Home Vrste analize tržišta

Vrste analize tržišta

by admin

               Kada trgujete na Forex-u, način na koji ostvarujete novac jeste predviđanjem najveće verovatnoće pravca kretanja cena i trgovanja u skladu sa tim. Cena se ponaša na tri načina: raste, opada ili neodređeno. U predviđanju pravca kretanja cene, trejderi koriste tri vrste analize: tehničku analizu, fundamentalnu analizu i sentiment tržišta (raspoloženje na tržištu).

                Tehnička analiza:

                U osnovi tehničke analize nalazi se princip koji kaže da se istorija ponavlja, a to znači da trejder treba da posmatra dosadašnju aktivnost cene i izvršava odluke o trgovini zasnovane na onome što se desilo u sličnoj situaciji u prošlosti. Ukoliko se ranije određeni nivo podrške održavao, trejderi će pažljivo posmatrati cenu i njeno približavanje ili dostizanje tog nivoa, a svoje će odluke o trgovini zasnovati na osnovu načina reagovanja cene kada je dostigla nivo podrške.

                Svaki put kada čujete termin tehnička analiza, pomislićete na grafikon, jer upravo grafikoni na najbolji način predstavljaju aktivnost cene. Najčešći tip grafikona jeste grafikon sveća ili linijski. U grafikon možete ucrtati linije trenda, nivoe podrške i otpora, kanale ili možete koristiti indikatore.

                 Tehnička analiza je veoma važno oruđe jednog trejdera, ali mogu da prođu godine pre nego što je savladate i pronađete tačnu količinu analize koju je potrebno uraditi. Ono što pokušavamo da kažemo jeste da neki trejderi imaju tendenciju prevelikog analiziranja grafikona ispunjavajući ih svim indikatorima koje mogu da pronađu. U ovom slučaju, više ne znači i bolje, s obzirom da nećete postići bolje rezultate ukoliko na prethodni grafikon dodate još neki indikator da biste isfiltrirali loše signale. Kada koristite tehničku analizu, pokušajte da je što je moguće više pojednostavite.

                Tehnička analiza koristi obrasce grafikona, horizontalnu i dijagonalnu podršku i otpor, a one su, kao što smo rekli u prethodnim člancima, preplavljene subjektivnošću. Dva trejdera mogu drugačije nacrtati liniju trenda, videti horizontalni nivo za nekoliko pipova više ili niže, ili koristiti različite periode pokretnih proseka. S obzirom da svi ovi alati sačinjavaju tehničku analizu, ona je takođe subjektivna, pa će različiti trgovci imati i različito mišljenje o sledećem pravcu kretanja cene.

                Fundamentalna analiza:

                Fundamentalna analiza nam pomaže da predvidimo kretanje cene na osnovu posmatranja veze između valute i ekonomske i političke situacije zemlje kojoj pripada. Drugim rečima, ukoliko u nekoj zemlji vlada loše stanje, cena njene valute će najverovatnije opadati na grafikonima i u tabelama. Dolazeće političke, ekonomske i društvene vesti mogu uveliko imati uticaj na kretanje valutnog para.

                Prilikom koršćenja fundamentalne analize, s obzirom da na Forex-u trgujete valutim parom, morate pogledati obe valute. Ukoliko jedna valuta ojača zbog upravo objavljenih pozitivnih vesti, morate da analizirate status druge valute. Ukoliko postoje dobre vesti vezane i za nju, onda se ravnoteža između njih neće promeniti, pa možda nećete ni primetiti veća kretanja na grafikonima i tabelama. Sa druge strane, ukoliko se za jednu valutu objave dobre vesti, a za drugu ne, verovatno ćete na grafikonu i u tabeli videti velika kretanja koja favorizuju prvu valutu.

                Treba biti veoma obazriv prilikom koršćenja fundamentalne analize, jer u slučaju objavljivanja dobrih vesti ne mora obavezno doći i do porasta valute. Ponekad, čak i kada su vesti dobre, one nemaju uticaj na kretanje cene, jer je sveukupno stanje u toj zemlji loše. Prilikom donošenja odluke o trgovini treba uzeti u obzir više faktora, a ne samo vesti.

                Sentiment tržišta:

                Ovo je opšti način na koji trgovci vide tržište. Svaki trejder ima svoje mišljenje o tržištu i ovo gledište možete proceniti na osnovu pozicija koje on zauzima. Svi trejderi širom sveta pomažu u oblikovanju raspoloženja na tržištu držanjem kratkih ili dugih pozicija.

                S obzirom da ste trgovac, morate razmotriti tehničku analizu, fundamentalnu analizu i raspoloženje na tržištu, ne smete se osloniti samo na jednu vrstu analize. Ukoliko dobijete jake tehničke signale o porastu cene, ali je generalno raspoloženje loše i dolazeće vesti objavljuju loša očekivanja, onda bi možda trebalo da razmotrite svoju poziciju.

Leave a Comment