.8% szintet, látható egy hamis kitörés még lejjebb, de ekkora kifullad az eladási hullám és gyorsan visszakapaszkodott az 1.11040 körüli árfolyamra. A pont kiváló alkalom long ralira nagyon kicsi S/L -el egészen a 127.2% extension szintig. Ilyen piaci alakzatok elkapása során óriási hozamokat lehet realizálni miközben a kockázat faktor közel van a nullához.

fibonacci sorozat

A napi GBP/JPY charton többször is konvergál a 61.8% Fibonacci szint a 200 napos egyszerű mozgóátlaggal. Fennállt a veszély, hogy az árfolyam tovább zuhan, ami nem következett be, ugyanis a vevők fenntartották az árfolyamot a Fibo szint környékén majd sikeresen áttörték a trendvonalat is. A trendvonal áttörése ideális long pozíciók felvételére. Végül a rali kifulladt az AB kilengés 61.8% retracement szintnél. Ennél a kereskedési felállásnál a 61.8% Fibo szintet, mint profitcél lehetett volna használni. A Fibonacci szintek megszüntetik a kereskedői elfogultságot.

fibonacci sorozat

Az utolsó 9. ábra egy napi EUR/NZD devizapárt mutat. Az ábrán legalább négy különböző alkalom látható, ahol a 61.8% vagy 71.2% Fibonacci retracement szint erős ellenállásként szerepel. A legnyilvánvalóbb a 4. eset, ahol az árfolyam masszív emelkedést produkált az F ponttól egészen a 200 napos SMA mozgóátlag szintjéig, ami egyben a 61.8% Fibo szint is. Innentől fogva várható volt az árfolyam esés. Ezen felül, még az F árfolyam elérése előtt megtörtént az 50 napos és a 200 napos mozgóátlag metszése (ezt hívják halálkeresztnek és erős bear piaci folyamatokat jelez előre). Az áremelkedés az F pont után kifulladt az 1.5650 szint felett. Láthatóan csakis a gyertya árnyéka ütötte meg a 61.8% -os Fibo szintet, a napi záróár (gyertyatest) az ellenállás alatt maradt.

Összegzésképpen látható, hogy a Fibonacci sorozat nagyban hozzá tud járulni a technikai kereskedők profitabilitásához, különösen akkor, ha a szintek konvergálnak más technikai elemzési eszközökkel. Habár azt is kijelenthetjük, hogy önmagukban is megállják a helyüket, mint támasz és ellenállás szintek. Általánosságban elfogadott megfigyelés, hogy minél magasabb idősávon alkalmazzuk a Fibonacci szinteket, annál pontosabb jelzői a várható piaci ármozgásoknak.

Leave a Comment