Home Disclaimer

Disclaimer

by admin

Odricanje odgovornosti

Mi u Choose-Forex-u verujemo da ste shvatili da se Forex poslovanje obavlja velikom brzinom, koja zahteva preciznost i tačnost radi korišćenja odgovarajućih trenutaka za ostvarivanje profita. Takođe verujemo da, u poslu koji je zasnovan na špekulaciji, bez obzira da li reč o Forex-u, robi ili akcijama – ishod podleže značajnom nivou rizika. Ovi ekonomski pokazatelji mogu biti od koristi i održivi u odnosu na profit i gubitak – u skladu sa blagovremenom prodajom ili kupovinom. Zbog prirode unosnosti, koja se podrazumeva u tehnici investiranja, ništa se ne treba zaključivati sa većom preciznošću – ceo proces je pre zasnovan na ishodima.

Ishodi na Forex tržištu mogu svima podjednako biti od koristi u zavisnosti od procesa kupovine/prodaje koju pojedinci ili brokerske kuće obavljaju. Ali, kao što smo ranije rekli, nije moguće vršiti kontrolu ishoda zbog njihove međuzavisnosti sa globalnim faktorima tržišta, koji ne pripadaju području kotrole bilo kog autoriteta.

Imajući na umu praćenje trendova u terminima kupovine i prodaje – mi u Choose-Forex-u ne preuzimamo na sebe bilo koju vrstu odgovornosti vezanu za ishode aktivnosti trgovine individua ili kompanija. Naglašavamo da prikazane ideologije i perspektive jedino mogu biti korišćene kao preporuke i zbog toga se ne mogu direktno primenjivati za ostvarivanje profita na Forex-u.

Zarada na Forex-u je direktna posledica proučavanja prošlosti, primene intuicije u sadašnjosti u prognoziranju budućnosti. Ovo može biti i subjektivno i objektivno, u zavisnosti od ugla posmatranja povezanog sa ličnim razlozima i ciljevima.

Iz tih razloga, Choose-Forex na ovom mestu razrešava sebe odgovornosti za ishode koji su direktni rezultat Vaših trgovina zasnovanih na informacijama koje su prikazane na ovom sajtu. Choose-Forex sa svoje strane ulaže dosta vremena i veliki trud da bi sve važne informacije bile prikazane, ali želimo da naglasimo da iako su ove informacije obrađene od strane dugogodišnjih vrhunskih stručnjaka, ne bi trebalo da se koriste kao direktno usmeravanje u vidu dojava ili smernica koje dovode do određenih ishoda.

Ovo odricanje odgovornosti posebno naglašava da mi nismo direktno ili indirektno odgovorni za rezultate koju mogu biti posledica informacija koje ste pronašli na sajtu, jer one imaju za cilj samo da prikažu studije ili proučavanja i iz tog razloga ne snosimo nikakvu odgovornost. Jedino Vi snosite odgovornost za sve Forex trgovine koje izvršite u kontekstu podataka koji su prikazani na ovom sajtu.

Leave a Comment