Home Forex Analiza Strategija arbitraze pokrivane kamate

Strategija arbitraze pokrivane kamate

by Danijel

Nabavka valutnog forvarda može biti teška i za velikog foreks igrača, a kamoli za sitnog trgovca; međutim, ako se opšti uslovi ispune a suprotna strana je voljna, pravi je čas za određivanje strategije arbitraže pokrivene kamate. Stvar je u tome što se ona ne može primeniti u hodu. Treba vam nešto što se zove metod direktnog navođenja cena da odredite kakva treba da bude ta vaša strategija i može li se primeniti.

Morate znati odnos između valute A i valute B, a metod direktnog navođenja cena vam u tome može pomoći. U suštini, kaže vam koliko valute A vam treba da kupite jedinicu valute B. U svakom slučaju, kao znate i trenutni i forvard kurs (i imate sredstva), u poslu ste.

Kako ta strategija radi?

PA, prvo treba da izračunate vrednost forvarda nakon nekog određenog vremenskog perioda. Sa risk-fri kursevima za obe valute, i trenutnim i forvard kursevima razmene, veštom trgovcu ne bi trebalo da predstavlja problem da kvotira običan forvard ugovor. Ovde se stvari komplikuju. Morate da odlučite da li da se upustite u posao ili ne. Morate da podelite trenutni kurs valute B/A+1, i onda da to pomnožite risk-fri kursom valute B+1.

Drugim rečima: (X/(1+Y)) * (1+Z), gde je X trenutni kurs, Y je risk-fri kurs za valutu A a Z je risk-fri kurs za valutu B. Ako je rezultat niži od cene forvarda na otvorenom tržištu (što bi trebalo da znate unapred), onda je forvard precenjen, i treba ga proati da bi se ostvario profit. U suprotnom, potcenjen je i treba ga nabaviti. Ako odlučite da ga prodate, morate da izračunate koliko valuta A i B bi vam trebalo: trenutni kurs/(1+ risk-fri kurs za valutu A) i 1/(1+ risk-fri rata za valutu A). Nakon toga, prodajete forvard po kvotiranoj ceni.

Posle samo treba da držite poziciju za valutu A dok ne dođe čas da se namiri ugovor, i tada prisvajate razliku, pod uslovom da sve protekne po planu. Naravno, ovo je primer iz udžbenika i služi samo da ilustruje koncept. Obični trgovci teško da će ikada prodavati svoje forvarde, ako ništa drugo zato što ne mogu da ponude ogromne svote koje bi im bile potrebne. Međutim, osnovni princip stoji, i može se primeniti na bilo koji derivativ na tržištu.

You may also like