Home MACD i Stohastik

MACD i Stohastik

by admin

Ovu strategiju je vrlo lako pratiti i sada ćemo Vam dati nekoliko pravila:

Korišćeni indikatori: MACD – podešavanja: 30, 40, 25

                                    Stohastik – podešavanja: 45, 1, 30

Uslovi za kupovinu: Stohastik je u preteranoj prodaji, dok imamo MACD ukrštanje pri porastu.

Uslovi za prodaju: Stohastik je u preteranoj kupovini, dok imamo MACD ukrštanje pri opadanju.     

Prekid gubitka: iza najviše/najniže oscilacije, u zavisnosti od tipa trgovine.

Ostvarenje profita: Pri prodaji, izađite kada Stohastik uđe u preteranu prodaju.

                                  Pri kupovini, izađite kada Stohastik uđe u preteranu kupovinu.

Primeri trgovina:     

 

                                                                                                    

Za dobru trgovinu neophodno je da budu zadovoljena oba uslova. Imajte na umu da primeri u svim strategijama prikazuju najbolji mogući scenario i da ćete imati gubitke bilo koju strategiju da koristite. Zato nemojte rizikovati novac čiji gubitak ne možete sebi da dozvolite.

Leave a Comment