Home Dijagonalna podrška i otpor

Dijagonalna podrška i otpor

by admin

Linije trenda su forma dijagonalne podrške i otpora. One se crtaju i identifikuju na isti način kao i horizontalna podrška i otpor. Linija trenda se crta tako što se  povežu dve najniže tačke u pravcu porasta ili dve najviše tačke u opadanju trenda. Potrebne su dve tačke da bi se nactrao trend, ali ga treća dodirna tačka potvrđuje. Na taj način dobićete potvrđeni dijagonalni S/R.

Zapamtite, u opadanju trenda potrebno je da povežete najviše tačke, a pri porastu trenda treba da povežete najniže tačke. Biće Vam jasnije ukoliko pogledate sledeću sliku:

Kao što možete videti, cena je nekoliko puta dodirnula liniju trenda i svaki put kada se to dogodilo, cena je odbačena i kretala se u pravcu na gore. Nakon trećeg dodirivanja, imali smo potvrdu linije trenda. Možete trejdovati i nakon drugog dodirivanja, ali sa većim rizikom.

Na sledećoj slici se nalazi linija opadanja trenda. Primenjuju se isti principi, samo što u ovom slučaju povezujemo najviše tačke trenda opadanja.

Postoji još jedna važna stvar vezana za linije trenda, a to je da, što su one strmije, veća je verovatnoća da će doći do proboja. Uvek pratite one koje nisu toliko strme, jer će tada biti mnogo pouzdanije.

Nikada ne pokušavajte da prilagodite tržište Vašoj liniji trenda. Ukoliko ne možete dobro da prikažete trend, nemojte ga ni crtati, jer to znači da nije dovoljno pouzdan i da Vam neće pomoći u donošenju dobrih odluka o trgovini.

Znači, tokom trenda rasta, kupujemo kada cena dodirne potvrđenu liniju trenda, a tokom trenda opadanja možemo da izvršimo prodaju kada cena dodirne potvrđenu liniju trenda, imajući na umu da, kao i što se dešava sa horizontalnim S/R, linije trenda mogu da iznevere i da može doći do proboja trenda.

Postoji još jedan oblik dijagonalne podrške koji se naziva kanal. On se crta dodavanjem paralalne linije sa druge strane cene, nakon što smo nacrtali liniju trenda. Pogledajte sliku da biste imali bolju vizualnu predstavu:

Kao što možete da primetite, gornji deo kanala predstavlja dijagonalni otpor, a donji deo predstavlja dijagonalnu podršku. Generalno, dobra pozicija za prodaju tokom trenda rasta jeste na vrhu kanala, a dobra pozicija za kupovinu jeste na dnu kanala.

Linije trenda predstavljaju najlakši oblik tehničke analize i jedan je od najčešće korišćenih. Međutim, postoji i njihov nedostatak – subjektivnost. Različiti ljudi mogu nacrtati liniju trenda na različite načine. Zato samo pomoću linije trenda ne možete postati trejder. Mnogo drugih stvari treba uzeti u obzir kada pokušavate da predvidite u kom pravcu se kreće cena, ali bez obzira na sve to, linije trenda su moćno oruđe i svako ko želi da postane trejder mora da navikne da ih crta u okviru svojih grafikona.

Leave a Comment