Home Honlap Felhasználási Feltételek

Honlap Felhasználási Feltételek

by Balaxi

Honlap Felhasználási Feltételek

 1. Honlap Használati Feltételeinek Elfogadása A Felhasználó Által

Stoffhandel GmbH (”Mi”) biztosítja Önnek, a felhasználónak a choose-forex.com honlapot és kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (együttesen, az „oldal”) és a felhasználó az itt (a ”Felhasználási Feltételekben”) írott vagy hivatkozott feltételeknek, kondícióknak valamint minden más írott szerződésben írtak megfelelésére kötelezett. Ezen túlmenően, ha a honlap bizonyos szolgáltatásait vagy tartalmát felhasználja, a felhasználónak alá kell vetnie magát minden közzétett alkalmazandó szabályoknak, amelyek szolgáltatásokat vagy tartalmak tartalmaznak ezen Felhasználási Feltételek mellett. Minden ilyen iránymutatás vagy szabályok a Felhasználási Feltételek hivatkozással bejegyzett részét képezi.

A Felhasználási Feltételek 2012.5.1 dátumtól hatályosak. Nyomatékosan fenntartjuk a jogot a Felhasználási Feltételek időről időre való megváltoztatására anélkül, hogy Önt értesítenénk. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön felelőssége a honlap Felhasználási Feltételeinek időről időre való áttekintése, hogy a módosításokkal tisztában legyen. A honlap további használatával tudomásul veszi a Felhasználási Feltételekben szereplő módosításokat és elfogadja és betartja a szerződésben szereplő módosított Felhasználási Feltételeket.

Ahogy a Felhasználási Feltételben szerepel, hivatkozások a mi „Partnereinkre” jelenti a tulajdonosokat, leányvállalatokat, munkatársakat, vezetőket, beszállítókat, partnereket, szponzorokat és hirdetőket és beleértendők (korlátozás nélkül) minden a honlap és/vagy tartalmának gyártásban, létrehozásában, tervezésben és/vagy szállításában részt vevő felek.

 1. A Szolgáltatások Leírása

Mi különböző szolgáltatásokat kínálunk a honlapon, beleértve – de nem kizárólagosan leírásokat, összehasonlítást és információkat különféle online kereskedelmi vállalatokról és más hasonló szolgáltatásokról. Az Ön felelőssége a saját költségén a szolgáltatások használatához szükséges felszerelések biztosítása, beleértve a számítógépes és internetes hozzáférést (beleértve a hozzáféréshez kapcsolódó költségek fizetése).

Fenntartjuk a kizárólagos jogot a honlap módosítására vagy megszüntetésére beleértve bármely funkcióját a honlapnak, bármikor az Ön értesítése nélkül. Sem Önnek sem bármely harmadik félnek nem tartozunk felelősséggel ilyen jellegű jogaink gyakorlásáról. Minden új funkció amely kibővíti vagy fokozza a jelenlegi szolgáltatásokat ezen a honlapon, szintén a Felhasználási Feltételek tárgyát képezi.

 1. Magatartási Kódex

A honlap használata minden vonatkozó törvénynek és rendeleteknek a feltételét jelenti, és Ön kizárólagosan felelős az oldalon keresztül történő kommunikáció minőségéért. Az oldalon vagy azon keresztül történő információ közlés, kommunikáció vagy hír, szoftver könyvtár, chatszoba használata vagy más interaktív szolgáltatás ami az oldalon vagy azon keresztül elérhető, Ön beleegyezik, hogy nem fog feltölteni, megosztani, közölni vagy más módon elosztani vagy elosztást ösztönözni bármely tartalomnak – beleértve szöveget, kommunikációt, szoftvert, képet, hangot, adatot vagy más információt – ami:

 1. jogellenes, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, megtévesztő, tisztességtelen, mások magánéletét támadó, károkozó, explicit vagy grafikus leírásokat és beszámolókat tartalmaz szexuális aktusról (beleértve, de nem kizárólagosan erőszakos vagy fenyegető jellegű szexuális tartalmú nyelv használata egy másik magánszemély vagy magánszemélyek csoportja ellen), vagy más módon megsérti a szabályokat és politikákat;
 2. áldozattá tesz, zaklat, degradál, vagy megfélemlít egy egyént vagy egyének csoportját vallási, nemi, szexuális irányultság, faji, nemzetiségi, kor, vagy fogyatékosság alapján;
 3. sérti bármely harmadik fél szabadalom, védjegy, üzleti titok, szerzői jog, közzétételhez való jog, vagy egyéb tulajdonosi jogát;
 4. jogosulatlan vagy kéretlen reklámoknak, kéretlen vagy tömeges e-mailnek (más néven „spam”), körleveleknek vagy minden más formáját a kéretlen megszólításnak, vagy bármilyen formában lottó vagy szerencsejátéknak minősülő tartalmat;
 5. szoftvervírusokat vagy bármi más számítógépes kódot, fájlokat vagy olyan programokat tartalmaz, amely célja szándékos károkozás, zavarás vagy bármely szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs felszerelés működésésnek korlátozása vagy jogosulatlan hozzáférés harmadik fél bármilyen információhoz vagy adathoz; vagy
 6. megszemélyesít bármely személyt vagy szervezet, beleértve bármely munkatársunkat illetve képviselőnket.

Mi sem támogatjuk, és nem vállalunk felelősséget a honlapra feltöltött anyagok tartalmáért vagy harmadik fél felhasználók által küldött anyagokért. Általánosságban nem ellenőrizzük, vizsgáljuk vagy szerkesszük a felhasználók hozzászólásait a chatszobákban, üzenőfalakon, hírközlési csatornákon, szoftver könyvtárakban vagy más a honlapon elérhető más interaktív szolgáltatásokon. Ugyanakkor, mi és az ügynökeink saját érdemi belátásuk szerint fenntartják a jogot minden olyan tartalom törlésére, amely megítélésünk szerint nem felel meg a Felhasználási Feltételekben vagy más szabályokban foglaltaknak vagy másképp káros, kétségbe vonható vagy pontatlan. Nem vagyunk felelősek minden ilyen jellegű anyag törlését szolgáló igyekezetünkben keletkező késésért vagy nemteljesítéséért. Ezennel beleegyezik ilyen törlésbe és eláll minden követeléstől ami ilyen jellegű anyagok törlése során keletkezne. Lásd „Ön Tartalmának Felhasználása” részt alul a követendő eljárások leírásáról akkor ha egyik fél úgy érzi, hogy a közölt tartalom megsérti bármely szerzői jogi, márkát, üzleti titkot, szabadalmat, publikálási jogot vagy más szellemi tulajdonjogot.

Túlmenően, nem használhatja a számláját más számlák biztonságának megsértésére vagy jogosulatlan hozzáférésre más hálózathoz vagy szerverhez.  Nem minden része az oldalnak érhető el Önnek vagy más jogosult felhasználónak. Ön nem avatkozhat bele, zavarhatja meg más felhasználó honlap vagy más hasonló szolgáltatás használatát vagy ebből származó örömét. A felhasználók, akik megsértik a rendszer vagy hálózati biztonságot büntetőjogilag felelősségre vonhatók.

Ön beleegyezik, hogy mi bármikor előzetes értesítés nélkül a saját érdemi belátásunk szerint megszüntethetjük a tagságát, számláját vagy más kapcsolódó hozzáférését a honlaphoz a fent részletezett feltételek megsértése esetén. Túlmenően, elismeri, hogy mi teljes mértékben együttműködünk a nyomozó hatóságokkal rendszer biztonság vagy hálózati biztonság megsértése vagy más oldalt érintő esetben a büntetés végrehajtási szervezettel a gyanított bűneset kivizsgálásában.

 1. Harmadik Fél Oldalak és Információk

Ez az oldal linkeket tartalmazhat más internetes honlapokra vagy tartalmaz hivatkozásokat információkra, dokumentumokra, szoftverekre, anyagokra és/vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra. Ezek az oldalak információt vagy anyagot tartalmaznak, amit egyesek illetlennek vagy sértőnek találhatnak. Ezek az oldalak és felek nem állnak az ellenőrzésünk alatt és Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek ezen oldalak tartalmának pontosságáért, szerzői jogi megfelelésükért, jogszerűségükért, tisztességükért és egyaránt nem vállalunk semmilyen felelősséget bármilyen hivatkozásért más felekre, termékeikért vagy szolgáltatásaikért.   Az ilyen jellegű linkek vagy hivatkozások pusztán a kényelemet szolgálják és nem jelenti az elismerésüket, azonosulást, társulást az oldallal vagy felekkel a részünkről vagy bármilyen garanciát részünkről, legyen kifejezett vagy hallgatólagos.

 1. Szellemi Tulajdonjog Információk

Szerzői jog (c) 2012.1.5 Stoffhandel GmbH Minden Jog Fenntartva.

Jelen Általános Felhasználási Feltételekben, „tartalomnak” minősül minden információ, adat, kommunikáció, szoftver, fotó, videó, grafika, zene, hangok és egyéb anyagok és szolgáltatások, amelyek a felhasználók által megtekinthető honlapunkon. Beletartozik üzenőfalak, chat és más eredeti tartalom.

A Felhasználási Feltételek elfogadásával, tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a honlapon bemutatott tartalom szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, szabadalom vagy egyéb tulajdonosi jogok és törvény védelme alatt áll, valamint a Stoffhandel GmbH  és/vagy leányvállalatainak kizárólagos tulajdonát képezi. Ön a tartalmat csak az általunk vagy az adott tartalom szolgáltató által kifejezetten engedélyezett célra használhatja. Kivéve egyetlen kizárólag személyes használatra készült példány esetén, az oldalról semmilyen formában és semmilyen módon a mi vagy a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül dokumentumokat vagy információkat nem lehet másolni, reprodukálni, módosítani, közzétenni, feltölteni, publikálni, továbbítani vagy terjeszteni, és az Ön kizárólagos felelőssége a honlapon szerzői jogvédelem alatt álló elérhető anyagok újrafelhasználáshoz szükséges engedély beszerzése. Bármely honlapon található tartalom jogosulatlan használata szerzői jogokat, védjegyet és egyéb vonatkozó jogszabályokat sért és büntető vagy polgári jogi eljáráshoz vezethet.

Sem mi sem a Partnereink nem garantálják hogy az Ön által használt honlapon található tartalom nem sérti harmadik felek jogát. Lásd „Felhasználói Tartalom” részt alul a követendő eljárások leírásáról akkor ha egyik fél úgy érzi, hogy a közölt tartalom megsérti bármely szerzői jogi, márkát, üzleti titkot, szabadalmat, publikálási jogot vagy más szellemi tulajdonjogot.

Minden egyedi grafika, ikonok, logók és szolgáltatási nevek a Stoffhandel GmbH vagy Partnereinek bejegyzett védjegye. Minden más védjegy vagy szolgáltatás a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezik. Ebben a Felhasználási Feltételben semmi nem ad Önnek semmilyen jogot a Stoffhandel GmbH vagy Partnereinek védjegyének, szolgáltatási védjegyének, logójának, és/vagy nevének használatára.

 1. Tartalom Jogosulatlan Használata

Figyelembe véve az Adatvédelmi Politikánkat, minden kommunikáció vagy anyag amit közöl a honlapon vagy átad nekünk, akár elektronikus levél, postai úton vagy más módon, mint nem bizalmas és nem tulajdonosi jogvédett tartalom kezelendő. Minden jogát ilyen kommunikációra vagy anyagra átengedi nekünk vagy ügynökeinknek és partnereinknek, mint nem kizárólagos, fizetett, örökös és világszerte másolható, terjeszthető, bemutatásra, publikálásra, fordításra, átdolgozásra, módosításra, és más módon való használatára szóló jogát a tartalomnak, függetlenül a médium formájától (jelenleg alkalmazott vagy még nem ismert) ahol felhasználásra kerül.

Kérjük, ne küldjön bizalmas vagy védett információkat nekünk, hacsak nem már írásban kölcsönösen beleegyeztünk. Nem vagyok képesek elfogadni az Ön kéretlen ötleteit vagy ajánlatait, ezért kérjük, ne küldjön nekünk ilyeneket semmilyen körülmények között.

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonhoz való jogát, és kérjük tegye Ön is ezt.  Ha Ön vagy egy felhasználó a webhelyről úgy véli, hogy szerzői jogot, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogot sértett ezen az oldalon való közlésével, akkor Ön vagy a felhasználó azonnal küldjön értesítést a Kijelölt Megbízottnak (az alábbiakban meghatározottak alapján). A hatályosság érdekében az értesítés a következőt kell tartalmazza:

 1. Elegendő részletes információval azonosított szerzői joggal védett tartalmat amelyről úgy véli szerzői jogot sértett vagy más információkat amely elegendő információt nyújt a szerzői jogot sértett tartalom azonosításához.
 2. Határozza meg a fenti #1 pontban listázott tartalmat amely Ön szerint szerzői jogot sért.
 3. Adjon meg elegendő információt amellyel felvehetjük a kapcsolatot Önnel (email cím megfelel).
 4. Adjon meg információt, ha lehetséges, amely elegendő, hogy értesítsük a tulajdonost / adminisztrátort az állítólagos szerzői jogot sértő honlapról vagy egyéb tartalomról (email cím megfelel).
 5. Tartalmazza a következő nyilatkozatot: „Meggyőződésem, hogy a fent leírt szerzői joggal védett tartalom állítólagosan szerzői jogot sért és a tulajdonos, ügynök vagy a jog nem engedélyezte a használatát.”
 6. Tartalmazza a következő nyilatkozatot: „Esküszöm, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az információ az értesítésben pontos, és hogy én vagyok a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult vagyok a tulajdonos nevében eljárni az állítólagos szerzői jogsértés ügyében.”
 7. Írja alá a papírt.
 8. Küldje az értesítést a következő címre:

Szerzői Jogsértés Kijelölt Ügynök:

Kapcsolattartó: stoffhandel

Cím: Bécs, Ausztria, salzgries 3

Telefon +4317152164.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értesítés kézhezvételét követően a szerzői jogsértésről, mi azonnal Ön vagy harmadik fél felé kötelezettségek nélkül eltávolíthatjuk az azonosított anyagokat a honlapunkról és a tartalmat eredetileg közölt felet és a panaszos felet az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalához irányítjuk ahol a Digital Millennium Copyright Act digitális szerzői jogsértés értelmében elbírálásra kerül a jogsértés gyanúja.

 1. Felelősségelhárítási Nyilatkozat

MINDEN TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS A HONLAPON „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK SZERINT” ALAPON ÉRHETŐ EL FELELŐSSÉG NÉLKÜL, AKÁR KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN FORMÁBAN, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁROLAGOSAN, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI KELLÉKSZAVATOSSÁGRA VAGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁG VAGY JOGSÉRTÉSI FELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN EGYARÁNT. FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET HOGY (A) SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALMAK MEGFELELNEK AZ ÖN CÉLJAIRA, (B) A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALMAK VALÓ HOZZÁFÉRÉS FOLYAMATOS, PONTOS, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ (C), A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALMAK KÖVETKEZTÉBEN ELÉRT EREDMÉNYEK HATÉKONYAK, PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK VAGY (D) BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY INFORMÁCIÓ MINŐSÉGE, AMIT MEGVETT VAGY MEGSZERZETT TŐLÜNK VAGY PARTNEREINKTŐL  MEG FOGNAK FELELNI A KÖVETELMÉNYEINEK VAGY MENTES LESZ HIBÁKTÓL ÉS HIÁNYOSSÁGOKTÓL.

EZ AZ OLDAL TECHNIKAI VAGY MÁS HIBÁKAT, PONTATLANSÁGOT VAGY SAJTÓHIBÁKAT TARTALMAZHAT.  BÁRMIKOR ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZTATÁSOKAT TEHETÜNK A TARTALOMBAN ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBAN AZ OLDALON, BELEÉRTVE A TERMÉKEK ÁRAIBAN ÉS LEÍRÁSAIBAN. A TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ OLDALON ELAVULTAK LEHETNEK ÉS NEM VÁLLALUNK KÖTELEZETTSÉGET EZEN TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FRISSÍTÉSÉRE.

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA VAGY A LETÖLTÉSE VAGY EGYÉB MEGSZERZÉSE BÁRMELY ANYAGNAK AZ OLDALON KERESZTÜL CSAKIS AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA TEHETŐ VALAMINT AZ ÖN BELEEGYEZÉSÉVEL, HOGY KIZÁRÓLAGOSAN FELELŐS MINDEN AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMI ILYEN TEVÉKENYSÉGEK MIATT BEKÖVETKEZHET.

Az oldal használatával lehetősége van kereskedelmi ügyletek végrehajtására más felhasználókkal és eladókkal. Ön tudomásul veszi, hogy bármely fél által kínált összes termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó ügylet, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen ügyletekre vonatkozó vásárlási feltételek, fizetési feltételek, szavatosság, jótállás, karbantartási és szállítási feltételek, az Ön és a termékek és szolgáltatások eladója vagy vásárlója közti kizárólagos beleegyezés. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET BÁRMELY A HONLAPPAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TRANZAKCIÓRA ÉS TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY ILYEN TRANZAKCIÓK AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA VÉGEZHETŐK. MINDEN FELELŐSSÉG AMELY BÁRMELY TERMÉKKEL, SZOLGÁLTATÁSSAL, TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN VAGY HARMADIK FELEK ÁLTAL A HONLAPON KÖZÖLT INFORMÁCIÓK KIZÁRÓLAG A HARMADIK FÉL FELELŐSSÉGE ÉS NEM MI VAGY BÁRMELY PARTNERTÜNKKÉ.

Az oldalon elérhető tartalom gyakran az információ szolgáltató, honlap felhasználó vagy más személy véleményét és ítéletét tartalmazza, akik nem állnak kapcsolatban velünk.  Nem támogatjuk, és nem vagyunk felelősek bárki által tett bármely véleményért, tanácsért vagy nyilatkozatért kivéve egy hivatalos Stoffhandel GmbH szóvivő hivatalos minőségben tett nyilatkozataiért. Kérjük, olvassa el az adott szerkesztési irányelveket a különböző szerkesztői részekben ezen az oldalon további információkért, amely irányelvek referenciaként szolgálnak a jelen Felhasználási Feltételekhez.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy időszakos zavarok a szolgáltatásban előfordulhatnak normális esetben a honlapon keresztül. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy nincs ellenőrzésünk harmadik fél hálózatok felett amelyhez Önnek hozzáférése  lehet a honlap használata során, és ezért késések és fennakadások egyéb hálózati átvitelben teljesen mértékben az ellenőrzésünkön kívül állnak.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon elérhető szolgáltatások „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” áll rendelkezésre és nem vállalunk felelősséget a pontosságáért, törlésért, nem pontos közlésért vagy a személyes vagy kommunikációs beállítások tárolásáért.

BIZONYOS ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK EGYES FELELŐSSÉGEK KIZÁRÁSÁT, EZÉRT EGYES KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

 1. Korlátolt Felelősség

MI VAGY A PARTNEREINK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEK VAGY HARMADIK FÉLNEK BÁRMILYEN SPECIÁLIS, BÜNTETŐ, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES OKOZOTT KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL,  AZ ADATVESZTÉSÉRT VAGY PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT ÉS KÁRÉRT, AKÁR ÁLTALUNK ÉRTESÜLTEK ILYEN FENNÁLLÓ KÁRRÓL VAGY SEM, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A HONLAP VAGY MÁS HIVATKOZOTT HONLAP HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT KÁRÉRT.

TOVÁBBÁ, MI SEMMILYEN MÓDON SEM VAGYUNK FELELŐSEK HARMADIK FÉL TERMÉKEKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT AMELYET A HONLAPON KERESZTÜL ÁRULNAK VAGY A KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSÁT.

EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, EZÉRT A VENTI KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZHATNAK ÖNRE.

 1. Kármentesítés

Kérésünkre, Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja, és minket és Partnereinket ártalmatlannak tart minden olyan kötelezettség, követelés és költségért, beleértve az ügyvédi díjakat, ami az Ön nem megfelelő weboldal használatából ered. Fenntartjuk a jogot, saját költségünkre, hogy vállaljuk a kizárólagos védelmét és ellenőrzését minden olyan ügynek amely máskülönben kártalanítás köteles, és ebben az esetben lesz hajlandó együttműködni velünk védelem felállítása esetében.

 1. Biztonság és Jelszó

Kizárólag Ön felelős a jelszava és számlája bizalmasságának megőrzéséért és bármely és minden nyilatkozatért és tevékenységért és mulasztásért ami előfordul a számlája és jelszava használatakor.  Ennélfogva, lépéseket kell tennie hogy mások ne férhessenek hozzá a jelszavához és számlájához.  Munkatársaink sose fogják az Ön jelszavát kérdezni. Nem ruházhatja át vagy oszthatja meg a számláját, és fenntartjuk a jogot a számlája azonnali felfüggesztésére ha megosztja vagy átruházza azt.

 1. Promóciós Részvétel

Időről időre, az oldal reklámanyagokat tartalmaz harmadik felektől. Válaszolhat vagy részt vehet a honlapon hirdetők promócióiban.  Minden ilyen válasz vagy promóció, beleértve termékek és szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetéseket, és minden más feltételt, kondíciót, garanciát vagy képviseletet ami a promóciókhoz kapcsolódik, csakis Önre és a hirdetőre tartozik. Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget semelyik részéért sem az ilyen levelezésnek vagy promóciónak.

 1. E-mail, Üzenetküldés, Blogolás és Chates Szolgáltatások

Emailes, üzenetküldő, blogos vagy chates szolgáltatásokat (együttesen „Kommunikáció”) tehetünk elérhetővé a honlap felhasználóinak, vagy direkt vagy harmadik fél szolgáltató által. Rendelkezésre bocsátunk különálló kiegészítő megállapodásokat, amelyben leírjuk a kapcsolatot köztünk és Ön között, kivéve ha kifejezetten megjegyzendő vagy ellentmondásos, beleértve az itteni Felhasználási Feltételeket.

Nem fogjuk megvizsgálni vagy közzétenni a privát Kommunikációt kivéve ha a küldő vagy a fogadó beleegyezik, vagy az Electronic Communications Privacy Act törvény ezt másképp nem szabályozza, vagy ha törvényben meghatározott vagy bírósági határozatra vagy kormányzati döntésre ez nem szükséges.  További információkat talál az Adatvédelmi Irányelvekben.

Alkalmazhatunk automatizált monitoring készülékeket a felhasználóink védelme érdekében tömeges kéretlen kommunikáció (avagy „spam”) és/vagy más típusú elektronikus kommunikáció ellen ami összeegyeztethetetlen az üzleti céljainkkal. Ugyanakkor, ilyen készülékek vagy technikák nem tökéletesek és mi nem vagyunk felelősek bármely jogszerű kommunikációért, amely nincs blokkolva.

Email postaládák tárolási kapacitása korlátozott. Amennyiben túllépi a megengedett maximális tárolási kapacitást, automatizált készülékeket alkalmazhatunk az email üzenetek blokkolására vagy törlésére. Nem vagyunk felelősek az ilyen törölt vagy blokkolt üzenetekért.

 1. Nemzetközi Használat

Habár a honlap világszerte elérhető, nem vállalunk felelősséget hogy a honlapon szereplő tartalmak elérhetők vagy megfelelőek más Egyesült Államokon kívüli helyek felhasználóinak és olyan területekről történő hozzáférésért ahol a tartalom illegális vagy tiltott. Azok akik más helyekről használják a honlapot a saját kezdeményezésükre teszik és felelősek a helyi törvények betartásáért. Bármilyen a honlappal kapcsolatos ajánlat termékért, szolgáltatásért és/vagy információkért semmis, ahol tilos.

 1. Felhasználás Megszüntetése

Ön beleegyezik, hogy saját érdemi döntésünk szerint felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük hozzáférését a honlap minden vagy bizonyos részeihez értesítés nélkül vagy értesítéssel beleértve, de nem korlátozva, a Felhasználási Feltételek megsértése esetében.   Bármilyen gyanús csalárd, sértő vagy jogellenes tevékenység oka lehet a kapcsolat megszüntetésének a megfelelő bűnüldöző hatóságok is bevonhatók.

Megszűnés vagy felfüggesztés esetében, függetlenül annak okairól, a szolgáltatásra vonatkozó felhasználási joga azonnal megszűnik, és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy azonnal felfüggeszthetjük vagy törölhetjük a számláját és minden kapcsolódó információt és fájlokat a fiókjában és/vagy minden további hozzáférést ezekhez a fájlokhoz a honlapon megtilthatunk. Nem vagyunk felelősek Önnek vagy bármely harmadik félnek bármilyen felfüggesztés vagy megszüntetésből vagy más tevékenységekből következő követelésért vagy kárért a felfüggesztés vagy megszüntetéssel kapcsolatban.

 1. Irányadó Jog

Ez az oldal (a linkelt oldalak kivételével) az Amerikai Egyesült Államok és Ausztria területén lévő irodákból van működtetve. 50 amerikai államból és a világ más országaiból is elérhető. Mint minden országban hatályban lévő törvények eltérhetnek az osztrák törvényektől, a honlap hozzáférésével mindkét fél egyetért abban, hogy Ausztria alapszabályai és törvényei követendők, tekintet nélkül a kollíziós elvekre valamint az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételére szóló határozatára, és szabályozza a benne foglalt valamennyi kérdést, amely a honlap használatára és a termékek és szolgáltatások beszerzésére vonatozik é elérhető az oldalon keresztül. Mindkét fél vállalja, és ezennel minden Ausztria illetékes állami bíróság személyes és kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozónak tekinti ilyen ügyekben.

 1. Értesítések

Minden értesítés egy félnek írásban emailben vagy hagyományos levélben történjen. Értesítéseket az Ügyfélszolgálatnak kell eljuttatni a [email protected] címre, levélben a Stoffhandel GmbH -nak, Bécs, Ausztria, Salzgries 3, irányítószám 1010. Közleményeket vagy üzeneteket közölhetünk az oldalon keresztül amiben tájékoztatjuk Önt az oldal változásairól, illetve egyéb fontos ügyekben, és ilyen közlések üzeneteknek minősülnek az Ön értesítése idején.

 1. Teljes Megállapodás

Ezek a feltételek és kondíciók képezik a teljes megállapodás tárgyát a szerződő felek között és minden előző megállapodást és egyetértést a felek között a tárgyra tekintettel hatályon kívül helyez. Ezeket a Felhasználási Feltételek nem lehet módosítani, kiegészíteni, illetve módosítani bármely más dokumentum(ok) használatával. Minden kísérlet, a dokumentum megváltoztatására, kiegészítésére, módosítására, illetve termék vagy szolgáltatás vételi megbízásra, amely kiegészítő vagy módosított szerződési feltételek vonatkoznak semmisnek tekintendő, kivéve, ha egy aláírt írásbeli megállapodás Ön és köztünk másként nem történik. Bármely kapcsolódó szerződés, tartalom amely ütközik, vagy nincs összhangban a jelen Felhasználási feltételekkel, minden esetben a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 1. Egyéb

A Felhasználási Feltételek érvényesítésekor, az igényeit sikerrel érvényesítő fél jogosult a költségekre és ügyvédi díjra. Bármilyen indokkal benyújtott keresete ellenünk vagy a Partnereink ellen, az eljárást meg kell indítani egy évvel az elkövetés után vagy a keresetről le kell mondani és tiltottnak kell nyilvánítani.

Nem ruházhatja át a Felhasználási Feltételek keretében felvázolt jogait és kötelezettségeit bármely más félnek és minden ilyen tevékenység semmisnek és érvénytelennek tekintendő.  Mi szabadon átruházhatjuk jogokat és kötelezettségeket a Felhasználási Feltételek értelmében.

Ön elfogadja, hogy nem adja el, viszont eladja, hamisítja, másolja vagy használja bármilyen üzletszerű tevékenységre bármely részét a honlapnak vagy a hozzáférést a honlaphoz.

A vonatkozó jogszabályok keretében jelentett kivételes eseteken túlmenően, fel vagyunk mentve minden kötelezettség alól, ha az ésszerű és előre látható ellenőrzésünkön kívül termék és szolgáltatás nem szállítás vagy késedelem következik be, akár előre látható bármelyik fél által akár nem, beleértve de nem kizárólagosan, munkahelyi zavar, háború, tűz, baleset, időjárási viszontagságok, használhatatlan közlekedés, kormányzati intézkedés vagy rendelet és előre nem látható ellenőrzésünkön kívüli események vagy hasonló illetve eltérő és a fentiekben listázva lett.

Amennyiben bármely része ennek a Felhasználási Feltételnek érvénytelen vagy végrehajthatatlan, azt a vonatkozó jog figyelembe vételével kell értelmezni, amennyire csak lehet míg a többi rész hatályban marad.

Bármely, a mi részünkről keletkező Felhasználási Feltétel szegés vagy kapcsolódó jogok nem jelent mentességet az adott jogról vagy rendelkezésről.

 1. Kapcsolat

Hacsak nincs ebben a szerződésben másképp feltüntetve, a honlap szolgáltatásait a Stoffhandel GmbH biztosítja melynek helyszíne Ausztria, Bécs, Salzgries 3, 1010. Telefonszám: +43 1 715 2164 Amennyiben a Felhasználási Feltételek megsértését tapasztalja egy felhasználó felől, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

Blog és Üzenőfal Felhasználásai Feltételek


Stoffhandel GmbH (”Mi”) a blog és üzenőfal szolgáltatásai (a közölt tartalmakkal együtt, azaz a „Szolgáltatások”) felhasználási feltételek tárgyát képezik (a „Feltételek”).   Minden „Mi” hivatkozások célja a Stoffhandel GmbH és Partnereinek jelölése. A blogok és üzenőfalak használatával üzenetek létrehozásával és hozzászólásokkal, amelynek mi vagyunk a hostjai (a „Blog”) Ön beleegyezik az itteni feltételek betartásába. Kérjük olvassa át figyelmesen a feltételeket mielőtt hozzászól vagy blogot hoz létre. Fenntartjuk a jogot bármikor a saját érdemi belátásunk szerint megváltoztassuk a Feltételeket amelyek alapján a Szolgáltatásokat kínálják.  Csakis Ön felelős ezen Feltételek átolvasásáért és a változások nyomon követéséért. A Szolgáltatások további használatával hozzájárul a Feltételek elfogadásához. Amennyiben nem ért egyet a Feltételekkel, ne használja a Szolgáltatásokat.

 1. Társaság Felelősségi Nyilatkozat a Blog Tartalomért

Ön elismeri, hogy minden közölt tartalom a Blogon (a „Tartalom”) az eredeti tartalom közléséért felelős egyéni egyedüli felelőssége. Ön szintén elismeri, hogy minden bejegyzés a közlő saját egyéni véleményét tükrözi és nem a képviselőink vagy a Mi szponzorainkét.  A véleményeket amelyeket Ön vagy mások közöltek a Blogon nem feltétlenül tükrözik a mi véleményünket.

 1. Hozzászólás

(a) Hozzászólás Szolgáltatás használatakor esetében Ön korlátlan, visszavonhatatlan, nem exkluzív, örökös, jogdíjmentes, világméretű és teljes mértékben transzferálható, átruházható, továbbadható jogot és licencet ad a hozzászólás tartalmának használatához, másolás, reprodukció, változtatás, közzététel, illesztés, származékos anyagok létrehozása, disztribúciós és bemutatói célra a tartalom teljes egészére vagy részeire és beépíthető bármilyen más formában bármely más munkaanyagba, médiába vagy jelenleg ismert vagy később kifejlesztett technológiába.     Továbbá Ön szavatolja a tartalommal járó úgynevezett erkölcsi jogairól való lemondást.

(b) A Blogon tett tartalom közléssel, Ön garantálja és képviseli a közzétett tartalmat, amit vagy tulajdonol vagy más módon van ellenőrzési joga felette, beleértve, de nem korlátozva, minden tartalom szolgáltatáshoz, közzétételhez, feltöltéshez, bővítéshez, küldéshez szükséges jogot vagy a tartalom használata méltányos keretek között történik. Ön vállalja, hogy szándékosan közöl tartalmat és nem közöl félrevezető hamis információkat. Ön kijelenti és szavatolja azt is, hogy a közölt tartalom nem sérti a jelen Felhasználási Feltételeket. Az Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a hozzászólások nem tartalmaznak bizalmas és/vagy védett információkat, beleértve személyes pénzügyi információkat, titoktartási megállapodás hatálya alá tartozó információkat, és információkat, aminek közzétételére Ön nem jogosult. Felhívjuk a figyelmét és javasoljuk, hogy nem hozzon nyilvánosságra személyes információkat magáról vagy gyermekeiről, mint például társadalom biztosítási szám, hitelkártya szám stb.

(c) Ön vállalja, hogy minket és a kapcsolódó partnereinket, illetve a társaságok igazgatóit, tisztségviselőit és alkalmazottait, vétlennek tart kártérítési eljárás esetében bármely és minden fennálló követeléskor vagy igénykor, beleértve az indokolható ügyvédi díjakat, amely a Blog használata miatt keletkezhet vagy kapcsolódik hozzá, a Blogon közzétett tartalom vagy a jelen Feltételek vagy mások jogainak megsértése esetében.

 1. Hozzáférés

(a) Ön egyetért azzal, hogy nem tehet minket felelőssé semmilyen körülmények között és semmilyen módon, semmilyen hibáért vagy hiányosságért vagy bármilyen felmerülő kár következtében amely a honlapon bármely tartalom közzételéből ered. Ön elismeri, hogy értékeli és az összes kockázatot viseli bármilyen tartalom használata során, beleértve bármely a tartalom pontosságára, teljességére, vagy hasznosságára való hagyatkozás esetében. Elfogadja, hogy nem gyűjt információkat másokról, beleértve e-mail címeket, vagy nem küld olyan információt a rendelkezésre álló Szolgáltatásokról másoknak kéretlen e-mail vagy bármilyen más formában.

(b) A Blog csakis tájékoztató jellegű; mi nem vagyunk felelősek vagy kötelezhetők a tartalom pontosságért vagy a Blogon megjelenő bármely információért.

(c) Blog bejegyzések tartalmazhat linkeket más weboldalakra az interneten. Mi nem vagyunk felelősek az ilyen tartalomért és nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos garanciát ilyen bejegyzések pontosságért, a szerzői jogok meglétéért, a jogszerűségért, forgalomképességért, vagy bármilyen más szempontért amely ezen blogbejegyzések tartalmát kétségbe vonja. Nem vagyunk felelősek semmilyen hirdetésért, termékért vagy egyéb ilyen oldalakon vagy forrásokon rendelkezésre álló anyagokért. A linkek Honlapunkon való szereplése nem jelenti ezen Honlapok vagy üzemeltetőinek jóváhagyását.

(d) Lehetővé tehetjük Önnek felhasználó számla és jelszó létrehozását a szolgáltatások használatához. Ha elérhető a számla nyitás, akkor Ön felelőssége a jelszava titkosságának megőrzése, és Ön felelős minden a számlán és jelszóval történő tevékenységért. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket a számlája vagy jelszava jogosulatlan használata esetében, vagy bármely egyéb biztonságot probléma fennállása esetén és arról, hogy kilép a felhasználói számláról minden alkalommal a használat végén. Nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért ami a rendelkezések betartásának elmulasztása miatt történik.

 1. Gyermekek

Információ gyűjtés 18 év alatti kiskorúakról (”kiskorú”) a Szolgáltatás vagy a Blogon keresztül tilos. Kiskorúak nem lehetnek céljai egy Tartalomnak sem. Kiskorúak nem jogosultak a honlap használatára, és kérjük ne küldjenek semmilyen személyes információt nekünk.

 1. Adatvédelmi Irányelv

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Irányelveket, amely elérhető ezen az oldalon.

 1. Tartalom Jogosulatlan Használata

Lásd Honlap Felhasználási Feltételek

 1. Hozzáférés Megszüntetése/Tartalom Törlés

A saját érdemi belátásunk szerint jogunk van megszünteti a hozzáférést és annak használatát a Szolgáltatásokhoz és/vagy eltávolítani tartalmakat amelynek kijelentései és magatartása pontatlan, illegális, obszcén, fenyegető, szellemi tulajdonjogot sértő, privát, káros, kifogásolható, vagy egyéb módon megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket vagy a hatályban lévő jogot.

 1. Felelősségelhárítási Nyilatkozat

Lásd Honlap Felhasználási Feltételek

 1. Korlátolt Felelősség

Lásd Honlap Felhasználási Feltételek

 1. Feltételek Tudomásul Vétele és Elfogadása

A honlap használatával beleegyezik a Felhasználási Feltételekbe. Ön elismeri, hogy elolvasta és ezen Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint minden egyéb felhasználási megállapodást, beleértve a Honlap Felhasználási Feltételeit, amelyek szabályozzák az Ön felhasználói magatartását. Köszönjük a Blogon való részvételét. Kérjük, kérdéseivel keressen minket bátran a [email protected] címen.

Leave a Comment