Home Horizontalna podrška i otpor

Horizontalna podrška i otpor

by admin

U identifikovanju horizontalne podrške i otpora (S/R) moramo prvo pogledati zonu gde je cena dostigla određenu vrednost i pokazala određeni obrt ili zadžavanje. Onda moramo ponovo pogledati grafikone i videti kako je cena reagovala na tom nivou. Ukoliko imamo najmanje dva dostizanja određenog nivoa, onda imamo svoj S/R nivo (podrške i otpora). Što je više puta cena dostigla određeni nivo i povukla se, jači su podrška i otpor u toj oblasti. Kao što smo rekli, nivoi podrše i otpora se retko odigravaju u okviru pipa. Zamišljajte ih pre kao zonu.

Pogledajte kako je cena reagovala kada je dodirnula crvenu liniju. To je primer dobrog nivoa otpora i to je ono što Vi zapravo i tražite.

                 

Primetićete da se, prilikom pokušaja prelaska crvene linije po drugi put, susrela sa jakim otporom i kako je neposredno toga počela ubrzano da opada. Kao što možete videti, ogromni profiti se mogu ostvariti ukoliko je i na kratko otišla u tu zonu. Opadanje je bilo za 500 pipa. Ukoliko ponovo pažljivo pogledate grafikon, primetićete kako je cena odbijena sa tog nivoa još nekoliko puta. Evo uveličane slike (kliknite za uvećanje):

                                             

Sada smo pričali o Otporu, ali šta se dešava sa Podrškom? Zapravo, odigrava se ista stvar, samo što ona podržava cenu, kada ona ide u pravcu na dole. Pogledajte sledeću sliku i primetićete kako je cena nekoliko puta pokušala da probije podršku (zelenu liniju). Četvrti put kada je pokušala da je probije, odbijena je za oko 300 pipova.

Ponekad cena neće poštovati nivoe podrške i otpora kao što je prikazano na prethodnim slikama, već će odmah probiti nivoe. Ukoliko dođe do proboja tog jakog nivoa podrške ili otpora, postoji velika verovatnoća da će cena nastaviti sa kretanjem u pravcu izvršenog proboja. Posmatrajte to na sledeći način: prodavci su nekoliko puta pokušali da obore (snize) cenu, ali su svaki put naišli na veliku podršku cene od strane kupaca. Kada konačno dođe do probijanja nivoa, više prodavaca će se priključiti, primetivši da nivo nije izdržao i da je cena počela da opada. Takođe, nekoliko kupaca je imalo prekide gubitka nekoliko pipa iza nivoa podrške. Kao što je poznato, kada dođe do prekida gubitka, kupci automatski prelaze u prodavce. Ovo će dovesti do još većeg opadanja cene.

Probijena podrška prelazi u otpor, a probijen otpor prelazi u podršku. Ovo se dešava zbog toga što, kao što smo ranije rekli, tržištem upravljaju ljudi i jednom kada se nivo testira više puta, on postaje psihološki nivo za većinu trgovaca, mesto gde znaju da je cena skakala, pokazivala preokret, zadržavala se, drugim rečima, pokazivala odeđenu reakciju. Kada se cena vrati na taj nivo, oni će preduzeti određenu akciju i zato ćemo primetiti da cena ponovo reaguje kada dostigne određeni nivo.

Teško je predvideti kada će doći do proboja ili održavanja S/R nivoa i to je razlog zbog čega je ova vrsta trgovine riskanta, ali zbog toga ona i velikodušno nagrađuje.

                Rezimirajmo način na koji ćete pronaći nivoe podrše i otpora:

                 – pronađite zone gde se cena menja ili zadržava,

                 – proverite kako se cena ponašala na tom nivou ranije,

                 – što je više puta cena dostizala ili pokazivala promenu na nekom nivou, to je taj nivo jači.

To je sve za danas. Pokušajte sami da pronađete nivoe podrške i otpora na grafikonima i vidite da li možete lepo da ih registrujete. U sledećem članku biće reči o dijagonalnoj podršci i otporu.

Leave a Comment