Home Elemzés készítése Véget ér-e valaha a bolgár gazdasági válság?

Véget ér-e valaha a bolgár gazdasági válság?

by bojan

A gazdasági és foglalkoztatási válság története

A munkaerőhiány az 1980-as évektől kezdett el krónikussá válni Bulgáriában. Az 1990-es években indult grandiózus gazdasági reform 1998-ra elszegényedéshez és magas munkanélküliséghez vezetett. A foglalkoztatottak 35.9%-a az iparban, 19%-a a mezőgazdaságban és 18.9%-a a szolgáltató szektorban dolgozott. A statisztikák szerint 1946 óta rohamosan öregedik a bolgár társadalom és az alacsony munkanélküliségi ráta és csökkenő munkaerő hatására negatívba fordult a gzadasági növekedés 1980-ban. A gazdasági probléma magja, visszavezethető a városi aktív korú népesség csökkenésére, amely a török etnikum tömeges kivándorlása miatt következett be az 1980-as évek elején. Az 1980-as években indult masszív agyelszívás szintén negatívan befolyásolta a gazdaságot és a társadalmi tagozódást. Ezen felül a fix árasról piaci áras gazdaságra történt váltás az árak és infláció, valamint általános elégedetlemséghez vezetett az országban (magánszfére válsága, külföldi adósság, munkanélküliség…).
1997-ben, a frissen bevezetett reformok hatására a 2000-es évekig zuhanórepülésben volt a gazdaság majd a gazdaság újjászervezésének hatására a bolgár gazdaság növekedési pályára állt, amelyet tovább gyorsított a 2007-es EU-csatlakozás (éves szinten 4%-ra pörgött fel a gazdaság). Ugyanakkor érdemben, intézményi szinten nem történt előrelépés és a mindenkori hatalom erőtlen ahhoz, hogy alapvető struktúrális változtatásokat eszközöljön a gazdaság szerkezetében. Először is Bulgáriában minden esetben számolni kell a központi kormánynak a szervezett bűnözéssel és korrupcióval, amely gyakran elriasztja a potenciális befektetőket. Mindez a zavaró tényező természetesen negatívan kihat a munkanélküliségi arányra, a munkaerőpiacra, az életminőségre és a munkakörülményekre. Magyarán megérett az idő, hogy a hatalom Szófiában azonnal cselekednek és elkezdik gatyába rázni az országot. Az új rekordszintű 6,8%-os munkanélküliség azt indukálja, hogy egy újabb generáció veszhet el, ha a társadalmi és gazdasági reformok területén elkövetett hibákat nem orvosolják.

Gazdasági előrejelzések

Sose könnyű egy globális gazdasági előrejelzést adni, de az elmúlt 30 évben, habár rengeteg problémával kellett megküzdenie, a bolgár gazdasági növekedés mutatott valamicske fejlődést. Nagyon lassan halad, de mégiscsak fejlődés. Az IMF statisztikája szerint 2017-ben, a bolgár gazdaság 3%-os növekedést fog produkálni és az infláció 0,6% körül lesz. A bolgár gazdaság előreláthatólag 2,9%-al nő és csökkeni fog a külföldi adóssága is. Ami a beruházásokat illeti, a jelen gazdasái helyzet nem a legstabilabb, de a új projektek eredményeképp pozitív hatások érvényesülése várható hosszú távon. Emellett, a termékek exportja és az export nagyban hozzájárult a GDP növekedéshez. A bolgár kormánynak komolyan kell vennie a növekvő áramdíjakat, a rossz kormányzati politikát, a képzett munkaerő hiányát, de egyben a magas munkanélküliségi arányt.

A lassú gazdasági növekedés korlátozni fogja a bővülést és a foglalkoztatottsági arány szintén alacsonyabb mint a válság előtti arány. A foglalkoztatás várhatóan az üzleti szférában fog növekedni mivel a munkaerő egyre jobb képzettségekkel rendelkezik. Természetesen növekedni fog az állások és álláslehetősségek száma, amit tovább hajt az öregedő társadalom jelentette hosszútávó munkaerőhiány mind az alap, mind a magas képzettséget igénylő szektorokban. Habár a statisztikák szerint a bolgár társadalom öregedik és csökken, a pozitív ellentrend, hogy több és több magasan képzett személy csatlakozik a munkaerőpiachoz. A Cedefop szerint 2020-ra a bolgár népesség 40%-a fog másod- vagy harmadfokú végzettséggel rendelkezni (a 30-34 éves korosztály körében).

Bulgária külső piaci megítélése

Mindent összevetve ugyanakkor ki kell jelentenünk, Bulgária nagyon sérülékeny helyzetben van. A jelenlegi hitelarány, a szigorú hitelfelvételi szabályok, az alacsony külső piaci kereslet természetesen negatívan befolyásolja a globális piaci megítélését. Viszont Bulgária könnyen sérülékenyből pozitívba mehet, amint adoptálja az eurót. Amennyiben bevezeti az eurót, véget ér a hosszúra nyúlt politikai bizonytalanság és egyben a Forex piacokon is fejlődés várható. Az ERM II-höz történő csatlakozás sikeres lehet, ha a nemzeti valutája megússza komolyabb felfordulás nélkül a bevezetés utáni két évet. Az eurózónához történő csatlakozás alapfeltétele a független központi bank és a fenntartható makrógazdasági konvergencia program. Az eurózónához történő csatlakozáshoz Bulgáriának teljesítenie kell pár fontos kritériumot, mint árstabilitás, jogharmonizáció, a nemzeti bank független működéséhez a jogi háttér megteremtése, ERM II tagság, hosszú távú kamatláb konvergencia, stb. Ha minden feltételt teljesít, nem fog drámai változásokat helyet adni a Forex piac.

Következtetésül

A jelen helyzetet figyelembe véve a bolgárok kemény gazdasági kihívásokkal találhatják magukat szemben, ami kihat a gazdasági prosperitásukra. A múltbéli nehézségekkel összehasonlítva a jelenlegi mélyreható struktúrális problémák nem jelentenek sok újat a bolgároknak. Komoly változásokra van szükség, ha ki szeretnének törni a radikalizmus és korrupció ördögi köréből és egy kiszámítható fejlődést szeretnének elérni. E kiszámíthatóság alappilérei:

• az üzleti környezet fejlesztése az alapvető ipari és magas növekedést produkáló szektorokban,

• a munkaerőpiac hatékonyságának növelése, a munkanélküliek munkába állítása, tréning és oktatás biztosítása,

• ebbe beletartozik a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok és az esélyegyenlőség javítása egy társadalomgazdasági program keretében, a szociális védőháló kiterjesztése és jobb munkakörülmények biztosítása,

• jobb társadalmi párbeszéd kialakítása és a munkahelyi szabályozási környezet javítása.

A hiányos intézményi kapacitás súlyosan befolyásolni tudja a szükséges reformok kivitelezését és az EU összegek lehívását. Egyes részletek viszont már köztudottak. Amennyiben megvan az akarat és elhatározás az ország jelenének megváltoztatására, akkor az út fele letudva: a másik fele, az erőforrások professzionális felhasználása a bolgár gazdasági növekedés beindítása érdekében.

You may also like