Home Strategije trgovine

Strategije trgovine

by admin

Pravljenje izbora između dve ili više različitih strategija trgovine može biti obeshrabljujući zadatak. To je zajedničko svim ivestitorima koji su novi na tržištu. Iskustvo postaje sve bolje kako dani prolaze. Međutim, ovo iskustvo se uglavnom poboljšava konstantnim sticanjem znanja vezanog za određeni tip opcija trgovanja.

Pre nego što počnete, upoznajte se sa različitim tipovima strategija trejdovanja koje su dostupne, a zatim napravite savršen plan trgovine. Ovo će Vam pomoći da smanjite izbor pri odabiru najboljih akcija na tržištu.

Da biste povećali šansu za ostvarivanje profita možete koristiti osnovnu analizu ili tehničku analizu i druge slične alate koji Vam stoje na raspolaganju. Osnovna analiza je škola razmišljanja koja se fokusira na faktore koji utiču na akcije, dok se tehnička analiza fokusira na kretanje cene određene hartije od vrednosti.

Ukoliko Vam je ubrzo potreban novac, onda možete investirati u kratkoročne akcije dok primenjujete sve bitne strategije. Druga opcija su dugoročne akcije pri čemu koristite kupi i zadrži strategiju.

U slučaju da želite da preinačite akcije u svoj portfolio, neophodno je da se uključite u strategije diverzifikacije koja dovodi do profitabilnog ishoda. Razmotrite prilagođavanje svih Vaših akcija sa ciljem postizanja sveukupno boljih krajnjih rezultata. Kratkoročno trejdovanje akcijama sve više dobija na popularnosti.

Takođe se možete baviti trgovinom centnih akcija gde trejdujete hartijama od vrednosti po maloj ceni koje imaju relativno malu tržišnu kapitalizaciju, procenjenu na manje od $10 po deonici. Takođe morate razmotriti koristi, kao i zamke svake od njih.

Još jedna zanimljiva strategija trgovine je trgovanje u okviru sistema koji je odobren od strane Komisije za vrednosti i razmenu (SEC). Primenjuje se na sve tipove trgovine. Drugi investitori se uključuju u trejdovanje u praznini (kada nema trgovine, gap trading) gde se trgovina odigrava uglavnom sa ekstremnim nivoima, bilo nižim ili višim tokom otvaranja praznine.

Za uspeh većine poslova, takođe se može primeniti trejdovanje van radnih časova, gde sa trejdovanjem započinjete u ranim satima dana (trejdovanje pre časova rada) ili veoma kasno kada sve druge osobe završe sa radom (trejdovanje nakon radnih časova). Kratkotrajna prodaja akcija je još jedna straterija gde investitor zarađuje profit od opadanja cena akcija.

Trgovina vestima je još jedna strategija koja postaje sve popularnija. U ovom slučaju, da bi doneo odluku investitor zavisi od vesti u investiranju u realnom vremenu. Ovo podrazumeva samu prirodu akcija i faktore koje si odnose na određenu firmu.

Ukoliko vršite transakcije na međunarodnoj berzi, onda bi takođe trebalo da vodite računa o valuti.

Par Aktivnost Polazna tačka Prekid gubitka Uzmi profit Status Komentari
EUR/USD Prodaj 1.9375 1.8376 1.1468 Aktivan
USD/CAD Kupi Pripremi se
USD/STP Prodaj 3.2763 3.1634 1.2746 Aktivan

Da biste doneli ispravnu odluku o investiranju, takođe je potrebno da pratite signale. Ovo takođe može biti dugoročno ili kratkoročno. Počnite da pratite strategije trgovine danas i izađite sa tržišta sa najvećom mogućom zaradom.

Leave a Comment