Oznake:,

Maloprodajno foreks trgovanje

Maloprodajno foreks trgovanje

Iako je relativno mali ogranak na foreks tržištima, maloprodajno foreks trgovanje se pretvara u jedan od najbrže rastućih segmenata foreks tržišta. Ono uključuje spekulacije po pitanju tečaja putem brojnih trgovinskih platformi. U prošlosti, foreks tržišta su bila otvorena samo za […]

Continue Reading

Kako izabrati prvog brokera

Kako izabrati prvog brokera

Broker je osoba ili tvtka koja za odijeđenu nadoknadu implementira izvršenja kupovine i prodaje u ime investitora. Kako bi to uradio, potreban je brokerski nalog. Brokerski nalog je dogovor između brokera ili brokerske tvrtke i investitora u kome je prvi […]

Continue Reading

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Dok je foreks trgovanje sve osim sheme za lako bogaćenje, prilika da zaradite veliku sumu novca za relativno kratak vrijemenski period je ono što je najprivlačnije većini investitora. Ovo i ludilo za novim financijskim tržištima koje je omogućio internet su […]

Continue Reading