Home Elemzés készítése Az EU tagállamok közül elsőként az osztrákok megtalálták a megoldást a munkanélküliségre?

Az EU tagállamok közül elsőként az osztrákok megtalálták a megoldást a munkanélküliségre?

by bojan


Munkaügyi statisztikák és százalékos adatok azt mutatják, az osztrákoknál alacsonyabb a munkanélküliség, mint az EU-s átlag, ahol az arány évek óta növekedik. Egy évvel ezelőtt 8.3%-on állt, amely tulajdonképpen a legmagasabb arány 1950 óta. A legmagasabb munkanélküliség súlytotta városok közt van Bécs, Burgenland és Alsó-Ausztria tartománya miközben az arány csökkent Tirolban és Salzburgban.

A fiatalkorú munkanélküliség szintén (bár kevésbé) égető probléma, amely általánosságban az EU összes tagországára jellemző. Egyes EU-tagországokhoz képest, ahol a munkanélküliségi arány még mindig az egeket nyaldossa, Ausztria helyzete viszonylag stabilnak mondható. Egyes tagországok az osztrák munkaerőpiaci újításokban látják a megoldást és elkezdték lemásolni a munkanélküliség megállításához. De hogy lehet, hogy Ausztria meg tudta őrizni a stabilitását és egyben erős gazdasági fejlődést tudott felmutatni? A következő faktorok járultak hozzá:

1. A statisztikák szerint az osztrák gazdaság 1.65%-al nőtt, és bár nem tűnik óriási növekedésnek, még így is magasabb, mint az eurózóna átlaga. Habár a GDP-t megviselte a ‘08/’09 globális gazdasági válság, Ausztria munkaerőpiaca megerősödve jött ki a válságból. Kiválóan kihasználta a német ’gazdasági motor’ robotolását és a kelet-európai piacok közelségét.

2. Az osztrákok duális oktatási rendszerben tanulnak, amely számos előnnyel jár. Felettébb gyorsan reagál a munkaerőpiaci változásokra, ami azt jelenti, hogy könnyen alkalmazkodik a friss trendekhez, termelési igény-változásokhoz, miközben a frissen végzettek könnyebben tudnak elhelyezkedni, mivel általában ugyanannál a cégnél helyezkednek el, amely egyben a képzésüket is biztosítotja.

3. Más EU országokkal szemben Ausztria nyílt kapu politikája további munkavállalókat vonzott a munkaerőpiacára, és ez igaz volt a nehezebb gazdasági időszakokban is. A munkaerőpiaci politika határozott és proaktív, így, ha valaki elveszti a munkáját, az állam gyorsan tud alternatív állást vagy képzést felajánlani. A munkanélküliek az osztrák piacon mobilak és biztonságban érezhetik magukat pontosan azért, mert a munkaerőpiac egy okos és életen át tartó tanulást biztosít. Az Action 20 000 kiváló példája a munkaerőpiaci rugalmasságnak. Már folynak az Action 20 000 bevezetésének előkészületei, amely célja 20 000 új munkahely létrehozása az 50. életévüket betöltő vagy afölötti munkanélkülieknek.

Osztrák munkanélküliségi ráta előrejelzések 2017-re

Az Osztrák Munkaügyi Hivatal (AMS) további intézkedések bevezetését tervezi a munkanélküliség kezelésére, már ha a költségvetésben lesz elég többletforrás ilyen célokra. Ausztria viszonylagos alacsony munkanélküliségi rátája, a konszenzuson alapul politikai környezet hatására tovább fog növekedni az osztrák gazdaság.

Ugyanakkor a fiatalok munkaerőoiaci kilátása kifejezetten napos, ugyanis az osztrákok nagyon komolyan veszik a fiatalkorú munkanélküliséget politikai hovatartozástól és a társadalmi dinamikától függetlenül. A ’gyakornoki garancia’ programmal minden fiatal munkavállaló jogosult az ingyenes továbbképzésre akkor, ha a piacon nincs üresedés a szakmájában. A program keretében 10 000 euró vissza nem térítendő támogatás jár a gyakornoki pozíció mellé. A szakképesítés és felsőfokú képesítés megléte nélkülözhetetlen a munkaerőpiacon elérhető állások betöltéséhez és egyre több osztrák állampolgár realizálja, hogy haladni kell a korral és folyamatosan képezniük kell magukat.

A Cedefop előrejelzése szerint az osztrák gazdasági növekedés kiváló táptalaja egyben a munkaerőpiac növekedésének, amely sokkal előbb fog kiteljesedni, mint a többi EU-s országban. 2020-ra el fogja érni a válság előtti szintet. A jövőben a verseny- és a közszféra (különösen a szállítmányozás és elosztás szektorban) egyaránt kiveszi a részét a munkahelyteremtésből. A várakozások szerint ugrásszerűen fog növekedni az új munkahelyek és betöltendő állások száma. A legtöbb újonnan létrejövő munkahely felsőfokú képzettség meglétéhez kötött. A demográfiai trend alapján Ausztria lakossága öregedik és a munkaerőkereslet a 30-39 és 55 év feletti munkavállalók korosztályában fog markánsan növekedni. Habár öregedik, de képzettebbé is válik az osztrák munkaképes korú lakosság (28%-a a 30-34 éves korosztálynak felsőfokú képzettséggel fog rendelkezni).

Osztrák gazdasági kilátások

A gazdaság növekedési pályán van köszönhetően a magánfogyasztásnak, exportnak és külföldi befektetéseknek növekedésnek. A beruházási és munkahelyteremtési kedv továbbra is erős és 2011 után először a munkanélküliség csökkenni látszik. Ugyanakkor az infláció továbbra is kihívást jelent a többi EU-s tagországgal összehasonlítva. A struktúrális reformok és leegyszerűsített adminisztratív eljárások révén növekedhet az állami bevétel és az általános jólét. Az állami költségvetés hatékonyságát erodálják a komplex tartományi szabályozási és kontroll környezet. Ausztria kétségtelenül nyertese az EU 2004-es közép- és kelet-európai expanziójának, különösen ami a bankszektort és globális értékláncban betöltött helyét illeti. Egyelőre, az ostrák gazdasá állapota nem akad okot a hurráoptimizmusra, de mindenképp bizakodásra ad okot a trend.

Végezetül

Kijelenthetjük, a déli EU-tagállamokban tapasztalt munkaerőpiaci gondok egyelőre távol állnak Ausztriától. A jelek biztatóak és Ausztria könnyedén leszoríthatja a munkanélküliségi arányát akár a 4-5 %-os tartományba is a következő években. Amiben Ausztria eltér a többi EU-s országtól, hogy időben orvosolták a globális válság okozta gazdasági enerváltásgot, amely egyben a munkanélküliségért is felelőssé tehető – rájöttek, hogy az alacsony képzettségű olcsó munkaerő ideje lejárt.

Globalizáció, produktív technológia és fenntartható fejlődés nagyban befolyásolta ezt az újonnan jött osztrák munkaerőpiaci tudatosságot. Smart programok, személyre szabott professzionális életpálya volt a válasz a munkanélküli fiatalkorú lakosságnak. Az osztrák kormány 18. életévig kötelezővé szeretné tenné az oktatást. Egyben az osztrák hivatalos szervek folyamatosan felügyelik a magánszféra igényeit, hogy a munkaerőpiaci reformok összhangban legyenek vele. A kormány üzenete egyértelmű a munkanélkülieknek: újonnan szerzett készségekkel, képzettségekkel növelhetik az elhelyezkedési esélyeiket. Ezen felül, a munkahelyteremtés szinergiában történik az életszínvonal javulásával, az EU bizottságok és a központi intézmények hatalmának megnyírbálásával.

Ausztria egy lépéssel közelebb került az optimális intézkedések meghozatalához, amit a későbbiekben a többi európai ország is követhet. Egy már ab ovo magasan képzett munkaerő továbbképzése sokáig tart, de Ausztria egyik prominens példája lehet Kanada, amely a magasan képzett munkaerejét a kiváló felsőfokú oktatás mellett a szelektív bevándorláspolitikájának is köszönheti. A bevándorlás filterezése és a robusztus munkaerőpiac megalapozhatja a következő évek egészséges gazdasági növekedését.

You may also like