Форвард уговор

Уопштено говорећи, форвард угвор је основни тип деривативног уговора који постоји, а његово разумевање је од суштинске важности за све не који су вољни да направе име у финансијским уговорима. Док форвард уговори генерално нису доступни за ширу јавност, фјучерс уговори јесу, и они нуде исте принципе деловања и правно су обавезујући, али у стриктно стандардизованој форми. У сваком случају, уговори опција и свап уговори раде на истим принципима, али су они много комплекснији за разумевање. Ово је разлга зашто су форвард уговори први корак у разумевању дериватива и то на било ком тржишу. Шта форвард уговоре чини посебним? Па, осим саме величине и ексклузивне природе, форвард уговори су мање… See more