Home Forex Analiza Ugovori valutnih forvarda

Ugovori valutnih forvarda

by Danijel

Dve najbolje osobine ugovora valutnih forvarda su njihova raznovrsnost u pogledu uopštenih uslova, količina i vremenskog okvira ako i činjenica da za ih apsolutno nije potrebno plaćanje unapred bilo koje vrste, tako da ne postoje određeni standardi za ovu vrstu derivativa, nasuprot valutnim fjučersima, koji su im najbliža stavr.

Međutim, sama suština foreks tržišta je povezana sa ugovorima valutnih forvarda, a evo kako to funkcioniše:

Foreks tržište nije prosečna menjačnica

Postoji ogromna razlika između načina na koji se valute menjaju u javnosti, na ulicama, i načina na koji se one kotiraju na foreks tržištu. Vaša lokalna menjačnica nudi fiksan kurs za dati dan, a on se retko menja vanuoobičajenog rasporeda. Na ovaj način, nije bitno ako ste zaboravili da svratite jutros jer možete jednostavno zameniti novac i na povratku kući; kurs bi trebao da bude isti, zar ne?

Pa, foreks tržišta obično ne fukncionišu na ovaj način. Kursevi se razlikuju svake sekunde, i svaki pip se računa. Štaviše, usled samog broja novca koji se razmeni, foreks trgovci mogu da izgube bgatstvo samo jednom transakcijom, usled iznenadne cene određenog valutnog para. Imajte na umu da ovi ljudi nisu prosečni radnici koji treba da razmene $100 kako bi dobili nešto dodatnoh novca u nekoj lokalnoj valuti, ovi ljudi su profesionalci; govorimo o milionima, a u ovom slučaju je svaki pip bitan.

Kada se nađete u ovakvoj vrsti teške situacije, morate da umanjite rizik, ili čak da ga potpuno eliminišete, ukoliko možete. U pogledu valutnih forvarda, trgovac ili glavni igrač na foreks tržištu može da se osigura povoljan kurs u nadolazećem periodu kako bi osigurao profite.

Međutim, i ovo ima svoju cenu: valutni forvardi mogu u osnovi da budu hedžing alatke za super bogate, ali oni sa sobom nose svoj deo rizika i nedostataka. Prvo, ne postoji klirinški zavod koji bi se pobrinuo da se sve odvija kako je planirano. Štaviše, još uvek Vam je potreban partner za ovaj tip ugovora. A ukoliko se banka ili institucija bavi Vašim institucijama umesto Vas, možda će zahtevati depozit i/ili maržu iako oni nemaju takve obaveze prema svojim partnerima. Drugim rečima, nije potrebno da platite banci ništa unapred, ali to radite.

A najbolji deo tek dolazi: većina strana uređuje valutne forvarde tako da zapravo na njima nemaju valute (ukoliko imaju, zar ih ne bi oni razmenili?). oni pre očekuju da ih dobiju u skoije vreme. Stvar je u tome da su ugovori valutnih forvardnih derivativa pravno obavzujući, tako da je jednostavno skretanje sa puta retko opcija. Plus, kurs se menja sve vrme, a čak i kada sve ide po polanu i dobijete novac, ukoliko su spot kursevi povoljniji – loša sreća.

You may also like