Home Forex Znanje Fibonači i Forex trgovina

Fibonači i Forex trgovina

by filip

Fibonačijev niz kao i formula zasnovana na njemu predstavljaju okosnicu strategije mnogih forex trgovaca širom sveta. Nazivaju ga mnogim imenima: Fibonačijev broj, Fibonačijeva spirala pa čak i Fibonačijev niz u prirodi. I mada Fibonačijev niz i formula bazirana na njemu nisu savršeni instrument za forex trgovinu, oni i dalje predstavljaju stupanj koji je najbliži tom nedostižnom idealu a za koji trenutno znamo. Sada ćemo se bliže pozabaviti ovim pojmom kao i značajem Fibonačijevog niza za jednog forex trgovca.

Leonardo Fibonači i njegov niz

Nazvan po čuvenom Italijanskom matematičaru, ovaj niz naizgled nepovezanih brojeva krije matematičku zakonitost čija primena na forex trgovinu može rezultovati bitno uvećanom stopom uspeha.

Fibonaci Forex Trgovina

Sam niz je jedinstven po tome što je svaki broj u njemu – počevši od trećeg pa nadalje – zapravo zbir prethodna dva. Drugim rečima, zbir bilo koja dva uzastopna broja u tom nizu daju naredni broj. Sa stanovišta aritmetike, kao i u interesu šireg auditorijuma, valja navesti kako Fibonačijev niz izgleda: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 242, 386… Naravno, niz ide do beskonačnosti odnosno nema kraja. Što se tiče primene…

Praktična primena

U praksi, forex trgovac koji ovlada veštinom primene Fibonačijevog niza na svoje poslovne poteze, ima značajan uvid u to kada valja nastaviti sa trgovanjem a kada je pametnije časno se povući. Nažalost, veliki deo fame u vezi sa Fibonačijem i njegovim nizom je proizišao iz činjenice da brojni trgovci očajnički tragaju za naučnim principom na kome bi zasnovali svoje poteze, za razliku od ranijeg stanovišta koje se zasnivalo na instinktima, znanju i čistoj sreći. Ljudima koji se ovime profesionalno bave, sreća jednostavno nije dovoljna, a u Fibonačiju i njegovom nizu su pronašli tračak objektivnosti koji bi možda mogao da bude ključ do uspeha, bar za neke.

Drugim rečima, pomoću Fibonačijevog niza moguće je utvrditi gde su nivo otpora i nivo podrške, tj. gde će cena prestati da pada i početi da raste, i obratno. Ne tako davno, trgovci su morali da se snalaze sa sopstvenim proračunima i da prave sopstvene grafikone, mada je danas Fibonačijev niz toliko popularna, raširena i prihvaćena metoda da mnoge onlajn platforme za forex trgovinu imaju opciju njegove automatske primene koja je vidljiva na grafikonu, narano ukoliko trgovac to bude želeo. Čak i najveće skeptici među trgovcima gledaju na Fibonačija i njegov niz kao na indikator gde bi trend mogao da se preokrene.

FX Lider

Međutim, oni neće slepo verovati u Fibonačija već će se osloniti i na sopstvene metode kako bi se uverili da je predviđanje tačno pre nego što ulože novac. Na taj način, oni će znati kada i po kojoj ceni je najbolje da trguju, kao i koliko je trenutna cena realna. S druge strane, Fibonači ima i svoje fanatične sledbenike koji su u stalnoj potrazi za onim što nazivaju “zlatnim odnosom”. Njihov svet se okreće oko pojmova poput: “23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%”. U okviru primene principa koji se pripisuje Fibonačiju  na forex, ove cifre su oličenje odnosa između naizgled nepovezanih brojeva.

 Fibonaci Forex TrgovinaBez preteranog i nadasve nepotrebnog zalaženja u misterije aritmetike, reći ćemo samo da bilo koji broj u Fibonačijevom nizu nakon broja 3 iznosi 23,6% od broja koji je dva mesta dalje. Na primer, 23,6% od 144 je 34. 38,2% od istog broja je 55, za jedno mesto bliži. Zlatni odnos predstavlja odnos između dva susedna broja u Fibonačijevom nizu, naravno od broja 3 pa naviše. Svaki broj je veći za 61,8%. Ali, dosta matematike za sada. Da vidimo kako Fibonači utiče na sam proces forex trgovine.

Fibonačijevi nivoi

Fibonačijevi nivoi služe kao neka vrsta tehničkog indikatora za predviđanje budućeg deviznog kursa. Oni brokeri koji ga smatraju relevantnim omogućavaju obeležavanje Fibonačijevih nivoa u vidu isprekidanih linija preko grafikona, kako bi trgovac mogao da uoči obrasce u kretanju cena kao i nivoe otpora i podrške. Drugim rečima, on uviđa da se valutni par “koriguje” posle izvesnog nivoa i na predvidljiv način, pa trguje u skladu s tim: kupuje neposredno pre korekcije naviše a prodaje neposredno pre nego što će par početi da pada. Neki trgovci idu tako daleko da postavljaju “stop loss” i “limit order” naloge prema onome što “Fibonači” predviđa.

U zavisnosti od pravca u kome trend ide, Fibonačijeve linije na grafikonu koje označavaju 23,6% i 61,8% predstavljaju nivoe otpora odnosno podrške i obratno. Naravno, jedan od ta dva nivoa će svakako biti probijen u nekom momentu, a kada se to desi, potrebna je revizija analize i određivanje novih nivoa otpora i podrške. Preporučuje se dosta vežbanja na demo nalogu pre nego što se trgovac zaista upusti u trgovinu pomoću Fibonačija. A čak i kada je trgovac izgradio dovoljno samopouzdanja da se oproba u stvarnoj trgovini sa pravim novcem i rizicima, oprez nikada nije naodmet.

Fibonaci i Forex

Da li je “Fibonači” uspešan?

To pre svega zavisi od primene, kao i raznih okolnosti, tako da je teško dati precizan sud o tome. Kako nema pouzdanih statistika o uspešnosti ove metode, morali bismo da se oslonimo na moć dedukcije. Da je “Fibonači” prokazan kao prevara, ljudi ga verovatno ne bi koristili, a čini se da broj njegovih poklonika zapravo raste. Naravno, to ne znači bilo kakvu garanciju u pogledu tačnosti predviđanja koja su izneta preko Fibonačijevih linija na grafikonu. Zapravo, one se mnogo puta i ne ostvare, ali u kombinaciji sa drugim indikatorima mogu biti zapanjujuće učinkovite.

Naravno, postoji i mogućnost da se broj poklonika ove metode toliko poveća da preraste u kritičnu masu nakon koje i nije bitno da li je “Fibonači” u pravu ili ne – naime, ako dovoljno trgovaca poveruje da će cena poći u istom smeru i krenu da trguju shodno tome, to predviđanje će se ostvariti samo od sebe. Odnosno, ljudi koji u njega veruju će ga ostvariti a da toga nisu ni svesni.

Snaga je u brojevima

Zastupnici tvrde da Fibonači i njegov niz duguju tajnu svog uspeha upravo zahvaljujući psihologiji trgovaca koji je koriste. Ako indikator kaže da će cena porasti i gomila trgovaca to vidi – i poveruje, naravno – oni će krenuti da kupuju i time zaustaviti pad valutnog para ili drugog finansijskof instrumenta. A ako kaže da će cena uskoro pasti, gomila trgovaca će početi odjednom da prodaje, pa će i rast cene biti usporen, pre nego što zaista krene da pada.

Naravno, cela ova rasprave deluje potpuno suvišno. Da li cena raste odnosno pada zbog Fibonačijeve nepogrešivosti ili brojnosti poklonika ove metode je u suštini nebitno. Na kraju krajeva, malo koji trgovac bi razbijao glavu oko toga kako neki metod zapravo funkcioniše sve dok on – funkcioniše.

A što je još perfidnije, onda kada ne funkcioniše, uvek je kriv trgovac jer nešto nije uradio kako treba: obično je vremenski period grafikona bio “loš” ili nivoi otpora i podrške nisu dobro procenjeni iz nekog nepoznatog razloga. Ako problem i jeste u Fibonačijevom nizu i njegovoj primeni, to je vrlo teško dokazati a da pritom ispadnete objektivni. Zbog toga je i količina kritike prema ovoj metodi relativno niska u odnosu na ono što bi možda trebalo da bude.

Zbog toga Fibonači i njegov niz predstavljaju jedan od “najobjektivnijih” indikatora na tržištu iako su u praksi apsolutno subjektivni. Naposletku, trgovac je taj koji pogađa kretanje cena na osnovu onoga što mu grafikon govori, a i to nije zasnovano na analizi stvarnih činjenica već samo cenovnog kretanja u poslednjih par sati – što samo po sebi može značiti bilo šta, a i ne mora da znači. Mišljenja su veoma podeljena po ovom pitanju i obe strane imaju dobre argumente.

Zaključak je da ova metoda svakako nije uvek i apsolutno efikasna, mada to isto važi i za apsolutno sve ostale. Kada bi savršena metoda postojala, ljudi bi je već koristili umesto što se oslanjaju na matematičku analizu zasnovanu na tumačenju prirodnih brojeva i skoro okultnog verovanja da čitavim svetom vlada zakon brojeva. Pa ipak, Fibonači i njegov niz predstavljaju svojevrsni paradoks: s jedne strane, nisu uvek u pravu, a s druge često puta i jesu. Zapravo, isuviše često da bi se pripisalo slučajnosti. Istina, i pokvaren sat pokaže tačno vreme dva puta na dan, ali korelacija između oscilacija cena na tržištu kao i predviđanja zasnovana na Fibonačijevom radu je isuviše velika da bi jednostavno bila zanemarena.

You may also like