Home Dinamička podrška i otpor

Dinamička podrška i otpor

by admin

Dinamička podrška i otpor crtaju se automatski pomoću Pokretnih proseka i nazivaju se ovako zato što se konstantno menjaju, u skladu sa promenama cene. Ako se sećate, kada smo govorili o kretanju proseka, rekli smo da se oni izračunavaju na osnovu prosečne cene tokom “X” perioda. Kraći period MA (pokretnih proseka) biće bliži ceni, dok će duži period MA biti dalje od cene, dajući Vam više prostora za disanje.

Cena će najverovatnije promašivati kraće periode MA, dok će je duži periodi MA sadržavati u većoj meri. Ako pogledate pažljivo donju sliku, videćete kako cena mimoilazi žutu liniju 50 EMA, ali kako ima dobru podršku na crvenoj liniji 150 EMA:

Dinamička podrška i otpor

Kada koristimo pokretne proseke za podršku i otpor, mi eliminišemo subjektivni deo crtanja S/R nivoa, ali s obzirom da postoje mnogi izbori tipa i perioda MA, teško je odabrati onaj koji je najsavršeniji. Različite vrste tržišta zahtevaju različite tipove MA. Najbolji način da vidite koji Vama najbolje odgovara jeste da isprobate različita podešavanja. Takođe, u okviru jednog grafikona možete koristiti više od jednog MA, koji će označavati različite nivoe dinamičke podrške i otpora. Generalno, MA kraćeg perioda su korsniji većim vremenskim okvirima, dok MA dužeg perioda bolje odgovaraju kraćim vremenskim okvirima.

Što je strmiji ugao pokretnog proseka, jači je trend, a kada je ravniji, ulazimo u period mirnijeg trenda. Ukoliko na grafikonu koristite dva MA, kada je brži MA iznad sporijeg MA, onda na tržištu vlada duži period rasta cena, a kada je sporiji MA iznad bržeg MA, onda je na tržištu duži period opadanja cena.

Kao i u slučaju dijagonalne podrške i otpora, u trendu porasta treba kupovati kada cena dodirne dinamički S/R (MA) odozgo, a u trendu opadanja treba prodavati kada cena dodirne MA odozdo, samo treba voditi računa o izboru MA; zapamtite da kod bržeg MA može doći do proboja, dok kod sporijeg može doći do zadržavanja cene.

Leave a Comment