Home Tačke preokreta

Tačke preokreta

by admin

Sećate se da smo, kada smo govorili o horizontalnoj podršci i otporu, rekli da ona više liči na zonu, a manje na tačnu liniju i da različiti trejderi mogu uočiti različite nivoe podrške i otpora. Isto važi i za dijagonalnu podršku i otpor. Sada ćemo Vas upoznati sa novim načinom određivanja S/R nivoa – onim koji koristi matematički proračun, na osnovu Najviše i Najniže cene, kao i cene pri Zatvaranju od prethodnog dana. Nećemo ulaziti u objašnjavanje formule za izračunavanje tačaka preokreta, zato što lako možete pronaći indikatore za ucrtavanje njihovih nivoa u grafikone.

Preokret- Detaljna Analiza

Kada ucrtate tačke preokreta u grafik, videćete glavnu tačku preokreta, nekoliko nivoa podrške (broj zavisi od indikatora koji koristite) i nekoliko nivoa otpora.

Preokret

Veliki broj trejdera koristi Daily Pivot Points (Dnevne tačke preokreta) da bi pronašli ključne nivoe podrške i otpora, a razlog njihovog funkcionisanja jeste činjenica da svi vide istu stvar, jer nije uključena subjektivnost. Ne morate nam verovati na reč, već ucrtajte tačke preokreta u svoj grafikon i pogledajte kako će cena reagovati kada ih dostigne.

Ukoliko svi trejderi vide iste nivoe, ti nivoi postaju jači. Cena će češće reagovati na tim nivoima dajući Vam mogućnosti za dobru trgovinu. Ukoliko ste u toku trgovine koja pokazuje promenljivi profit, a cena se primiče dnevnim tačkama preokreta, bilo bi dobro da zaključate nešto od tog profita, s obzirom da nikada ne možete sa sigurnošću znati kako će cena reagovati na preokret – može doći do njenog obrta, brišući deo ili celokupan profit.

Najlakši način za korišćenje tačaka preokreta jeste isti kao u slučaju običnih S/R nivoa. Cena će ih istestirati više puta pre nego što ih probije. Imajte na umu da, kao što je slučaj i sa svim stvarima na Forex-u, i tačke preokreta mogu da podbace, što bi značilo cena neće skočiti kada ih dodirne.

Trejderi dometa kupovaće na nivoima podrške i prodavaće na nivoima otpora, što čini tačke preokreta veoma moćnim alatom. Trejderi trenda će pratiti nivoe tačaka preokreta, pokušavajući da predvide kada će se preokret završiti ili gde treba postaviti prekid gubitka.

Ukoliko je horizontalni S/R nivo isti kao i nivo preokreta, on će mu dati dodatnu snagu i možete skoro u potpunosti biti sigurni će cena reagovati na tom nivou. Ovo se naziva Sastajanje, ali ćemo o tome govoriti drugi put.

Leave a Comment